KNF: 1,1 mln zł kary dla byłego członka zarządu GetBack

KNF: 1,1 mln zł kary dla byłego członka zarządu GetBack
Źródło: Materiały prasowe GetBack
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Komisja Nadzoru Finansowego nałożyła na Pawła Trybuchowskiego, byłego członka zarządu GetBack, karę w wysokości 1,1 mln zł. Kara dotyczy czterokrotnego, nienależytego wykonania obowiązków informacyjnych związanych z przekazywaniem informacji poufnych o emisjach obligacji w 2017 r.

„W okresie pełnienia przez Pawła Trybuchowskiego funkcji członka zarządu spółka, od 4 sierpnia do 27 października 2017 r., przekazywała do wiadomości publicznej niekompletne informacje poufne o istotnych warunkach emisji obligacji, tj. o zawarciu opcji przedterminowego wykupu na żądanie obligatariusza (opcji PUT) oraz wysokości oprocentowania istotnie przewyższającego oprocentowanie standardowo oferowane przez spółkę” – napisano w komunikacie Komisji.

W konsekwencji inwestorzy nie mieli rzetelnych informacji o poziomie i strukturze zobowiązań spółki z tytułu emisji obligacji. Uniemożliwiło im to właściwą ocenę kondycji finansowej spółki.

– dodano.

Czytaj także: KNF podtrzymała kary finansowe dla byłych członków zarządu GetBack >>>

Paweł Trybuchowski do sierpnia 2017 r. jako członek zarządu GetBack był odpowiedzialny za obszar rozwoju i relacji inwestorskich. Jak wskazuje KNF, w tym czasie Trybuchowski nadzorował departament odpowiedzialny za prawidłowe wypełnianie obowiązków informacyjnych.

Czytaj także: KNF: 900 tys. zł kary dla byłego prezesa GetBacku >>>

„Głosował za uchwałami w sprawie emisji obligacji prywatnych zawierających opcję PUT lub ponadstandardowe oprocentowanie, a także podpisywał raporty bieżące, które nie zawierały pełnych informacji o warunkach emisji obligacji. Miał zatem świadomość, że spółka nie prowadzi poprawnej polityki informacyjnej” – ocenia Komisja.

Maksymalny wymiar kary w tej sprawie wynosi 4,15 mln zł

W lipcu 2021 r. KNF nałożyła na Trybuchowskiego karę w wysokości 850 tys. zł za inne naruszenie obowiązków informacyjnych, dotyczące sporządzania śródrocznych raportów okresowych GetBack za 2017 r. Decyzja ta jest ostateczna.

Źródło: PAP BIZNES