KNF: zysk netto domów maklerskich i TFI spadł rdr w I – III kw. 2021 r.

KNF: zysk netto domów maklerskich i TFI spadł rdr w I – III kw. 2021 r.
Fot. stock.adobe.com / ipopba
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Zysk netto domów maklerskich wyniósł 278,99 mln zł w I-III kw. 2021 r., podała Komisja Nadzoru Finansowego (KNF). Rok wcześniej wypracowany zysk netto wyniósł 479,83 mln zł. Z kolei wynik finansowy netto towarzystw funduszy inwestycyjnych wyniósł 565,21 mln zł w I-III kw. 2020 r., podała Komisja Nadzoru Finansowego (KNF). Rok wcześniej wynik finansowy netto wyniósł 589,31 mln zł.

Po dwóch kwartałach br. zysk netto domów maklerskich wynosił 144,56 mln zł, co oznacza, że w samym III kw. br. wyniósł on 134,43 mln zł.

Zysk z działalności operacyjnej w okresie I-III kw. br. wyniósł 572,06 mln zł wobec 572,06 mln zł zysku rok wcześniej.

Przychody z działalności maklerskiej wyniosły 475,16 mln zł, zaś rok wcześniej było to 369,34 mln zł.

Czytaj także: KNF: zysk netto domów maklerskich spadł rdr do 144,56 mln zł w I poł. 2021 r. >>>

Koszty działalności podstawowej sięgnęły 753,37 mln zł w I-III kw. br. wobec 631,22 mln zł rok wcześniej.

Aktywa klientów na rachunkach wyniosły 180,46 mld zł, zaś aktywa klientów w zarządzaniu sięgnęły 6,65 mld zł; rok temu było to odpowiednio: 85,79 mld zł i 5,76 mld zł.

Aktywa domów maklerskich wyniosły 11,81 mld zł na koniec IIII kw. 2021 r. wobec 8,76 mld zł rok wcześniej.

Współczynnik kapitału podstawowego Tier I w I kw. 2021 r. wyniósł 19,7% wobec 27,2% na koniec 2020 r. (jego minimalny poziom to 4,5%).

Łączny współczynnik kapitałowy wyniósł 19,93% wobec 27,45% na koniec ub.r. (jego minimalny poziom to 8%).

Wynik finansowy netto TFI spadł r/r do 565,21 mln zł

Wynik finansowy netto towarzystw funduszy inwestycyjnych wyniósł 565,21 mln zł w I-III kw. 2020 r., podała także KNF. Rok wcześniej wynik finansowy netto wyniósł 589,31 mln zł. 

Po dwóch kwartałach br. wynik finansowy netto TFI wynosił 350,79 mln zł, co oznacza, że w samym III kw. br. wyniósł 214,42 mln zł.

Przychody ogółem TFI wyniosły 2 590,69 mln zł wobec 2 472,13 mln zł w I-III kw. 2020 r., w tym przychody z tytułu zarządzania funduszami inwestycyjnymi sięgnęły odpowiednio 2 474,29 mln zł wobec 2 353,65 mln zł rok wcześniej.

Koszty ogółem wyniosły 1 898,47 mln zł wobec 1 732,89 mln zł rok wcześniej.

Wartość zarządzanych aktywów ogółem wyniosła 417,21 mld zł na koniec III kw. br. (wobec 363,32 mld zł rok wcześniej), w tym 359,11 mld zł to wartość aktywów zarządzanych funduszy inwestycyjnych (wobec 307,45 mld zł rok wcześniej), zaś wartość zarządzanych portfeli, w skład których wchodzi 1 lub większa liczba instrumentów finansowych wyniosła 58,1 mld zł wobec 55,86 mld zł rok wcześniej.

Kapitał własny TFI wyniósł 2 119,06 mln zł wobec 1 949,68 mln zł na koniec września 2020 r.

Źródło: ISBnews