KNF: zysk netto sektora bankowego spadł o 39,4 proc. rdr w styczniu

KNF: zysk netto sektora bankowego spadł o 39,4 proc. rdr w styczniu
Fot. stock.adobe.com/ceebeestock
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Zysk netto sektora bankowego wraz z oddziałami zagranicznymi wyniósł 0,35 mld zł w styczniu 2021 r. i był niższy o 39,4% w skali roku, wynika z danych Komisji Nadzoru Finansowego (KNF). Stratę wykazało 10 komercyjnych i 12 spółdzielczych.

Wynik finansowy netto na koniec stycznia 2021 r. wyniósł 348,4 mln zł i był niższy o 226,9 mln zł (-39,4% r/r) od wyniku osiągniętego na koniec stycznia 2020 r.

„Jednocześnie wynik miesięczny w styczniu 2021 r. (348,4 mln zł) był wyższy od o 1 mld zł od wyniku z grudnia 2020 r. (-676,0 mln zł)” – czytamy w prezentacji KNF.

Na koniec stycznia 2021 r. 22 banków (10 komercyjnych i 12 spółdzielczych) wykazało łączną stratę w wysokości 115 mln zł. Banki te miały ok. 8,5% udział w aktywach sektora. Pozostałe banki w sektorze wykazały łącznie zysk w wysokości 416,4 mln zł, podano także.

Czytaj także: NBP: zysk netto banków spadł o 41,8 proc. rdr w styczniu, ten kwartał będzie jednak lepszy niż słabe zakończenie 2020 roku?

Wynik z odsetek

W styczniu br. wynik z odsetek spadł o 13,4% do 3,8 mld zł, zaś wynik z prowizji sięgnął 1,35 mld zł i był o 16,4% wyższy w ujęciu rocznym.

Wynik z działalności operacyjnej

Wynik z działalności operacyjnej zmniejszył się o 31,8% r/r do 0,66 mld zł.

Koszty działalności

Koszty działalności banków spadły o 10,8% r/r do 3,78 mld zł w styczniu 2021 r.

W pozycji „utrata wartości lub odwrócenie utraty wartości” (tj. odpisy) odnotowano wynik w wysokości 0,73 mld zł (wzrost o 11,3% r/r).

Wskaźnik ROE

Wskaźnik ROE na koniec stycznia 2021 r. wyniósł 3,03% (wobec 3,14% miesiąc wcześniej i 6,88% rok wcześniej), a ROA sięgnął 0,31% (wobec odpowiednio: 0,32% i 0,69%), podano też w prezentacji.

Wskaźniki adekwatności kapitałowej sektora ukształtowały się w grudniu 2020 r. na poziomie 20,97% (TCR) i 18,77% (T1). „Według stanu na koniec 2020 r., dwa banki komercyjne nie spełniały minimalnych wymogów regulacyjnych” – wskazano w prezentacji.

„Wolumen kredytów brutto w sektorze niefinansowym w skali miesiąca stycznia br. zwiększył się o 3,4 mld zł, przy czym wzrost ten dotyczył tylko przedsiębiorstw niefinansowych (6,2 mld zł), natomiast należności od gospodarstw domowych zmniejszyły się o 2,8 mld zł” – czytamy dalej.

Należności od sektora niefinansowego wzrosły o 0,3% r/r do 1 151,6 mld zł na koniec stycznia 2021 r. W przypadku gospodarstw domowych miały one wartość 769,5 mld zł (+2,4% r/r), a przedsiębiorstw – 374,2 mld zł (-4% r/r).

Portfel kredytów mieszkaniowych

„Portfel kredytów mieszkaniowych brutto dla gospodarstw domowych w styczniu 2021 r. zmniejszył się o 0,2 mld zł do poziomu 482,6 mld zł (-0,05% m/m i 6,4% r/r):

* portfel kredytów mieszkaniowych złotowych brutto dla gospodarstw domowych zwiększył się w miesiącu o 2,0 mld zł do 359,9 mld zł (0,6% m/m i 9,9% r/r). Udział kredytów złotowych w kredytach mieszkaniowych dla gospodarstw domowych na koniec stycznia 2021 r. wynosił 74,6%;

* portfel kredytów mieszkaniowych walutowych brutto dla gospodarstw domowych zmniejszył się w miesiącu o 2,2 mld zł do 122,6 mld zł (-1,8% m/m i -2,7% r/r)” – napisano także w prezentacji.

Portfel kredytów konsumpcyjnych

Portfel kredytów konsumpcyjnych brutto w styczniu br. zmniejszył się o 0,8 mld zł do poziomu 177,8 mld zł (-0,5% m/m i -1,4% r/r), w grudniu 2020 r. zmniejszenie o 0,5 mld zł.

Portfel kredytów inwestycyjnych

Portfel (brutto) kredytów inwestycyjnych przedsiębiorstw niefinansowych w styczniu br. zwiększył się o 1,7 mld zł do 140,6 mld zł (1,2% m/m i 3,0% r/r), w grudniu 2020 r. wzrost o 0,3 mld zł.

„Portfel kredytów fazy 3 w sektorze niefinansowym w styczniu 2021 r.:

* zmniejszył się do 78,3 mld zł (-1,7% m/m i 3,4% r/r);

* produktowo dominują kredyty konsumpcyjne (20,2 mld zł) i operacyjne (19,4 mld zł);

* podmiotowo dominują osoby prywatne (32,7 mld zł) oraz MSP (24,1 mld zł)” – napisano także.

Wzrost wskaźnika kredyty/depozyty

W styczniu 2021 r. nastąpił wzrost wskaźnika kredyty/depozyty do poziomu 77,2% (+0,6 pkt proc. m/m i -10,3 pkt proc. r/r) – od marca 2020 r. dominował trend spadkowy, podała też Komisja.

„Wartość depozytów sektora niefinansowego (razem z depozytami zablokowanymi) w styczniu 2021 r. zmniejszyła się o 3,7 mld zł do 1 434,7mld zł (-0,3% m/m i 13% r/r) – w 2020 r. dominował trend wzrostowy. W strukturze depozytów sektora niefinansowego dominują gospodarstwa domowe (71,2%) oraz depozyty złotowe (86,3%)” – czytamy dalej w prezentacji.

Źródło: ISBnews