KE proponuje plan obrony przeciw wariantom COVID-19, jak ma działać?

KE proponuje plan obrony przeciw wariantom COVID-19, jak ma działać?
Fot. Pixabay.com
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Komisja Europejska proponuje plan gotowości do obrony przeciwko wariantom COVID-19 - HERA Inkubator, który ma współpracować z naukowcami, firmami biotechnologicznymi, producentami i władzami publicznymi w UE i na świecie, w celu wykrycia nowych wariantów koronawirusa i zapewnienia ochrony przeciw nim, poinformowała Komisja.

Komisja proponuje natychmiastowe działania w celu przygotowania Europy na zwiększone zagrożenie odmianami koronawirusa.

„Nowy europejski plan gotowości do obrony biologicznej przeciwko wariantom COVID-19, zwany HERA Incubator, będzie współpracował z naukowcami, firmami biotechnologicznymi, producentami i władzami publicznymi w UE i na całym świecie, aby wykrywać nowe warianty, zapewniać zachęty do opracowywania nowych i dostosowanych szczepionek, szybkość przyspieszyć proces zatwierdzania tych szczepionek i zapewnić zwiększenie mocy produkcyjnych” – czytamy w komunikacie.

Wciąż pojawiają się nowe warianty koronawirusa

Podjęcie działań teraz jest ważne, ponieważ wciąż pojawiają się nowe warianty koronawirusa i apele o zwiększanie produkcji szczepionek  Inkubator HERA ma posłużyć również jako plan długoterminowej gotowości UE na sytuacje zagrożenia zdrowia, wskazano.

Naszym priorytetem jest jak najszybsze zapewnienie wszystkim Europejczykom dostępu do bezpiecznych i skutecznych szczepionek przeciwko COVID-19.

„Jednocześnie szybko pojawiają się nowe warianty wirusa i musimy jeszcze szybciej dostosowywać naszą reakcję. Aby wyprzedzić konkurencję, uruchamiamy dzisiaj Inkubator HERA. Łączy naukę, przemysł i władze publiczne oraz wykorzystuje wszystkie dostępne zasoby, aby umożliwić nam sprostanie temu wyzwaniu ” – powiedziała przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, cytowana w komunikacie.

Jakie działania zaproponowała KE?

Komisja zaproponowała następujące działania,  mające na celu zwiększenie gotowości, opracowanie szczepionek dla wariantów i zwiększenie ich produkcji:

  • Wykrywanie, analizowanie i ocena wariantów COVID-19

– Opracowanie specjalistycznych testów dla nowych wariantów oraz wspieranie sekwencjonowania genomowego w państwach członkowskich z co najmniej 75 mln euro dofinansowania ze środków UE;

– Osiągnięcie celu 5% sekwencjonowania genomu pozytywnych testów, aby pomóc zidentyfikować warianty, monitorować ich rozprzestrzenianie się w populacjach i zbadać ich wpływ na zdolność przenoszenia;

– Zintensyfikowanie badań i wymiany danych na temat wariantów za 150 mln euro;

– Uruchomienie sieci badań klinicznych VACCELERATE COVID-19, skupiającej 16 państw członkowskich UE i pięć krajów stowarzyszonych, w tym Szwajcarię i Izrael, w celu wymiany danych i stopniowego włączania dzieci i młodych dorosłych do udziału w badaniach klinicznych.

  • Przyspieszenie procesu zatwierdzanie szczepionek przeciw COVID-19

– Dostosowanie ram regulacyjnych, takie jak zmiana procedury regulacyjnej, aby umożliwić zatwierdzenie dostosowanej szczepionki przy mniejszym zestawie dodatkowych danych przekazywanych Europejska Agencję Leków (EMA) w sposób ciągły;

– Dostarczanie wskazówek dotyczących wymagań dotyczących danych dla programistów z Europejskiej Agencji Leków, tak aby wymagania dotyczące wariantów były znane z wyprzedzeniem;

– Ułatwianie certyfikacji nowych lub zmienionych miejsc produkcji poprzez wczesne zaangażowanie organów regulacyjnych;

– Rozważenie nowej kategorii zezwoleń na szczepionki w trybie pilnym na szczeblu UE, przy czym odpowiedzialność ponoszą państwa członkowskie.

