KNF: 23 banki wykazały na koniec marca łączną stratę w wysokości 401,4 mln zł

KNF: 23 banki wykazały na koniec marca łączną stratę w wysokości 401,4 mln zł
Fot. stock.adobe.com/Pefkos
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Wynik finansowy netto sektora bankowego wraz z oddziałami zagranicznymi wzrósł o 40,3% r/r do 1,91 mld zł w okresie styczeń-marzec 2021 r., natomiast w samy marcu spadł do 546,4 mln zł z 1 015,5 mln zł rok wcześniej, podała Komisja Nadzoru Finansowego (KNF). Na koniec marca br. 23 banki (6 komercyjnych i 17 spółdzielczych) wykazały łączną stratę w wysokości 401,4 mln zł.

„Wynik finansowy netto na koniec marca 2021 r. wyniósł 1,9 mld zł i był wyższy o 0,5 mld zł (40,3% r/r) od wyniku osiągniętego na koniec marca 2020 r. Jednocześnie wynik miesięczny w marcu 2021 r. wyniósł 546,4 mln zł i był niższy o 469,1 mln zł od wyniku z lutego br. (1 015,5 mln zł)” – czytamy w prezentacji.

Na koniec marca 2021 r. 23 banki (6 komercyjnych i 17 spółdzielczych) wykazały łączną stratę w wysokości 401,4 mln zł.

Banki te miały ok. 8,3% udziału w aktywach sektora. Pozostałe banki w sektorze wykazały łącznie zysk w wysokości 2 290,1 mln zł, podano w prezentacji.

„Na koniec marca 2021 r. udział banków ze stratą wynosił: 12,5% całego portfela należności od sektora niefinansowego w bankach komercyjnych i spółdzielczych; 9,5% całego portfela depozytów sektora niefinansowego w bankach komercyjnych i spółdzielczych” – czytamy dalej.

Czytaj także: Banki w obliczu obniżek stóp procentowych walczą o dochodowość, podnosząc ceny >>>

Wynik z odsetek

Wynik z odsetek sektora bankowego wyniósł 10,98 mld zł w okresie styczeń-marzec i był niższy o 14,7% w skali roku. Wynik z opłat i prowizji wyniósł w tym czasie 4,09 mld zł i był wyższy o 13,6% r/r.

Wynik z działalności operacyjnej

Wynik z działalności operacyjnej wyniósł 3,09 mld zł i był wyższy o 34,1% w skali roku.

Koszty działania

Koszty działania banków wyniosły 9,42 mld zł w okresie styczeń-marzec i były niższe o 6,4% w skali roku.

Wskaźnik koszty do dochodów

Wskaźnik koszty do dochodów (C/I) wyniósł 59,7% na koniec marca br. wobec 59,74% miesiąc wcześniej i w porównaniu z 57,29% na koniec marca 2020 r.

Wynik z rezerw i odpisów

Wynik z rezerw i odpisów wyniósł 1,98 mld zł w okresie styczeń-marzec 2021 r. (spadek o 42,2% r/r).

Wskaźnik ROE

Wskaźnik ROE na koniec marca 2021 r. wyniósł 2,85% (wobec 2,5% miesiąc wcześniej i 5,96% rok wcześniej), a ROA sięgnął 0,29% (wobec odpowiednio: 0,26% i 0,69%), podano też w prezentacji.

„Wskaźniki adekwatności kapitałowej sektora na poziomie 21,1% (TCR) i 18,9% (T1). Według stanu na koniec 2020 r. dwa banki komercyjne nie spełniały minimalnych wymogów regulacyjnych” – czytamy dalej w prezentacji KNF.

Należności od sektora niefinansoweg

Należności od sektora niefinansowego spadły o 1,8% r/r do 1 153,4 mld zł na koniec marca 2021 r. W przypadku gospodarstw domowych miały one wartość 773,2 mld zł (+1,1% r/r), a przedsiębiorstw – 372,3 mld zł (-7,5% r/r).

„Wolumen kredytów brutto w sektorze niefinansowym w marcu br. wzrósł o 3,7 mld zł, wzrost ten dotyczył tylko należności od gospodarstw domowych, które wzrosły o 4,6 mld zł, natomiast w przypadku przedsiębiorstw niefinansowych odnotowano spadek, wynoszący 0,9 mld zł” – napisano także.

Portfel kredytów mieszkaniowych

Portfel kredytów mieszkaniowych brutto dla gospodarstw domowych w marcu 2021 r. wzrósł o 4,5 mld zł do poziomu 486,1 mld zł (0,9% m/m i 4,3% r/r):

* portfel kredytów mieszkaniowych złotowych brutto dla gospodarstw domowych zwiększył się w miesiącu o 3,5 mld zł do 365,6 mld zł (1,0% m/m i 9,6% r/r). Udział kredytów złotowych w kredytach mieszkaniowych dla gospodarstw domowych na koniec marca 2021 r. wynosił 75,2%;

* portfel kredytów mieszkaniowych walutowych brutto dla gospodarstw domowych zwiększył się w miesiącu (w efekcie deprecjacji złotego) o 1 mld zł do 120,5 mld zł (0,8% m/m i -9,0% r/r).

Portfel kredytów konsumpcyjnych

Portfel kredytów konsumpcyjnych brutto w marcu br. zwiększył się o 0,4 mld zł do poziomu 178,4 mld zł (0,2% m/m i -1,3% r/r), wymieniono w prezentacji.

Portfel kredytów w fazie 3 w sektorze niefinansowym w marcu 2021 r.:

* zmniejszył się do 77,6 mld zł (-0,67% m/m i -0,75% r/r);

* produktowo dominują kredyty konsumpcyjne (20,1 mld zł) i operacyjne (19 mld zł);

* podmiotowo dominują osoby prywatne (33,0 mld zł) oraz MSP (23,5 mld zł).

Czytaj także: NBP: zysk netto banków wyniósł 1,9 mld zł, wzrósł o 43,4 proc. rdr, w I kwartale >>>

„Wskaźnik kredyty/depozyty, kontynuuje trend malejący, w marcu 2021 r. zmniejszył się do poziomu 75,3% (-1,2 pkt proc. m/m i -13 pkt proc. r/r)” – czytamy dalej.

Wartość depozytów sektora niefinansowego (razem z depozytami zablokowanymi) w marcu 2021 r. zwiększyła się o 23,3 mld zł do 1 472,7 mld zł (1,6% m/m i 12,4% r/r). W strukturze depozytów sektora niefinansowego dominują gospodarstwa domowe (70,7%) oraz depozyty złotowe (86,7%), podano także.

Źródło: ISBnews