KNF: banki spółdzielcze muszą dokładniej badać zdolność kredytową klientów

KNF: banki spółdzielcze muszą dokładniej badać zdolność kredytową klientów
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Sektor bankowości spółdzielczej jest stabilny, ale wymaga szeregu zmian – mówi Paweł Rudolf, dyrektor Departamentu Bankowości Spółdzielczej w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego.

Moim zdaniem to czeka bankowość spółdzielczą, i w ogóle bankowość, to jest większe zaangażowane w badanie zdolności kredytowej klientów.

Podczas inspekcji na miejscu czy też kontroli za biurka KNF zauważa pewne niedociągnięcia związane z limitami koncentracji  z uwagi na powiązania kapitałowo-osobowe, zwraca uwagę Paweł Rudolf.

Jego zdaniem na uwagę zasługują też kwestie związane z wyceną zabezpieczeń oraz badaniem sprawozdań finansowych, które są istotne z uwagi na ich wpływ na kształtowanie się informacji zarządczej.

Pożądana jest także większa aktywność właścicieli banków spółdzielczych reprezentowanych przez ich organy, czyli walne zgromadzenia i rady nadzorcze, w ramach ich współpracy z zarządami.

Jest to o tyle istotna kwestia, że coraz częściej mówimy o potrzebie pogłębionej współpracy kapitałowej, produktowej czy narzędziowej w ramach większych struktur – mówi Paweł Rudolf dyrektor Departamentu Bankowości Spółdzielczej w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego