Klienci funduszy w wakacje inwestują: blisko 3 mld sprzedaży w sierpniu

Klienci funduszy w wakacje inwestują: blisko 3 mld sprzedaży w sierpniu
Fot. stock.adobe.com/m.mphoto
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Wakacje okazały się bardzo dobrym okresem dla funduszy inwestycyjnych. Łączna sprzedaż przekroczyła +2,7 mld. Jest to już czwarty miesiąc pozytywnego bilansu sprzedaży środków w tej branży. Największym powodzeniem nieustannie cieszy się grupa funduszy dłużnych i krótkoterminowych dłużnych, których sprzedaż w sierpniu wyniosła +2,3 mld zł.
Wakacje okazały się bardzo dobrym okresem dla funduszy inwestycyjnych, łączna sprzedaż przekroczyła +2,7 mld #FunduszeInwestycyjne #IZFiA

– Można się było spodziewać, że wakacje to okres raczej wydawania, niż oszczędzania. Dlatego optymizmem napawa fakt związany z decyzjami o lokowaniu środków w funduszach inwestycyjnych. Przyczynia się do tego również program PPK, popularyzując tę formę długoterminowego budowania zapasowego kapitału, ale również brak ciekawych alternatyw na rynku – mówi Małgorzata Rusewicz, prezes IZFIA.

Dodatnie saldo osiągnęła grupa funduszy mieszanych

Dodatnie saldo osiągnęła również grupa funduszy mieszanych, gdzie bilans sprzedaży w sierpniu wyniósł +425 mln zł. Z funduszy akcyjnych wypłacono nieco więcej, niż do nich wpłynęło, co może świadczyć o nadal dużym dystansie do rozwiązań obarczonych większym ryzykiem inwestycyjnym.

Czytaj także: Najlepszy sierpień na amerykańskim rynku akcji od lat 80., skorzystali klienci funduszy inwestujących w takie spółki jak Apple, Facebook czy Amazon >>>

Wartość aktywów w funduszach inwestycyjnych wzrosła do 265,1 mld zł

Wartość aktywów w funduszach inwestycyjnych wzrosła w sierpniu o 7,4 mld zł, czyli o 2,9 proc. do 265,1 mld zł – poinformowano we wspólnym raporcie IZFiA oraz Analizy.pl. Pod względem wartości największy wzrost ponownie odnotowały fundusze dłużne.

„W sierpniu aktywa funduszy inwestycyjnych wzrosły o ponad 7 mld zł do 265,11 mld zł (+2,9 proc.). To zasługa wysokich napływów do funduszy, które wyniosły 2,7 mld zł netto, a także wzrostu wartości środków w wyniku kontynuacji wzrostów na rynkach akcji. Aktywa wzrosły w niemal wszystkich głównych segmentach rynku. Najwięcej w przypadku funduszy dłużnych, które cieszyły się największą popularnością wśród klientów” – napisano w raporcie.

W sierpniu wartość aktywów zgromadzonych w funduszach dłużnych przekroczyła 100 mld zł i była o 2,5 mld zł wyższa niż miesiąc wcześniej.

„Piąty miesiąc z rzędu rośnie także kwota pieniędzy zgromadzonych w funduszach akcji i mieszanych, choć w ich przypadku to głównie zasługa dobrej koniunktury na rynkach. Pod względem procentowym aktywa najmocniej urosły w segmencie funduszy PPK oraz funduszy surowcowych, które pozostają najmniejszymi segmentami rynku” – dodano.

Aktywa netto (NAV) segmentów funduszy na koniec lipca i sierpnia 2020 r. i ich miesięczna zmiana (w proc.):

 2020-07-312020-08-31zmiana proc.
 NAV (mln PLN)NAV (mln PLN)mdm
Absolutnej stopy zwrotu6 0186 011-0,1
Akcji23 78524 5003,0
Aktywów niepublicznych89 25690 1681,0
Dłużne98 777101 2692,5
– dłużne PLN91 23693 6062,6
korporacyjne12 64012 8491,7
papiery skarbowe17 39217 4820,5
papiery skarbowe długoterminowe17 11617 3701,5
pozostałe24236852,0
uniwersalne31 84532 8933,3
uniwersalne długoterminowe12 00212 6445,4
– dłużne zagraniczne7 5417 6631,6
Mieszane28 56831 57510,5
Nieruchomości2 1132 1130,0
Rynku surowców1 5841 7087,9
Sekurytyzacyjne6 2626 241-0,3
Zdefiniowanej daty PPK1 3701 52811,5
Razem
Źródło: Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami / IZFiA, Analizy Online, PAP BIZNES