KNF: najwłaściwszym sposobem uzupełnienia luki kapitałowej w Idea Banku jest dokapitalizowanie przez większościowego akcjonariusza

KNF: najwłaściwszym sposobem uzupełnienia luki kapitałowej w Idea Banku jest dokapitalizowanie przez większościowego akcjonariusza
Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) - Logo (źródło: KNF)
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Komisja Nadzoru Finansowego ocenia, że najwłaściwszym sposobem uzupełnienia luki kapitałowej w Idea Banku byłoby dokapitalizowanie go przez większościowego akcjonariusza, do czego był on zobowiązany i wielokrotnie wzywany - poinformował KNF w komunikacie.
.@uknf: skierowanie przez @IdeaBankSA wniosku o odwołanie #BFG z funkcji kuratora oraz jego upublicznienie jest formą wywierania niedopuszczalnej, publicznej presji i nacisku na organ nadzoru #IdeaBank #KNF

„Do takiego dokapitalizowania jednak nie doszło z powodu biernej postawy akcjonariusza. Także ogłaszane kilkukrotnie przez akcjonariusza i bank procesy inwestorskie, mające na celu pozyskanie inwestora zewnętrznego, który dokapitalizowałby bank, skończyły się niepowodzeniem ze względu na brak jakiegokolwiek podmiotu zainteresowanego inwestycją w Idea Bank, mogącą prowadzić do jego niezbędnego dokapitalizowania” – napisano w stanowisku KNF.

„Mając na uwadze całokształt procesu związanego z ostatecznie nieefektywnym dochodzeniem do pożądanego stanu uzupełnienia luki kapitałowej i podniesienia wskaźników wypłacalności Idea Banku, należy stwierdzić, że sytuacja taka jest nieakceptowalna z punktu widzenia organu nadzoru” – dodano.

KNF podała, że prezentowane w ostatnim czasie przez bank rozwiązania mają postać „jednorazowych operacji, polegających na przesunięciach środków w ramach tej samej grupy podmiotów powiązanych z Leszkiem Czarneckim, bez zaangażowania nowych środków finansowych z zewnątrz”.

„Tego rodzaju jednorazowe operacje nie są w stanie realnie poprawić sytuacji banku, przez co nie mogą być traktowane jako wiarygodny scenariusz powrotu na ścieżkę jego trwałej poprawy sytuacji ekonomiczno-finansowej i odbudowy rentowności” – napisano w komunikacie KNF.

Wniosek Idea Banku o odwołanie BFG z funkcji kuratora

KNF ocenił, że skierowanie przez Idea Bank wniosku o odwołanie BFG z funkcji kuratora oraz jego upublicznienie jest formą „wywierania niedopuszczalnej, publicznej presji i nacisku na organ nadzoru realizujący ustawowe zadania”.

„Takie działanie Banku jest nieakceptowalne i musi spotkać się ze stanowczym sprzeciwem” – napisano w komunikacie.

Idea Bank podał w czwartek, że złożył do Komisji Nadzoru Finansowego wniosek w sprawie odwołania Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z funkcji kuratora banku z powodu niewłaściwego wykonywania przez BFG tej funkcji.

W ocenie banku, BFG nie realizuje celu, dla którego został powołany na kuratora, gdyż nie podejmuje aktywności służącej poprawie sytuacji banku, ani też nie wspiera organów banku na etapie opracowania, ani też na etapie wdrażania działań naprawczych.

W połowie sierpnia bank podał, że BFG sprzeciwił się sprzedaży przez Idea Bank udziałów w Idea Money. W czerwcu bank szacował pozytywny wpływ transakcji na maksymalnie 300 mln zł.

W czwartek Idea Bank poinformował także, że zawarł z Fundacją Jolanty i Leszka Czarneckich oraz ze spółką LC Corp umowę sprzedaży akcji Idea Money.

Umowa ta obejmuje warunek zawieszający, polegający na uzyskaniu oświadczenia BFG, działającego jako kurator, że nie będzie on zgłaszał sprzeciwu do uchwał organów banku wyrażających zgodę na sprzedaż akcji Idea Money lub bezskutecznym upływie 14-dniowego terminu do zgłoszenia przez kuratora.

Źródło: PAP BIZNES