KNF wyznaczyła maksymalny poziom dywidendy Santander Bank Polska na 30 proc. zysku za 2021 rok

KNF wyznaczyła maksymalny poziom dywidendy Santander Bank Polska na 30 proc. zysku za 2021 rok
Fot. stock.adobe.com/MOZCO Mat Szymański
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Santander Bank Polska otrzymał indywidualne zalecenie Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) odnoszące się do polityki dywidendowej banku, według której bank spełniał wymagania kwalifikujące do wypłaty do 100% dywidendy z zysku za 2021 r., podał bank. Jednocześnie Komisja, po zastosowaniu dodatkowych kryteriów z tytułu posiadanego przez bank istotnego portfela walutowych kredytów mieszkaniowych dla gospodarstw domowych, uznała, że maksymalny poziom dywidendy za ub.r. może wynieść 30% zysku za 2021 r.

„Według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. (kwartalne dane banku dotyczące funduszy własnych oraz miesięczne dane banku dotyczące portfela należności) bank, w zakresie podstawowych kryteriów określonych w stanowisku KNF z dnia 9 grudnia 2021 r. w sprawie polityki dywidendowej banków komercyjnych na 2022 r., spełniał wymagania kwalifikujące do wypłaty do 100% dywidendy z zysku banku wypracowanego w okresie 01.01.2021 r. – 31.12.2021 r. Po zastosowaniu dodatkowych kryteriów, określonych przez KNF w polityce dywidendowej, z tytułu posiadanego przez bank istotnego portfela walutowych kredytów mieszkaniowych dla gospodarstw domowych, stopa dywidendy na poziomie jednostkowym i skonsolidowanym została skorygowana łącznie o 70 pkt proc.” – czytamy w komunikacie.

Po zastosowaniu przedmiotowych kryteriów bank spełnia wymogi do wypłaty dywidendy na poziomie do 30% zysku netto za 2021 r.

Ponadto KNF zaleciła bankowi niepodejmowanie, bez uprzedniej konsultacji z organem nadzoru, innych działań, w szczególności pozostających poza zakresem bieżącej działalności biznesowej i operacyjnej, mogących skutkować obniżeniem funduszy własnych, w tym również ewentualnych wypłat dywidend z niepodzielonego zysku z lat ubiegłych (tj. z 2020 r. oraz lat wcześniejszych) oraz wykupów akcji własnych, zakończono.

1 111,68 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2021 r.

Santander Bank Polska odnotował 1 111,68 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2021 r. wobec 1 037,17 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2021 r. wyniósł 915,88 mln zł wobec 738,41 mln zł zysku rok wcześniej.

Czytaj także: Santander Bank Polska: 1111,68 mln zł zysku netto w 2021 roku >>>

Santander Bank Polska należy do czołówki banków uniwersalnych w Polsce. Jego akcje są notowane na warszawskiej GPW. Głównym akcjonariuszem Santander Bank Polska jest hiszpański Santander, pierwszy bank w strefie euro i 11. na świecie pod względem kapitalizacji. Spółki z Grupy Santander Bank Polska oferują m.in. fundusze inwestycyjne, ubezpieczenia, leasing oraz faktoring. Aktywa razem banku wyniosły 244,88 mld zł na koniec 2021 r.

Źródło: ISBnews