KNF: zysk netto sektora bankowego spadł o 43,8 proc. rdr w 2020 roku

KNF: zysk netto sektora bankowego spadł o 43,8 proc. rdr w 2020 roku
Fot. stock.adobe.com/Pefkos
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Zysk netto sektora bankowego w 2020 roku wyniósł 7,77 mld zł, co oznacza, że spadł o 43,8 proc. - poinformowała Komisja Nadzoru Finansowego w raporcie. W samym grudniu 2020 roku strata netto sektora wyniosła 128,4 mln zł.

Zysk netto sektora bankowego w ostatnim kwartale 2020 roku wyniósł 1,82 mld zł, co oznacza spadek o 14 proc. rdr.

Wynik banków z tytułu odsetek w 2020 roku wyniósł 47,02 mld zł, spadając w porównaniu z 2019 rokiem o 4,3 proc., a wynik z tytułu prowizji wyniósł 14,8 mld zł, co oznacza wzrost o 11,1 proc.

Wynik odsetkowy

W samym IV kwartale 2020 roku wynik odsetkowy wyniósł 11,1 mld zł, spadając 7,2 proc. rdr, natomiast wynik prowizyjny wyniósł 4,07 mld zł, co oznaczało wzrost o 18,4 proc.

Koszty działania

Koszty działania banków w 2020 roku wyniosły 34,7 mld zł, spadając 0,4 proc.

Czytaj także: Rentowność 100 największych banków na świecie spadła o prawie 3 proc. w 2020 roku, raport Deloitte >>>

Wynik z rezerw i odpisów (utrata wartości lub odwrócenie utraty wartości i rezerwy) wzrósł w 2020 roku o 33 proc. do 12,7 mld zł.

Poniżej wyniki sektora bankowego w 2020 roku i ich porównanie do 2019 roku (w zł)

Czytaj także: Sektor bankowy stwarza ryzyko dla gospodarki – raport Forum Obywatelskiego Rozwoju >>>

 2019-12-312020-12-31 
Wynik z tytułu odsetek49 115 696 10947 015 443 343-4,3%
Przychody z tytułu dywidend2 129 609 719916 331 978-57,0%
Wynik z tytułu prowizji13 363 364 42014 853 127 30511,1%
Całkowite przychody operacyjne, netto70 627 043 66567 755 636 856-4,1%
Koszty działania banku34 818 276 98534 676 669 149-0,4%
– Koszty działania banku, koszty pracownicze17 748 386 15417 438 681 592-1,7%
– Koszty ogólnego zarządu17 069 890 83117 237 987 5571,0%
Amortyzacja środków trwałych4 429 096 6524 594 893 8753,7%
Rezerwy2 405 534 6203 301 919 90137,3%
Utrata wartości lub odwrócenie utraty wartości9 566 108 77612 725 077 83633,0%
Wynik z działalności operacyjnej19 366 356 29312 280 099 592-36,6%
Zysk (strata) brutto19 324 005 97312 400 546 872-35,8%
Zysk (strata) roku bieżącego13 806 199 6637 765 665 717-43,8%
Źródło: PAP BIZNES