KE: wskaźnik nastrojów w gospodarce Polski w maju spadł

KE: wskaźnik nastrojów w gospodarce Polski w maju spadł
Fot. stock.adobe.com/natanaelginting
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Wskaźnik nastrojów w polskiej gospodarce (Economic Sentiment Indicator - ESI) w maju spadł do 46,9 pkt. z 47,2 pkt. w kwietniu - wynika z opublikowanych danych Dyrekcji Generalnej ds. Gospodarczych i Finansowych (DG EcFin) Komisji Europejskiej.
Wskaźnik nastrojów w polskiej gospodarce (Economic Sentiment Indicator - #ESI) w maju spadł do 46,9 pkt. z 47,2 pkt. w kwietniu #gospodarka #KomisjaEuropejska

Jak podaje DG EcFin, wskaźnik koniunktury w polskim przemyśle w maju wyniósł minus 35,0 pkt. wobec minus 38,8 pkt. w kwietniu.

Wskaźnik nastrojów w gospodarce (Economic Sentiment Indicator – ESI) składa się ze wskazania dla przemysłu (40 proc.), usług (30 proc.), konsumentów (20 proc.), budownictwa i handlu detalicznego (po 5 proc.). Poziom 100 pkt. odpowiada długoterminowej średniej ESI (od 1990 r.). 

Wskaźnik oczekiwań inflacyjnych w Polsce też w dół

Wskaźnik oczekiwań inflacyjnych konsumentów w Polsce w maju spadł do 48,3 pkt. z 62,9 pkt. w kwietniu – wynika również z opublikowanych danych Dyrekcji Generalnej ds. Gospodarczych i Finansowych (DG EcFin) Komisji Europejskiej.

Ankietowani są pytani o to, jak ich zdaniem będą się kształtować ceny w ciągu najbliższych 12 miesięcy.

Czytaj także: Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury w maju w dół, ale w mniejszej skali niż miesiąc wcześniej >>>

Wskaźnik nie uwzględnia frakcji respondentów oczekujących wzrostu cen, ale wolniejszego niż obecnie postrzegany. Powstaje przez dodanie odsetka respondentów oczekujących szybszego wzrostu cen do podzielonego przez dwa odsetka osób oczekujących takiego samego wzrostu cen i odjęcie od tej sumy odsetka osób oczekujących spadku cen oraz połowy odsetka odpowiedzi wskazujących na stabilizację cen. Wskaźnik jest publikowany po odsezonowaniu.

Co miesiąc Dyrekcja Generalna ds. Gospodarczych i Finansowych (DG EcFin) Komisji Europejskiej publikuje zharmonizowany Wskaźnik Nastrojów Gospodarczych (Economic Sentiment Indicator – ESI) dla 27 państw UE. W przypadku Polski oparty jest on na ankietach przeprowadzanych przez GfK Polonia w ciągu pierwszych 12 dni miesiąca, na próbie co najmniej 1.020 osób.

Nastroje w eurolandzie trochę lepsze, a spodziewano się większej poprawy

Indeks nastrojów w gospodarce strefy euro wyniósł w maju 67,5 pkt. wobec 64,9 pkt. w poprzednim miesiącu, po korekcie z 67,0 pkt. – podała również Komisja Europejska w komunikacie.

Analitycy spodziewali się indeksu w wysokości 70,6 pkt.

Indeks zaufania konsumentów wyniósł -18,8 pkt. wobec -22,7 pkt. poprzednio. Analitycy spodziewali się -18,8 pkt.

KE podała, że wskaźnik nastrojów w przemyśle wyniósł -27,5 pkt. wobec -32,5 pkt. poprzednio, a spodziewano się -26,5 pkt.

Indeks koniunktury w usługach wyniósł -43,6 pkt. Oczekiwano -27,9 pkt. wobec -38,6 pkt. poprzednio, po korekcie z -35,0 pkt.

W handlu wskaźnik wyniósł -29,7 pkt. wobec -30,1 pkt. poprzednio, a w budownictwie -17,4 pkt. wobec -16,1 pkt. poprzednio, po korekcie z -12,8 pkt.

Indeks nastrojów w gospodarce strefy euro powstaje na podstawie badań przeprowadzanych wśród 25.000 firm z regionu.

Źródło: PAP BIZNES