KNF przyjęła projekt nowelizacji Rekomendacji A

KNF przyjęła projekt nowelizacji Rekomendacji A
Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) - Logo (źródło: KNF)
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie przyjęła projekt założeń nowelizacji Rekomendacji A, dotyczącej zarządzania ryzykiem towarzyszącym zawieraniu przez banki transakcji na rynku instrumentów pochodnych.

#RekomendacjaA dotyczy zarządzania ryzykiem towarzyszącym zawieraniu przez banki transakcji na rynku instrumentów pochodnych #KNF @uknf

Komisja przypomniała, że poprzednia wersja Rekomendacji A została wydana w 2010 r., a od tego czasu na rynku międzynarodowym zaszły zmiany związane z wprowadzeniem nowych regulacji w obszarze objętym postanowieniami Rekomendacji.

Cel nowelizacji Rekomendacji A

„Celem nowelizacji Rekomendacji A jest wskazanie dobrych praktyk w obszarze zarządzania ryzykiem związanym z transakcjami na rynku instrumentów pochodnych zawieranymi przez banki, a także określenie zasad, jakie powinny być uwzględniane w kontaktach z klientami, którzy zawierają lub zawarli transakcje tego typu. Proponowana nowelizacja Rekomendacji A adresowana jest do banków i zawierać będzie postanowienia odnoszące się do transakcji na instrumentach pochodnych, wykonywanych przez bankowe departamenty skarbu z innymi podmiotami rynku międzybankowego oraz klientami niebankowymi” – czytamy w komunikacie.

Komisja podała także, że znowelizowana Rekomendacja A stanowić będzie dopełnienie regulacji dotyczących zawierania transakcji na instrumentach pochodnych na rynku polskim, obok wydanych wcześniej „Wytycznych KNF dotyczących świadczenia usług maklerskich na rynku OTC instrumentów pochodnych” oraz skierowanych głównie do domów i biur maklerskich, rozporządzenia EMIR i dyrektywy MiFID II wraz z towarzyszącymi standardami technicznymi oraz wytycznymi Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) i Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (EBA).

Źródło: ISBnews