KNF nałożyła 7,1 mln zł kar na byłego prezesa AQT Water

KNF nałożyła 7,1 mln zł kar na byłego prezesa AQT Water
Fot. KNF
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Komisja Nadzoru Finansowego nałożyła na byłego prezesa AQT Water, Wojciecha Babińskiego, kary o łącznej wysokości 7,1 mln zł za brak zawiadomień o wielokrotnej zmianie liczby głosów w spółce. Trzynastokrotnie naruszył art. 69 ustawy o ofercie - naruszenia dotyczyły istotnych progów tj. 50 proc, 33 1/3 proc., 33 proc., 20 proc., 5 proc. oraz zmiany o co najmniej 1 proc. powyżej 33 proc.

„Od 10 lipca 2020 r. do 25 września 2020 r. Wojciech Babiński zmniejszał swój stan posiadania akcji spółki. W wyniku przeprowadzonych transakcji, jego stan posiadania akcji spółki zmniejszył się z 59,06 proc. do 2,36 proc. głosów w ogólnej liczbie głosów spółki. Wojciech Babiński nie wywiązywał się przy tym ze spoczywającego na nim obowiązku niezwłocznego zawiadomienia o zmianie wynikającej ze zbycia akcji spółki publicznej” – napisano w komunikacie KNF.

Czytaj także: KNF: 1,95 mln zł kary dla Wojciecha Babińskiego, prezesa AQT Water >>>

Komisja zdecydowała, że nałożenie na byłego prezesa AQT Water łącznej kary za wszystkie naruszenia ustawy o ofercie nie spełni swojej funkcji – KNF wzięła pod uwagę „wagę naruszeń popełnionych przez Babińskiego, wielkość pakietu, który posiadał przed transakcją i po niej, jak również wartości poszczególnych transakcji i ich wolumen”.

Działania Wojciecha Babińskiego zasługują na stanowczą reakcję Komisji, która zdecydowała o nałożeniu kar odrębnie za każdy z popełnionych przez niego czynów. Wysokość kar łącznie wynosi 7.130.000 zł.

– napisano.

Czytaj także: KNF: 1,2 mln zł kary dla żony byłego prezesa AQT Water >>>

W czerwcu Komisja nałożyła na Babińskiego karę w wysokości 1,95 mln zł za naruszenia obowiązków informacyjnych w zakresie transakcji na własny rachunek na akcjach AQT Water w okresie od 10 lipca 2020 do 4 sierpnia 2020 r.

Źródło: PAP BIZNES