KNF: 400 tys. zł kary dla AgioFunds TFI

KNF: 400 tys. zł kary dla AgioFunds TFI
Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) - Logo (źródło: KNF)
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Komisja Nadzoru Finansowego nałożyła na AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych karę pieniężną w wysokości 400 tys. zł.

Karę nałożono za nieprzekazanie przez Green World FIZAN sprawozdania finansowego za I półrocze 2020 r., a także za nieprzekazanie przez ARIONN FIZ sprawozdania finansowego za 2019 r. w wymaganych prawem terminach.

Czytaj także: KNF: 270,4 tys. zł kary dla Ergo Hestia za opóźnienia w wypłatach odszkodowań >>>

„Green World FIZAN zobowiązany był do dostarczenia Komisji do 31 sierpnia 2020 r. sprawozdania finansowego za I półrocze 2020 r. z oświadczeniami depozytariusza i raportami z przeglądu, sporządzonymi przez biegłego rewidenta. Sprawozdanie zostało przekazane Komisji 24 grudnia 2020 r. Opóźnienie w jego przekazaniu trwało 114 dni” – napisano w komunikacie.

Czytaj także: KNF: 550 tys. zł kar dla spółki Drewex >>>

„ARIONN FIZ zobowiązany był do dostarczenia Komisji do 30 czerwca 2020 r. rocznego sprawozdania finansowego za 2019 r. z oświadczeniami depozytariusza i sprawozdaniami z badania niezwłocznie po ich zbadaniu przez biegłego rewidenta. Sprawozdanie do tej pory nie zostało dostarczone Komisji. Brak sprawozdania za 2019 r. powoduje, że nie tylko Komisja, ale także uczestnicy tego funduszu nie mają możliwości uzyskania pełnego obrazu sytuacji majątkowej ARIONN FIZ. Uczestnicy pozbawieni są także informacji o wartości certyfikatów inwestycyjnych, które nabyli” – dodano.

Czytaj także: KNF: 91,8 tys. zł kary dla Uniqa za opóźnienia w wypłatach odszkodowań >>>

Maksymalny wymiar kary pieniężnej w tej sprawie wynosi 5 mln zł. 

Źródło: PAP BIZNES