KNF zaleca bankom wstrzymanie wypłaty dywidendy w pierwszym półroczu 2021 r.

KNF zaleca bankom wstrzymanie wypłaty dywidendy w pierwszym półroczu 2021 r.
Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) - Logo (źródło: KNF)
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Komisja Nadzoru Finansowego zaleciła mBankowi wstrzymanie wypłaty dywidendy w pierwszym półroczu 2021 r., w tym także niepodzielonego zysku z lat ubiegłych - podał mBank w komunikacie. Takie zalecenie od Komisji otrzymał też Bank Pekao, Santander Bank Polska, ING Bank Śląski, BNP Paribas Bank Polska i Bank Millennium.

Dodatkowo, Komisja zaleciła niepodejmowanie przez mBank w pierwszym półroczu 2021 roku, bez uprzedniej konsultacji z organem nadzoru, innych działań pozostających poza zakresem bieżącej działalności biznesowej i operacyjnej, mogących skutkować obniżeniem bazy kapitałowej, w tym wykupów akcji własnych.

Czytaj także: KNF zaleca wstrzymanie wypłaty dywidend przez banki komercyjne w pierwszej połowie 2021 roku >>>

KNF zaleciła także Bankowi Pekao wstrzymanie wypłaty dywidendy z zysku w I poł. 2021 roku, w tym także niepodzielonego zysku z lat ubiegłych oraz niepodejmowanie – bez konsultacji z nadzorem – działań mogących skutkować obniżeniem bazy kapitałowej, w tym wykupów akcji własnych, podał bank.

„Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna niniejszym informuje, iż w dniu 14 stycznia 2021 r. otrzymał od Komisji Nadzoru Finansowego pismo zawierające następujące zalecenia:

1. wstrzymanie przez bank wypłaty dywidendy w pierwszym półroczu 2021 roku (w tym także niepodzielonego zysku z lat ubiegłych),

2. niepodejmowanie przez bank w pierwszym półroczu 2021 roku, bez uprzedniej konsultacji z organem nadzoru, innych działań pozostających poza zakresem bieżącej działalności biznesowej i operacyjnej, mogących skutkować obniżeniem bazy kapitałowej, w tym wykupów akcji własnych” – czytamy w komunikacie. 

W maju ub. roku akcjonariusze Banku Pekao zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2019 rok. Bank wypłacił dywidendę za rok 2018 w kwocie 6,6 zł na akcję. Stopa dywidendy wyniosła 6,6%. 

KNF zaleciła także Santander Bank Polska wstrzymanie wypłaty dywidendy z zysku w I poł. 2021 r. i wypłat dywidend z niepodzielonego zysku z lat ubiegłych oraz niepodejmowanie – bez konsultacji z nadzorem – działań mogących skutkować obniżeniem bazy kapitałowej, podał bank.

 „Santander Bank Polska 14 stycznia 2021 r. otrzymał od Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) pismo z dnia 11 stycznia 2021r. zawierające następujące zalecenia:

1. wstrzymanie przez bank wypłaty dywidendy w pierwszym półroczu 2021 roku,

2. niepodejmowanie, bez uprzedniej konsultacji z organem nadzoru, innych działań w szczególności pozostających poza zakresem bieżącej działalności biznesowej i operacyjnej, mogących skutkować obniżeniem bazy kapitałowej, w tym również ewentualnych wypłat dywidend z niepodzielonego zysku z lat ubiegłych oraz wykupów akcji własnych” – czytamy w komunikacie. 

W czerwcu ub.r. akcjonariusze Santander Bank Polska zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2019 rok. 

KNF zaleciła również ING Bankowi Śląskiemu wstrzymanie wypłaty dywidendy z zysku w I poł. 2021 r. i niepodejmowanie przez bank w I poł. 2021 roku, bez uprzedniej konsultacji z organem nadzoru, innych działań pozostających poza zakresem bieżącej działalności biznesowej i operacyjnej, mogących skutkować obniżeniem bazy kapitałowej, podał bank.

„Zarząd ING Banku Śląskiego […] podjął uchwałę, w której zadeklarował podjęcie działań zmierzających do stosowania indywidualnego zalecenia Komisji Nadzoru Finansowego dotyczącego polityki dywidendowej banku w pierwszym półroczu 2021 roku. Uchwała ta została podjęta w związku z zaleceniami KNF, które zostały sformułowane w piśmie otrzymanym przez bank 14 stycznia 2021 roku. W piśmie tym KNF zaleca:

– wstrzymanie przez bank wypłaty dywidendy w pierwszym półroczu 2021 roku (w tym także niepodzielonego zysku z lat ubiegłych),

– niepodejmowanie przez bank w pierwszym półroczu 2021 roku, bez uprzedniej konsultacji z organem nadzoru, innych działań pozostających poza zakresem bieżącej działalności biznesowej i operacyjnej, mogących skutkować obniżeniem bazy kapitałowej, w tym wykupów akcji własnych” – czytamy w komunikacie.

W kwietniu 2020 r. akcjonariusze ING BSK zdecydowali o przeznaczeniu części zysku za 2019 r. na kapitał rezerwowy w kwocie 1,15 mld zł i niewypłacaniu dywidendy.

KNF zaleciła także BNP Paribas Bank Polska wstrzymanie wypłaty dywidendy z zysku w I poł. 2021 roku, w tym także niepodzielonego zysku z lat ubiegłych oraz niepodejmowanie – bez konsultacji z nadzorem – działań mogących skutkować obniżeniem bazy kapitałowej, podał bank.

„Bank w dniu 18 stycznia 2021 roku otrzymał od Komisji Nadzoru Finansowego pismo z dnia 15 stycznia 2021 roku, zawierające następujące zalecenia:

– wstrzymanie przez bank wypłaty dywidendy w pierwszym półroczu 2021 roku,

– niepodejmowanie, bez uprzedniej konsultacji z organem nadzoru, innych działań w szczególności pozostających poza zakresem bieżącej działalności biznesowej i operacyjnej, mogących skutkować obniżeniem bazy kapitałowej, w tym również ewentualnych wypłat dywidend z niepodzielonego zysku z lat ubiegłych oraz wykupów akcji własnych” – czytamy w komunikacie. 

KNF zaleciła również Bankowi Millennium wstrzymanie wypłaty dywidendy z zysku w I poł. 2021 roku, w tym także niepodzielonego zysku z lat ubiegłych oraz niepodejmowanie – bez konsultacji z nadzorem – działań mogących skutkować obniżeniem bazy kapitałowej, w tym wykupów akcji własnych, podał bank.

„Zarząd Banku Millennium S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym podjął uchwałę, w której zadeklarował podjęcie działań zmierzających do zastosowania się do indywidualnego zalecenia Komisji Nadzoru Finansowego, dotyczącego polityki dywidendowej banku w pierwszym półroczu 2021 roku. Uchwała ta została podjęta w związku z pismem KNF otrzymanym przez bank 13 stycznia 2021 roku, w którym KNF zaleca: :

– wstrzymanie przez bank wypłaty dywidendy w pierwszym półroczu 2021 roku (w tym także niepodzielonego zysku z lat ubiegłych),

– niepodejmowanie przez bank w pierwszym półroczu 2021 roku, bez uprzedniej konsultacji z organem nadzoru, innych działań pozostających poza zakresem bieżącej działalności biznesowej i operacyjnej, mogących skutkować obniżeniem bazy kapitałowej, w tym wykupów akcji własnych” – czytamy w komunikacie.

Ponadto KNF poinformowała, że iż oczekuje stanowiska rady nadzorczej banku w kwestii realizacji powyższego zalecenia oraz sprawowania przez radę nadzorczą właściwego nadzoru nad jego realizacją. Posiedzenie RN zaplanowane jest na dzień 29 stycznia br., podano również. 

Stanowisko KNF ws. polityki dywidendowej banków

Jak podano, KNF poinformowała, że stanowisko w sprawie polityki dywidendowej banków komercyjnych w drugiej połowie 2021 roku będzie przedstawione odrębnie po dokonaniu analizy sytuacji sektora bankowego w pierwszym półroczu.

W grudniu Komisja w stanowisku w sprawie polityki dywidendowej w 2021 r. poinformowała, że uznaje za konieczne wstrzymanie przez banki komercyjne wypłaty dywidendy w pierwszym półroczu 2021 r.

W 2020 r. walne zgromadzenie mBanku zdecydowało, by uzyskany w 2019 roku zysk netto w kwocie 980,98 mln zł pozostawić niepodzielonym.

Źródło: PAP BIZNES, ISBnews