KGHM: skorygowana EBITDA grupy wyniosła w II kw. 2,705 mld zł; słabiej wypadła działalność w Polsce

KGHM: skorygowana EBITDA grupy wyniosła w II kw. 2,705 mld zł; słabiej wypadła działalność w Polsce
Źródło: Materiały prasowe KGHM
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Skorygowana EBITDA grupy KGHM wyniosła w drugim kwartale 2021 roku 2,705 mld zł wobec 2,608 mld zł w pierwszym kwartale 2021 r. i wobec 1,522 mld zł przed rokiem - poinformowała spółka w raporcie. Wynik okazał się zgodny z konsensusem PAP Biznes, który zakładał 2,712 mld zł skorygowanej EBITDA.

Oczekiwania rynkowe dla skorygowanego wyniku EBITDA wahały się od 1,8 mld zł do 3,32 mld zł. Mediana wynosiła 2,73 mld zł.

Przychody grupy KGHM wyniosły 7,761 mld zł wobec 5,649 mld zł przed rokiem i wobec 7,704 mld zł oczekiwanych przez rynek.

Zysk netto grupy, przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej, wyniósł – według wyliczeń PAP Biznes – 2.359 mln zł wobec 10 mln zł rok wcześniej. Analitycy oczekiwali tymczasem, że spółka zanotuje zysk netto na poziomie 1.191 mln zł.

Czytaj także: KGHM: akcjonariusze zdecydowali o wypłacie 1,5 zł dywidendy na akcję >>>

Na początku sierpnia KGHM informował, że po przeprowadzeniu testów na utratę wartości odzyskiwalnej w odniesieniu do kluczowych aktywów zagranicznych i w wynikach grupy za I połowę 2021 roku odwróci część dokonanego odpisu dotyczącego salda pożyczek udzielonych wspólnemu przedsięwzięciu Sierra Gorda w wysokości 1.655 mln zł. Dodatkowo KGHM odwrócił dokonany w latach ubiegłych odpis dotyczący aktywów kopalni Robinson w kwocie 39 mln zł. Prognozy analityków były zbierane przez PAP Biznes przed opublikowaniem przez KGHM tej informacji.

Jednostkowy skorygowany zysk EBITDA spółki KGHM Polska Miedź w drugim kwartale wyniósł 1.482 mln zł wobec 1.675 mln zł w pierwszym kwartale. Przychody spółki wyniosły 6.575 mln zł.

Skorygowany zysk EBITDA Sierra Gorda w II kwartale – proporcjonalnie do 55 proc. udziałów, które posiada w spółce KGHM – wyniósł 835 mln zł wobec 643 mln zł w I kwartale. Przychody spółki wyniosły 1.202 mln zł.

KGHM International wypracował w drugim kwartale 295 mln zł skorygowanego zysku EBITDA wobec 238 mln zł zysku kwartał wcześniej. Przychody spółki wyniosły 657 mln zł.

Gotówkowy koszt produkcji miedzi w koncentracie C1 w drugim kwartale w KGHM Polska Miedź wynosił 2,3 USD/funt, w KGHM International 1,83 USD/funt, a w Sierra Gorda 0,81 USD/funt.

W pierwszym półroczu 2021 r. przychody grupy KGHM wzrosły o 32,5 proc. rdr do 14,5 mld zł

Skorygowana EBITDA grupy wyniosła 5,313 mld zł wobec 2,651 mld zł rok wcześniej. Zysk netto wyniósł 3,723 mld zł wobec 699 mln zł rok wcześniej.

Jak podała spółka w komunikacie prasowym, w KGHM Polska Miedź wzrost skorygowanej EBITDA o 1.226 mln zł wynikał ze wzrostu cen miedzi, w Sierra Gorda (+1.050 mln zł) na poprawę wpłynęły przede wszystkim wyższe przychody ze sprzedaży miedzi związane ze wzrostem notowań oraz wyższym wolumenem sprzedaży, w KGHM International (+371 mln zł) dodatkowo zaprocentował spadek kosztów podstawowej działalności operacyjnej z wyłączeniem amortyzacji.

