KNF o kredytach frankowych: zawarto 5,7 tys. ugód z frankowiczami, ok. 800 mediacji zakończyło się bez zawarcia porozumienia

KNF o kredytach frankowych: zawarto 5,7 tys. ugód z frankowiczami, ok. 800 mediacji zakończyło się bez zawarcia porozumienia
Fot. stock.adobe.com/studio v-zwoelf
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Do Komisji Nadzoru Finansowego na koniec 2021 roku wpłynęło łącznie blisko 16 tys. wniosków o mediację między bankami i klientami w sprawie kredytów frankowych, co potwierdza duże zainteresowanie polubownymi formami rozwiązywania tego typu sporów. Do tej pory zawarto 5,7 tys. ugód, a około 800 mediacji zakończyło się bez zawarcia porozumienia - poinformował Jacek Barszczewski, rzecznik UKNF.

Rzecznik podał, że do uruchomionego przez Urząd specjalnie na potrzeby mediacji w sprawach kredytów CHF Systemu Obsługi Sądu Polubownego (SOSP) do końca 2021 roku wpłynęły 15.704 umowy o mediację, natomiast poza SOSP wpłynęły 352 wnioski o mediację – spośród tych spraw w 264 przypadkach zawarto umowę o mediację.

„Wpływ ponad 15.000 spraw w ciągu 3 miesięcy potwierdza duże zainteresowanie polubownymi formami rozwiązywania tego typu sporów. Należy podkreślić, że Przewodniczący KNF w swojej propozycji wskazał bankom być może jedną z możliwych ścieżek zamknięcia ryzyka prawnego i rozwiązania tego problemu poprzez zaproponowanie klientom odpowiednio atrakcyjnych ugód” – powiedział Barszczewski.

Czytaj także: ZBP: od stycznia do końca października 2021 r. przybyło blisko 33 tys. nowych spraw sądowych ws. kredytów frankowych >>>

„Urząd KNF niezmiennie podkreślał i podkreśla, że jest to dobrowolna i indywidualna decyzja każdego z banków, czy dany bank wdroży tę opcję, czy za właściwszą uzna strategię spraw sądowych, czy też wdroży jeszcze inne rozwiązanie polegające na zaoferowaniu ugód według innej koncepcji” – dodał.

Poinformował, że do tej pory zawarto 5,7 tys. ugód, z czego w SOSP 2.407 spraw zakończyło się zawarciem ugody i dokument podpisanej ugody wpłynął do Sądu Polubownego, a dodatkowo w 3.334 sprawach bank poinformował o zawarciu ugody, ale nie przekazał jeszcze dokumentu ugody do Sądu Polubownego. Poza SOSP zawarto 74 ugody, które przekazano do Sądu Polubownego.

Czytaj także: Projekt rozporządzenia w sprawie wag ryzyka dla kredytów walutowych skierowany do konsultacji >>>

Barszczewski podał, że łącznie około 800 mediacji zakończyło się bez zawarcia ugody.

Postępowanie mediacyjne trwa od kilku tygodni do kilku miesięcy

Rzecznik ocenił, że proces mediacji przebiega sprawnie, jest przyjazny dla klienta oraz bezkosztowy, a samo postępowanie mediacyjne trwa od kilku tygodni do kilku miesięcy.

„Czas ten jest uzależniony od różnych czynników wpływających na przebieg mediacji – dostępności uczestników mediacji, obłożenia mediatora, liczby niezbędnych spotkań mediacyjnych, stanowisk stron, czy czasu przygotowywania dokumentacji przez bank” – powiedział Barszczewski.

Inicjatywa przewodniczącego KNF ws. ugód

Pod koniec 2020 roku przewodniczący KNF Jacek Jastrzębski zaproponował bankom, by przedstawiły klientom atrakcyjne dla nich warunki ugód. Nadzorca chciał, by banki wychodziły z propozycjami pozasądowych ugód, które byłyby dla klientów banków realną alternatywą do ścieżki sądowej.

Według wcześniejszych informacji część banków zdecydowała się na uruchomienie programów ugód z frankowiczami, w tym dwa banki – PKO BP oraz ING Bank Śląski – zrobiły to w formule zaproponowanej przez Przewodniczącego KNF, która polega na konwersji kredytu w CHF na kredyt w PLN, tak jakby od początku kredyt był kredytem złotowym. W grudniu 2021 roku akcjonariusze BOŚ Banku zgodzili się na uruchomienie programu ugód w wariancie zaproponowanym przez Przewodniczącego KNF. Program wystartuje 31 stycznia 2022 r.

Czytaj także: Bank Ochrony Środowiska: program ugód ws. kredytów frankowych rusza pod koniec stycznia 2022 roku >>>

Do oferowania ugód kredytobiorcom i dokonywania konwersji na kredyty nominowane w złotym zachęca Ministerstwo Finansów, które w rozporządzeniu planuje czasowo obniżyć wagi ryzyka dla kredytów walutowych bankom zaangażowanych w programy ugód.

Źródło: Sebastian Karbarczyk, PAP BIZNES