  • Zwiększenie produkcji szczepionek COVID-19:

– Aktualizacja i zawarcie nowych umów zakupu z wyprzedzeniem, aby wesprzeć opracowywanie nowych i dostosowanych istniejących szczepionek, wraz ze szczegółowym i wiarygodnym planem pokazującym zdolność do produkcji szczepionek w UE w wiarygodnych ramach czasowych. Nie powinno to uniemożliwiać UE rozważenia w razie potrzeby źródeł spoza UE, pod warunkiem że spełniają one unijne wymogi bezpieczeństwa;

– Ścisła współpraca z producentami, aby pomóc w monitorowaniu łańcuchów dostaw i rozwiązywaniu zidentyfikowanych wąskich gardeł w produkcji;

– Wspieranie produkcji dodatkowych szczepionek dotyczących nowych wariantów;

– Opracowanie dobrowolnego dedykowanego mechanizmu licencjonowania w celu ułatwienia transferu technologii;

– Wspieranie współpracy między przedsiębiorcami;

– Zapewnienie zdolność produkcyjnej UE, poprzez stworzenie projektu „EU FAB”.

Czytaj także: Indeks niepokoju w Polsce spada od trzech miesięcy, obawy związane z pandemią COVID-29 coraz mniejsze >>>

Zapowiedziane działania mają zostać zsynchronizowane z globalną współpracą za pośrednictwem Światowej Organizacji Zdrowia i globalnymi inicjatywami dotyczącymi szczepionek. Mają też przygotować grunt pod Europejski Organ ds. Gotowości i Reagowania na Kryzysy Zdrowotne (HERA). 

HERA będzie opierać się na działaniach rozpoczętych dzisiaj i zapewni stałą strukturę modelowania ryzyka, globalnego nadzoru, transferu technologii, zdolności produkcyjnych, mapowania ryzyka łańcucha dostaw, elastycznych zdolności produkcyjnych oraz badań i rozwoju szczepionek i leków, podała Komisja.

KE zatwierdziła zakup dodatkowych 300 mln dawek szczepionki Moderny

KE zatwierdziła także w środę umowę zakupu dodatkowych 300 mln dawek szczepionki firmy Moderna, poinformowała Komisja. Połowa zamówienia miałaby zostać dostarczona do państw unijnych jeszcze w tym roku, a połowa – w przyszłym.

Komisja Europejska zatwierdziła drugą umowę z firmą farmaceutyczną Moderna, która przewiduje dodatkowy zakup 300 mln dawek (150 mln w 2021 r. I opcję dokupienia dodatkowych 150 mln w 2022 r.)

„W imieniu wszystkich państw członkowskich UE. Nowa umowa przewiduje również możliwość przekazania szczepionki krajom o niższym i średnim dochodzie lub przekierowania jej do innych krajów europejskich” – czytamy w komunikacie.

Dzisiejszy kontrakt z Moderna opiera się na szerokim portfolio szczepionek, które będą produkowane w Europie, w tym na już podpisanych kontraktach z BionTech/Pfizer, AstraZeneca, Sanofi-GSK, Janssen Pharmaceutica NV, CureVac i Moderna.

Ta zdywersyfikowana oferta szczepionek zapewni Europie dostęp do 2,6 mld dawek, gdy tylko udowodni się, że są one bezpieczne i skuteczne, podała Komisja.

KE przyznała warunkowe pozwolenie na dopuszczenie do obrotu szczepionki opracowanej przez BioNTech i Pfizer 21 grudnia 2020 r.,Moderna –  6 stycznia 2021 r. I Astra Zeneca 29 stycznia 2021 r.

Zobacz więcej najnowszych wiadomości o pandemii koronawirusa >>>

Szczepionka Moderna jest oparta na informacyjnym RNA (mRNA). mRNA przenosi instrukcje z DNA do mechanizmu wytwarzania białek w komórce. W szczepionce mRNA instrukcje te wytwarzają nieszkodliwe fragmenty wirusa, które organizm ludzki wykorzystuje do budowania odpowiedzi immunologicznej w celu zapobiegania lub zwalczania choroby. Kiedy osoba poddawana szczepieniom otrzyma szczepionkę, jej komórki odczytują instrukcje genetyczne i wytwarzają białko kolczaste na zewnętrznej powierzchni wirusa, którego ten używa, aby przeniknąć organizmu i wywołać chorobę. Układ odpornościowy osoby szczepionej traktuje to białko jako obce i wytwarza naturalne mechanizmy obronne – przeciwciała i limfocyty T – przeciw koronawirusowi.

Komisja zaznaczyła, że decyzję o dopuszczeniu do obrotu szczepionki podjęła w oparciu o „rzetelną ocenę naukową”, zastosowaną technologię, doświadczenie firm w opracowywaniu szczepionek oraz ich zdolność produkcyjną do zaopatrzenia całej UE, a także ich zdolność do potencjalnego opracowania szczepionki przeciwko wariantom koronawirusa.

Źródło: ISBnews