KNF: wartość aktywów w PPK wyniosła blisko 3 mld zł na koniec 2020 roku; gdzie najwyższe roczne stopy zwrotu?

KNF: wartość aktywów w PPK wyniosła blisko 3 mld zł na koniec 2020 roku; gdzie najwyższe roczne stopy zwrotu?
Fot. stock.adobe.com/bnorbert3
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Wartość aktywów netto funduszy zdefiniowanej daty, prowadzonych w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych, na koniec grudnia 2020 r. wyniosła 2,82 mld zł - wynika z danych Komisji Nadzoru Finansowego. Jak podano, na koniec ubiegłego roku blisko 1,5 mln osób oszczędzało w PPK. Najwyższe roczne stopy zwrotu osiągały fundusze zdefiniowanej daty prowadzone przez Skarbiec TFI.

Wartość aktywów netto funduszy zdefiniowanej daty na koniec kolejnych kwartałów 2020 r., w tys. zł:

 I kw. 2020II kw. 2020III kw. 2020IV kw. 2020
Wartość aktywów netto funduszy zdefiniowanej daty609.5151.433.8741.976.4222.818.106

Blisko 1,5 mln osób oszczędzało w PPK na koniec 2020 r.

Na koniec ubiegłego roku blisko 1,5 mln osób oszczędzało w PPK. Wśród nich mniej niż 1 proc. zdecydował się na dokonywanie wpłat dodatkowych.

Czytaj także: KNF: wartość aktywów w PPK wyniosła ponad 2,8 mld zł na koniec grudnia 2020 roku, najwięcej aktywów zgromadziło PKO TFI >>>

Liczba uczestników PPK na koniec grudnia 2020 r.:

Liczba uczestników PPK gromadzących środki na rachunkach PPK1.483.841Udział (proc.)
a) Liczba uczestników PPK w stosunku do których podmiot zatrudniający miał obowiązek dokonywać wpłat podstawowych1.359.17391,6
b) Liczba uczestników PPK w stosunku do których podmiot zatrudniający nie miał obowiązku dokonywać wpłat podstawowych124.6688,4
c) Liczba uczestników PPK za których dokonywane są wpłaty dodatkowe finansowane przez uczestnika PPK9.8240,7
d) Liczba uczestników PPK za których dokonywane są wpłaty dodatkowe finansowane przez podmiot zatrudniający2.35401,6

Najwyżej w zestawieniu Skarbiec TFI

Biorąc pod uwagę średnią z rocznych stóp zwrotu osiągniętych przez fundusze oferowane w ramach PPK przez poszczególne instytucje, najwyżej w zestawieniu jest Skarbiec TFI. Fundusze zdefiniowanej daty w Skarbcu osiągnęły średnio 25,6 proc. na przestrzeni 12 ostatnich miesięcy. Najwyższy wynik miał fundusz z datą 2060 r., wyniósł on blisko 33 proc.

Czytaj także: PKO TFI: ponad 34 proc. udziału w rynku PPK na koniec 2020 roku >>>

Po drugiej stronie zestawienia, z najniższą średnią, znalazła się Compensa TUnŻ, z roczną stopą zwrotu na poziomie 1,75 proc.

Poniżej średnie stopy zwrotu za ostatnie 12 miesięcy wszystkich subfunduszy w danej instytucji, a także subfunduszy z najwyższym i najniższym wynikiem w ramach poszczególnych instytucji:

InstytucjaFunduszRoczna stopa zwrotu (proc.)
Skarbiec TFIśrednia25,63
-max206032,85
-min202512,61
AXA TFIśrednia21,96
-max206028,69
-min202513,14
TFI PZUśrednia19,12
-max204523,69
-min202510,16
PFR TFIśrednia16,47
-max204519,29
-min20259,54
Pocztylion-Arka PTEśrednia13,60
-max206017,14
-min20259,78
Generali Investments TFIśrednia13,20
-max206024,58
-min20307,60
Pekao TFIśrednia11,42
-max204514,26
-min20203,50
Millennium TFIśrednia9,76
-max205010,88
-min20257,92
Santander TFIśrednia9,62
-max205010,62
-min2025 i 20607,99
Esaliens TFIśrednia9,57
-max206017,21
-min20253,24
Aviva Investors Poland TFIśrednia8,68
-max20559,43
-min20257,09
TFI Allianz Polskaśrednia8,35
-max20409,00
-min20257,82
NN Investment Partners TFIśrednia8,33
-max206014,20
-min20506,67
Investors TFIśrednia7,39
-max20609,69
-min20406,36
Nationale-Nederlanden PTEśrednia7,09
-max20557,67
-min20605,37
Pocztylion-Arka PTEśrednia6,54
-max20607,40
-min20505,90
BNP Paribas TFIśrednia5,70
-max20556,44
-min20604,80
PKO TFIśrednia4,19
-max20504,54
-min20603,86
COMPENSA TUnŻśrednia1,75
-max20252,59
-min20551,00
Źródło: ISBnews