KIR: najwięcej transakcji w euro rozliczamy z Niemcami i Holandią

KIR: najwięcej transakcji w euro rozliczamy z Niemcami i Holandią
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Jak wynika z danych KIR, z roku na rok systematycznie rośnie liczba transakcji wykonywanych w systemie Euro Elixir. W 2019 r. zdecydowaną większość, bo 75 proc. nadal stanowią komunikaty otrzymywane (w 2018 r. – 76 proc.). Oznacza to, że więcej przelewów dociera do Polski z zagranicy niż jest wysyłane. Kraje, z którymi Polacy wymieniają najwięcej przelewów w euro to Niemcy, Holandia i Francja.

Z roku na rok systematycznie rośnie liczba transakcji wykonywanych w systemie #EuroElixir #KIR @RzecznikKIR

Euro Elixir to system rozliczeniowy, który umożliwia wykonywanie przelewów w euro. Przetwarza transakcje zarówno przesyłane pomiędzy bankami w Polsce, jak i wymieniane z zagranicą. Jest dostępny dla osób indywidualnych i przedsiębiorców. Euro Elixir gwarantuje możliwość realizacji płatności do i z każdego kraju Unii Europejskiej, Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej oraz krajów pozawspólnotowych należących do SEPA, takich jak Szwajcaria czy Monako.

Mapa Euro Elixir

Mapa Euro Elixir Źródło: KIR

Liczba rozliczeń w euro sukcesywnie rośnie

Liczba rozliczeń dokonywanych w unijnej walucie przez klientów banków w Polsce sukcesywnie rośnie. W ciągu 5 miesięcy 2019 r. system rozliczył 3,4 mln komunikatów wysyłanych i 10,3 mln komunikatów otrzymywanych. Jeśli tempo wzrostu liczby przelewów się utrzyma, można założyć, że bieżący rok zakończy się lepszymi wynikami niż rekordowy dotychczas rok 2018, kiedy rozliczono 6,8 mln komunikatów wysyłanych i 22 mln komunikatów otrzymywanych.

– Przyczyn rosnącej transakcyjności w euro należy upatrywać w zachodzących procesach makroekonomicznych. Polscy przedsiębiorcy prowadzą intensywną działalność handlową
z krajami Unii Europejskiej, co ma bezpośredni wpływ na dynamikę liczby transakcji przetwarzanych
w Euro Elixir – komentuje Tomasz Jończyk, dyrektor Linii biznesowej rozliczenia sesyjne w KIR, odpowiedzialny za rozwój systemu Euro Elixir.

Jak wynika z publikacji „Handel zagraniczny Polski w okresie styczeń-luty 2019 roku”, eksport towarów z Polski wzrósł w stosunku do grudnia 2018 r. o 6 proc. do ok. 37 mld euro, a import o 9 proc. do ok. 39,1 mld euro. Według KUKE, najważniejszym dla Polski partnerem handlowym są Niemcy. Na koniec 2018 r. eksport towarów na rynek niemiecki stanowił 28,2 proc. całego eksportu, a import – 22,4 proc. całego importu. Na kolejnych miejscach, pod względem eksportu, znalazły się m.in. Wielka Brytania
i Czechy (po 6,4 proc.) oraz Francja (5,5 proc.). Wśród importerów topowe miejsca zajmują Chiny (11,6 proc.), Rosja (7,4 proc.) i Włochy (5 proc.).

– Największą liczbę transakcji międzynarodowych w systemie Euro Elixir wymieniamy
z zachodnimi sąsiadami. W okresie styczeń–maj 2019 r. do Niemiec wysłaliśmy 1,4 mln komunikatów rozliczeniowych, do Holandii – 338 tys. komunikatów, do Włoch – 270 tys. komunikatów. Statystykę komunikatów otrzymanych otwierają Niemcy: 4,47 mln, Holandia: 2,07 mln, Francja: 480 tys. i Belgia: 395 tys. komunikatów – wyjaśnia Tomasz Jończyk.

Znaczący wpływ na skalę komunikatów, głównie tych otrzymywanych, ma liczba rodaków przebywający na emigracji. Według GUS, na koniec 2017 r. poza granicami Polski przebywało czasowo około 2,54 mln mieszkańców naszego kraju, w tym 2,24 mln w krajach europejskich. Spośród krajów UE, najwięcej Polaków mieszkało w Wielkiej Brytanii (793 tys.), Niemczech (703 tys.), Holandii (120 tys.) oraz w Irlandii (112 tys.). Zgodnie z NBP, w 2017 r. Polacy pracujący za granicą przesłali rodzinom w kraju swoje wynagrodzenie za pracę w kwocie 16,3 mld zł, w pierwszej poł. 2018 r. było to blisko 8 mld zł.

Źródło: Krajowa Izba Rozliczeniowa / KIR