KNF podtrzymała kary finansowe dla byłych członków zarządu GetBack

KNF podtrzymała kary finansowe dla byłych członków zarządu GetBack
Źródło: Materiały prasowe GetBack
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Komisja Nadzoru Finansowego podtrzymała we wtorek swoje wcześniejsze decyzje o karach finansowych nałożonych na czworo byłych członków zarządu GetBack.

Jak informuje KNF na swojej stronie internetowej, 11 lutego Komisja wydała cztery decyzje, dotyczące byłych członków zarządu spółki GetBack (obecnie nosi nazwę Capitea). We wszystkich przypadkach KNF podtrzymała decyzje o nałożeniu kar finansowych w wysokości:

  • 900 tys. zł nałożonej na Bożenę Solską,
  • 800 tys. zł nałożonej na Annę Paczuską,
  • 550 tys. zł nałożonej na Marka Patułę,
  • 750 tys. zł nałożonej na Mariusza Brysika.

Czytaj także: KNF: kary pieniężne na byłych członków rady nadzorczej GetBack >>>

Kary za nienależyte wykonanie obowiązków informacyjnych

Jak informuje KNF, kary zostały nałożone przede wszystkim za nienależyte wykonanie obowiązków informacyjnych przez spółkę w zakresie sporządzania śródrocznych raportów okresowych za 2017 r., a w przypadku Mariusza Brysika także za I kwartał 2018 r.

Czytaj także: KNF: 900 tys. zł kary dla byłego prezesa GetBack >>>

Źródło: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego / UKNF