Klienci w lipcu mniej aktywni na rynku bankowym, ale rośnie wykorzystanie kredytów konsumpcyjnych

Klienci w lipcu mniej aktywni na rynku bankowym, ale rośnie wykorzystanie kredytów konsumpcyjnych
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
W lipcu na rynku bankowym odnotowano osłabienie dynamiki aktywności klientów, główny indeks koniunktury odnotował spadek o 1,7 punktu - wynika z najnowszego pomiaru nastrojów wśród bankowców przeprowadzonego przez firmę badawczą KANTAR.

Krzysztof Pietraszkiewicz, ZBP:

Krzysztof Pietraszkiewicz, ZBP

Lipcowy pomiar nastrojów wśród bankowców przyniósł niewielką korektę ocen w stosunku do czerwca, w efekcie czego główny indeks koniunktury odnotował spadek o 1,7 punktu. Obniżenie ocen dotyczyło w zasadzie wszystkich wymiarów z wyjątkiem kredytów konsumpcyjnych dla klientów indywidualnych. Osłabła wysoka jak dotąd dynamika w zakresie kredytów mieszkaniowych, choć wskaźnik oceny w dalszym ciągu pozostaje na poziomie blisko 60 procent.

Korekta widoczna jest także w ocenie stanu gospodarki. Według ponad połowy ankietowanych, skutki pandemii będą odczuwalne jeszcze przez 3 lub więcej lat, choć relatywnie kondycja polskiej gospodarki jest oceniana lepiej niż innych krajów europejskich i może powracać na tory wzrostu w nieco szybszym tempie.

Źródło: ZBP

Marcin Idzik, Kantar:

Marcin Idzik, Kantar.

W lipcu Index Pengab odnotował wartość 13.5 pkt, m/m jest niższy o 1.7 pkt. Indeks prognostyczny m/m spadł o 0.5 pkt. do poziomu 14.7 pkt., a indeks ocen obniżył swoją wartości m/m o 2.9 do poziomu 12.3 pkt. W lipcu odnotowano osłabienie dynamiki aktywności klientów na rynku bankowym. Znaczący wzrost odnotowano tylko w przypadku kredytów konsumpcyjnych. Na pozostałych rynkach odnotowano korekty.

W lipcu zaobserwowano także osłabienie indeksów prognostycznych trzymiesięcznych, a indeksy sześciomiesięczne zmieniły kierunek ze wzrostowego w horyzontalny. Prognozy makroekonomiczne sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw, gospodarstw domowych oraz gospodarki kraju wykazały m/m spadek.

Źródło: ZBP

Kredyty gospodarstw domowych

Ogólny wskaźnik oceny aktywności klientów na rynku kredytów gospodarstw domowych m/m wzrósł o 5 pkt. i w lipcu wynosi 61 pkt. Saldo ocen aktywności klientów na rynku kredytów konsumpcyjnych m/m jest wyższe o 9 pkt, a r/r wzrosło o 59 pkt.

Saldo ocen dla rynku kredytów mieszkaniowych m/m spadło o 6 pkt, a r/r jest wyższe o 58 pkt. Indeks prognozy trzymiesięcznej dla rynku kredytów gospodarstw domowych wzrósł m/m o 1 pkt i wynosi 62 pkt.

Źródło: ZBP

Depozyty gospodarstw domowych

Ogólny wskaźnik ocen aktywności klientów indywidualnych na rynku depozytów gospodarstw domowych m/m spadł o 5 pkt. i wynosi obecnie minus 1 pkt. W przypadku salda ocen zmian aktywności klientów na rynku depozytów bieżących gospodarstw domowych odnotowano m/m spadek o 8 pkt., a r/r brak zmiany.

Saldo ocen dla depozytów terminowych m/m spadło o 14 pkt., a r/r jest niższe o 19 pkt. Indeks prognozy trzymiesięcznej dla rynku depozytowego gospodarstw domowych m/m spadł o 1 pkt. i wynosi minus 4 pkt.

