Kiedy komornik może zająć odszkodowania otrzymane z umów ubezpieczeniowych?

Kiedy komornik może zająć odszkodowania otrzymane z umów ubezpieczeniowych?
Źródło: Ubea.pl
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
W czasie kryzysu gospodarczego wzrasta liczba nowych postępowań egzekucyjnych. Czy mogą one dotyczyć również odszkodowań otrzymanych z umowy ubezpieczenia? ‒ wyjaśnienia eksperta porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.

Okres kryzysu gospodarczego skutkuje na ogół wzrostem liczby postępowań egzekucyjnych. Obecna sytuacja raczej nie będzie wyjątkiem.

Dłużnicy często pytają, czy komornik może zająć odszkodowania otrzymane z umów ubezpieczeniowych, a także środki przechowywane w ramach polis inwestycyjnych.

Ubezpieczenia na życie i majątkowe a komornik

Przepisy dotyczące egzekucji świadczeń prowadzonej w ramach Kodeksu postępowania cywilnego znajdziemy w rozporządzeniu Ministrów Finansów oraz Sprawiedliwości z dnia 4 lipca 1986 r. w sprawie określenia granic, w jakich świadczenia z ubezpieczeń osobowych i odszkodowania z ubezpieczeń majątkowych nie podlegają egzekucji sądowej (Dz.U. 1986 nr 26 poz. 128).

Czytaj także: SKOK-i mogą zajmować wierzytelności w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu Ognivo

Według tego rozporządzenia świadczenia pieniężne z ubezpieczeń osobowych i odszkodowania powiązane z polisami majątkowymi nie podlegają egzekucji w trzech czwartych.

Specjalna ochrona dotyczy jednak tylko niewypłaconych świadczeń i odszkodowań.

Świadczenia pieniężne z ubezpieczeń osobowych i odszkodowania powiązane z polisami majątkowymi nie podlegają egzekucji w trzech czwartych

Należy też zauważyć, że limit ochrony odszkodowań oraz świadczeń ubezpieczeniowych na poziomie 75% ich wartości nie obejmuje egzekucji alimentów oraz zobowiązań wobec zakładu ubezpieczeń z tytułu niezapłaconej składki.

Czytaj także: Dzwoni windykator, który jest robotem

Czy komornik może rozwiązać umowę ubezpieczenia?

Dłużnicy powinni też pamiętać, że w razie potrzeby komornik ma prawo przeprowadzić egzekucję z innych praw majątkowych. Co to oznacza?

Wierzyciel, dążąc do swojego zaspokojenia, może wykonywać wszelkie uprawnienia majątkowe dłużnika wynikające z zajętego prawa. Przykładem jest rozwiązanie umowy polisy inwestycyjnej w celu „uwolnienia” zainwestowanych środków.

Specjalna ochrona dotyczy jednak tylko niewypłaconych świadczeń i odszkodowań

‒ Na szczęście dla dłużników, takie działania nie są częste. Przeszkodę stanowią m.in. opłaty likwidacyjne naliczane w przypadku polis inwestycyjnych ‒ tłumaczy Andrzej Prajsnar, ekspert porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.

Czytaj także: NBS | Bankowość i Finanse | Prawo | Asymetrię praw wierzycieli i dłużnika tworzą głównie regulacje krajowe

Źródło: Ubea.pl