KNF zwolniła ING Bank Śląski z indywidualnego narzutu stress-testowego

KNF zwolniła ING Bank Śląski z indywidualnego narzutu stress-testowego
ING Bank Śląski - Siedziba w Warszawie (fot. ING Bank Śląski)
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Komisja Nadzoru Finansowego określiła indywidulany narzut "ST" dla ING Banku Śląskiego wykorzystywany w polityce dywidendowej na poziomie zero proc. - poinformował bank w komunikacie.

„W wyniku dokonanych analiz w ramach testów warunków skrajnych prowadzonych przez Urząd KNF, określono, że indywidualny wskaźnik ST dla ING Banku Śląskiego, z uwzględnieniem korekt nadzorczych, wynosi 0,00 proc. KNF stwierdziła, iż poziom wrażliwości banku jest taki sam zarówno dla wypłaty do 75 proc. zysku, jak i do 100 proc. zysku netto” – napisano w komunikacie.

Stanowisko KNF odnośnie polityki dywidendowej dotyczy jedynie wypłaty z zysku osiągniętego w 2020 r.

Ponadto, KNF wskazała, że jego stanowisko odnośnie polityki dywidendowej dotyczy jedynie wypłaty z zysku osiągniętego w 2020 roku, oraz że dodatkowe stanowisko w zakresie zysków zatrzymanych (w tym obejmujące zysk za 2019 rok) zostanie przedstawione pod koniec 2021 roku wraz z polityką dywidendową na 2022 rok. KNF poinformował, że bank otrzyma indywidualne zalecenia dotyczące zarówno możliwości wypłaty dywidendy, jak również innych działań mogących skutkować obniżeniem bazy kapitałowej.

Czytaj także: ING Bank Śląski: zysk netto grupy w I kw. wyniósł 385,6 mln zł, powyżej oczekiwań rynku >>>

Wrażliwość ING na niekorzystny scenariusz makroekonomiczny

ING podał, że mierzy wrażliwość Banku na niekorzystny scenariusz makroekonomiczny. Definiowany jest, jako różnica pomiędzy łącznym współczynnikiem kapitałowym („TCR”) w scenariuszu referencyjnym i TCR w scenariuszu szokowym na koniec okresu prognozy (2021), z uwzględnieniem korekt nadzorczych.

Źródło: PAP BIZNES