Produkcja miedzi płatnej w grupie KGHM była w I półroczu o 8,6 proc. wyższa niż w analogicznym okresie 2020 r. i wynosiła 381 tys. ton. Z kolei produkcja miedzi płatnej w KGHM Polska Miedź wzrosła o 4,4 proc. rdr i wyniosła 293 tys. ton.

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej grupy KGHM wyniosły w pierwszym półroczu 2.317 mln zł wobec 1.931 mln zł przed rokiem. W II kwartale wyniosły 1.390 mln zł wobec 927 mln zł w I kwartale tego roku.

Zobowiązania z tytułu zadłużenia grupy na koniec czerwca 2021 r. wyniosły 5.937 mln zł i spadły o 1.398 mln zł w stosunku do końca 2020 r. To efekt spłaty przez KGHM Polska Miedź części kredytów bankowych z posiadanych nadwyżek finansowych. Wysokość wolnych środków pieniężnych i ich ekwiwalentów grupy spadła o 1.255 mln zł w stosunku do końca 2020 r. i na dzień 30 czerwca 2021 r. wyniosła 1.246 mln zł.

Nakłady na inwestycje rzeczowe KGHM Polska Miedź wyniosły w I półroczu 1.036 mln zł i były zbliżone rdr.

KGHM podał w raporcie, że średnie notowania miedzi (cash settlement) w I półroczu 2021 r. na Londyńskiej Giełdzie Metali wyniosły 9.092 USD/t i były o blisko 65 proc. wyższe niż w analogicznym okresie 2020 r., kiedy osiągnęły średnio 5.500 USD/t. 

ROBERT MAJ, ANALITYK IPOPEMA SECURITIES:

Generalnie wyniki w Polsce są słabsze o 3 proc. od moich oczekiwań, z uwagi na hedging (negatywny wpływ na przychody to 476 mln zł) i na pozostałe koszty operacyjne.

„Oprócz tego wysoki podatek od miedzi, koszty personelu (zaksięgowanie częściowo planowanej nagrody rocznej), rosnące koszty materiałów, a także opłata mocowa i droższy prąd.

W Sierra Gorda kolejny kwartał z rekordem wyników, ale zgodnie z oczekiwaniami.

Warto zauważyć, że trzeci kwartał będzie również pod presją z uwagi na hedging, ale już poziomy hedgingu na czwarty kwartał są odrobinę korzystniejsze”.

JAKUB SZKOPEK, ANALITYK BM MBANKU (raport poranny):

„Przychody w drugim kwartale były 6 proc. niższe od naszych oczekiwań i praktycznie zgodne z konsensusem. (…) Skorygowana EBITDA była zgodna z naszą prognozą i konsensusem. (…)

Dobrze wygląda wynik EBITDA w Sierra Gorda i KGHM International, a lekko negatywnym zaskoczeniem jest wynik KGHM Polska Miedź.

Koszt C1 negatywnie zaskoczył w KGHM Polska Miedź (2,3 USD/funt) z powodu wyższych wynagrodzeń i wyższych kosztów podatku od wydobycia. Koszty C1 w KGHM International i Sierra Gorda spadły dzięki wyższym cenom metali szlachetnych i wzrostowi wolumenu w Sierra Gorda.

OCF w II kwartale wyniósł 1,4 mld zł wobec 1,6 mld zł przez nas oczekiwanych. Dług netto wyniósł 4,7 mld zł, a my oczekiwaliśmy 4,2 mld zł.

Wyniki są zgodne z oczekiwaniami naszymi i rynkowymi. Bez dodatkowych rezerw na wynagrodzenia w Polsce, wyniki w II kwartale byłyby ponad 100 mln zł wyższe od naszych prognoz. Cash flow operacyjny i dług netto są lekkim negatywnym zaskoczeniem.

W naszej opinii rynek może zareagować lekko negatywnie na wyniki, gdyż mógł się spodziewać lekkiego przebicia oczekiwań. Nie ma ryzyka dla naszych całorocznych prognoz”.

Źródło: PAP BIZNES