Źródło: ZBP

Kredyty podmiotów gospodarczych

Wskaźnik ogólny oceny aktywności przedsiębiorców na rynku kredytów dla podmiotów gospodarczych m/m wzrósł o 1 pkt i wynosi 14 pkt. W przypadku aktywności przedsiębiorców na rynku kredytów inwestycyjnych indeks ocen m/m spadł o 9 pkt., a r/r jest wyższy o 31 pkt.

Indeks ocen dla rynku kredytów obrotowych m/m wzrósł o 1 pkt., a r/r jest wyższy o 31 pkt. Indeks prognoz dla rynku kredytów podmiotów gospodarczych wzrósł m/m o 1 pkt. i wynosi obecnie 27 pkt.

Źródło: ZBP

Depozyty podmiotów gospodarczych

Wskaźnik ocen aktywności przedsiębiorców na rynku depozytów m/m spadł o 5 pkt. i wynosi minus 7 pkt. Indeks ocen dla rynku depozytów bieżących m/m jest niższy o 10 pkt, a r/r spadł o 18 pkt. Indeks ocen aktywności przedsiębiorców na rynku depozytów terminowych m/m spadł o 13 pkt, a r/r jest niższy o 17 pkt.

Indeks prognozy trzymiesięcznej dla rynku depozytów podmiotów gospodarczych m/m jest wyższy o 4 pkt. i wynosi obecnie minus 6 pkt.

Źródło: ZBP

Prognoza sześciomiesięczna rynku bankowego

W lipcu odnotowano m/m obniżenie prognoz sześciomiesięcznych na wszystkich rynkach z wyjątkiem kredytów konsumpcyjnych osób indywidualnych.

Źródło: ZBP

Prognoza sześciomiesięczna sytuacji ekonomicznej

W lipcu odnotowano pogorszenie sześciomiesięcznych prognoz makroekonomicznych sytuacji ekonomicznej kraju, gospodarstw domowych, a także przedsiębiorstw. Prognoza sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw wynosi 24 pkt, m/m jest niższa o 15 pkt, a r/r jest wyższa o 63 pkt.

Prognoza sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych wynosi 18 pkt, m/m jest niższa o 10 pkt, a r/r wzrosła o 54 pkt. Prognoza sytuacji ekonomicznej gospodarki kraju wynosi 14 pkt, m/m jest niższa o 9 pkt., a r/r jest wzrosła o 62 pkt.

Źródło: ZBP

Pytania dodatkowe

Źródło: ZBP

Ponad połowa badanych (56 proc.) ocenia, że skutki pandemii w gospodarce będą odczuwalne przez 3-4 lub nawet ponad 4 lata. Połowa badanych (52 proc.) dobrze bądź bardzo dobrze ocenia stan polskiej gospodarki na tle innych krajów europejskich. Nieco mniejszy odsetek (48 proc.) ocenia, że Polska gospodarka wróci na ścieżkę wzrostu szybciej lub znacznie szybciej w porównaniu do innych krajów UE. Przeciwnego zdania jest 26 proc. badanych.

Źródło: ZBP

W okresie lockdown’u wśród technologii w bankowości najbardziej przydatna zdaniem 80 proc. badanych okazała się bankowość mobilna. Wpływ koronawirusa na kondycję banków w Polsce jest wyraźny. Zdaniem 70 proc. badanych konsekwencje epidemii koronawirusa wpłyną na sytuację i kondycję banków działających w Polsce.

Źródło: ZBP

Opinie nt. pracy zdalnej w bankowości po okresie lockdown’u są podzielone. Połowa badanych ocenia, że praca zdalna będzie popularna, ale w mniejszym zakresie niż obecnie. 16 proc. ocenia, że praca zdalna będzie wypierała tradycyjną pracę, a 28 proc. jest zdania, że będzie popularna podobnie jak w okresie pandemii.

Jednak realizacja konferencji w formule zdalnej sprawdziła się jedynie w określonym zakresie i powinna być częściowo wykorzystywana. Jedna czwarta ocenia, że konferencje zdalne sprawdziły się, a 6 proc. jest przeciwnego zdania.

Źródło: ZBP
Źródło: aleBank.pl