KE przekazała Ukrainie 300 mln euro nadzwyczajnej pomocy

KE przekazała Ukrainie 300 mln euro nadzwyczajnej pomocy
Fot. stock.adobe.com/doganmesut
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Komisja Europejska przekazała w piątek Ukrainie 300 mln euro w ramach nadzwyczajnej pomocy makrofinansowej. Jak wyjaśniono, wypłacie tych środków nadano szybką ścieżkę, by pomóc Ukrainie zwiększyć makroekonomiczną stabilność "w kontekście niesprowokowanej i nieuzasadnionej inwazji Rosji".

Komisja Europejska wypłaciła dziś Ukrainie 300 mln euro w ramach nadzwyczajnej pomocy makrofinansowej (MFA), podała Komisja. Wypłata środków została przyspieszona, aby pomóc zwiększyć stabilność makroekonomiczną Ukrainy w kontekście niesprowokowanej i nieuzasadnionej inwazji Rosji.

Jest to początkowa część pierwszej 600-milionowej transzy w ramach nowego, wartego 1,2 mld euro, awaryjnego programu pomocy makrofinansowej na Ukrainie.

„Oczekuje się, że kolejna wypłata w wysokości 300 mln euro nastąpi w przyszłym tygodniu” – czytamy w komunikacie.

600 mln euro zostanie wypłacone jeszcze w tym roku

Wypłata następuje po szybkim przyjęciu przez Radę i Parlament Europejski wniosku Komisji dotyczącego nowego programu kryzysowego. Pozostałe środki (600 mln euro) zostaną wypłacone jeszcze w tym roku, zgodnie z protokołem ustaleń podpisanym przez UE i Ukrainę.

Dodatkowy program pomocy makrofinansowej

Równolegle z wdrażaniem programu pomocy makrofinansowej w sytuacjach nadzwyczajnych Komisja przygotowuje dodatkowy program pomocy makrofinansowej w celu dalszego wsparcia Ukrainy w dłuższej perspektywie, zgodnie z zapowiedzią przewodniczącej von der Leyen pod koniec stycznia, podano także.

W ostatnich latach UE udzieliła Ukrainie znacznej pomocy. Od 2014 r. UE i europejskie instytucje finansowe przekazały na wsparcie ukraińskiej gospodarki ponad 17 mld euro w formie dotacji i pożyczek. 

Kwota ta obejmuje przekazanie Ukrainie 5,6 mld euro w ramach pięciu programów pomocy makrofinansowej w celu wsparcia realizacji szerokiego programu reform w takich obszarach, jak walka z korupcją, niezawisły wymiar sprawiedliwości, praworządność i poprawa klimatu biznesowego. 

W ramach ostatniego programu pomocy makrofinansowej dla Ukrainy UE wypłaciła 1,2 mld euro. Program zakończył się w 2021 r., kiedy Ukraina wdrożyła wszystkie warunki uzgodnione w protokole ustaleń w zakresie zarządzania finansami publicznymi, sprawowania rządów i praworządności oraz poprawy klimatu biznesowego.

Jednocześnie Komisja pracuje nad rozmaitymi formami wsparcia w sytuacjach nadzwyczajnych. Obejmują one zarówno pomoc humanitarną, jak i pomoc w zakresie ochrony ludności. 

Więcej najnowszych wiadomości na temat wojny w Ukrainie >>>

1 marca przewodnicząca Komisji Ursula von der Leyen zapowiedziała co najmniej 500 mln euro dodatkowego finansowania ze środków UE na działania w zakresie reagowania na humanitarne konsekwencje kryzysu.

Operacje pomocy makrofinansowej (MFA) są częścią szerszego zaangażowania UE w krajach sąsiednich i mają być wyjątkowym instrumentem reagowania kryzysowego UE. Są dostępne dla krajów sąsiadujących z UE, które borykają się z poważnymi problemami z bilansem płatniczym.  

W styczniu 2022 r. Komisja zaproponowała zwiększenie wsparcia finansowego dla Ukrainy za pomocą nowego pakietu pomocy nadzwyczajnej w wysokości do 1,2 mld euro. Ponadto UE jest gotowa do dalszego inwestowania w przyszłość Ukrainy poprzez nasz Plan Gospodarczy i Inwestycyjny, którego celem jest pozyskanie do 6,5 mld euro inwestycji w nadchodzących latach.

Źródło: PAP BIZNES, ISBnews