KNF: 1,95 mln zł kary dla Wojciecha Babińskiego, prezesa AQT Water

KNF: 1,95 mln zł kary dla Wojciecha Babińskiego, prezesa AQT Water
Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) - Logo (źródło: KNF)
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Komisja Nadzoru Finansowego nałożyła na Wojciecha Babińskiego, prezesa AQT Water, karę pieniężną w wysokości 1,95 mln zł za niezawiadomienie komisji i spółki, niezwłocznie i nie później niż w terminie 3 dni roboczych po dniu transakcji, o transakcjach na akcjach spółki.

„Wojciech Babiński nie dopełnił ciążących na nim obowiązków dotyczących powiadomienia komisji i spółki o zawartych transakcjach na akcjach Spółki aż trzydzieści sześć razy (łączna wartość transakcji Wojciecha Babińskiego na akcjach Spółki wyniosła 12 974 092,30 zł), podczas gdy miał obowiązek zawiadomić o każdej kolejnej transakcji” – podała komisja w komunikacie.

Czytaj także: KNF: 1,2 mln zł kary dla żony byłego prezesa AQT Water >>>

„Brak powiadomienia spowodował sytuację, w której inwestorzy nie mieli aktualnych danych o dokonywanych przez Wojciecha Babińskiego transakcjach, co uniemożliwiało im bieżące monitorowanie tych transakcji. Tym samym nie został zapewniony równy dostęp do informacji dotyczących zmian w akcjonariacie Spółki. W wyniku naruszeń, których dopuścił się m.in. Wojciech Babiński, w okresie od 12 sierpnia do 2 września 2020 r., doszło do zawieszenia obrotu akcjami Spółki” – dodała.

Decyzja nie jest ostateczna

Wojciech Babiński może zwrócić się do komisji z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy albo wnieść skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na tą decyzję.

Maksymalny wymiar kary w przypadku wskazanych naruszeń wynosi 2.072.800 zł.

Źródło: PAP BIZNES