KE postuluje, by państwa unijne zmniejszyły zużycie gazu o 15 proc. do wiosny 2023 r.

KE postuluje, by państwa unijne zmniejszyły zużycie gazu o 15 proc. do wiosny 2023 r.
Fot. stock.adobe.com / Roman Sigaev
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Komisja Europejska proponuje nowe narzędzie legislacyjne i europejski plan ograniczenia zapotrzebowania na gaz, aby zmniejszyć zużycie gazu w Europie o 15% do następnej wiosny.

„Wszyscy konsumenci, administracja publiczna, gospodarstwa domowe, właściciele budynków użyteczności publicznej, dostawcy energii i przemysł mogą i powinni podejmować działania na rzecz oszczędzania gazu” – czytamy w komunikacie.  

Nowe rozporządzenie ws. skoordynowanych środków redukcji popytu na gaz

Komisja proponuje nowe rozporządzenie Rady w sprawie skoordynowanych środków redukcji popytu na gaz. Nowe rozporządzenie wyznaczyłoby cel dla wszystkich państw członkowskich polegający na zmniejszeniu zapotrzebowania na gaz o 15% w okresie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 marca 2023 r.

Nowe rozporządzenie umożliwiłoby również Komisji ogłoszenie, po konsultacjach z państwami członkowskimi, alertu o bezpieczeństwie dostaw, nakładając obowiązkową redukcję zapotrzebowania na gaz we wszystkich państwach członkowskich. Union Alert może zostać uruchomiony, gdy istnieje znaczne ryzyko poważnego niedoboru gazu lub wyjątkowo wysokiego zapotrzebowania na gaz. 

Państwa członkowskie powinny zaktualizować swoje krajowe plany na wypadek sytuacji nadzwyczajnej do końca września, aby pokazać, w jaki sposób zamierzają osiągnąć cel redukcji, i co dwa miesiące powinny składać Komisji sprawozdania z postępów. Państwa członkowskie wnioskujące o solidarne dostawy gazu będą musiały wykazać środki, które podjęły w celu zmniejszenia popytu na rynku krajowym, podano także.

Plan opiera się na zasadzie solidarności

Każde państwo członkowskie będzie musiało zmniejszyć swoje krajowe zużycie gazu, aby przyczynić się do zlikwidowania luki między podażą a popytem w UE, niezależnie od tego, gdzie ta luka się pojawia lub jest największa. Działania będą projektowane na poziomie krajowym, wskazano.

W sytuacji nadzwyczajnej skuteczną i szybką solidarność znacznie ułatwiłoby – zdaniem Komisji – wprowadzenie dwustronnych umów solidarnościowych przewidzianych w rozporządzeniu w sprawie bezpieczeństwa dostaw gazu, wyjaśniających ustalenia techniczne, prawne i finansowe dotyczące dostarczania gazu do prawnie chronionych odbiorców z krajów sąsiednich w przypadku kryzysu. Wszystkie państwa członkowskie, które jeszcze tego nie zrobiły, powinny jak najszybciej sfinalizować przygotowanie niezbędnych porozumień solidarnościowych.

Komisja wskazuje, że środki rynkowe mogą złagodzić zagrożenia dla społeczeństwa i gospodarki. Na przykład państwa członkowskie mogą uruchomić systemy aukcji lub przetargów, aby zachęcić przemysł do ograniczania zużycia energii.

Redukcja ogrzewania i chłodzenia

Kolejnym ważnym filarem oszczędzania energii jest redukcja ogrzewania i chłodzenia. Komisja wzywa wszystkie państwa członkowskie do rozpoczęcia kampanii uświadamiających w celu promowania ograniczenia ogrzewania i chłodzenia. 

Aby dać przykład, państwa członkowskie mogą nakazać ukierunkowane obniżenie ogrzewania i chłodzenia w budynkach obsługiwanych przez władze publiczne, podano także.

Czytaj także: Jak Niemcy przygotowują się na ograniczenie dostaw gazu z Rosji?

Zdaniem Komisji plan ograniczenia popytu pomoże również państwom członkowskim zidentyfikować i ustalić priorytety ws. najbardziej krytycznych odbiorców lub instalacji w oparciu o ogólne względy ekonomiczne i następujące kryteria:

– sektory krytyczne – sektory obejmujące zdrowie, żywność, bezpieczeństwo, ochronę, rafinerie i obronność, a także świadczenie usług środowiskowych;

– transgraniczne łańcuchy dostaw – sektory lub branże dostarczające towary i usługi o kluczowym znaczeniu dla sprawnego funkcjonowania łańcuchów dostaw UE;

– instalacje – aby uniknąć sytuacji, w których nie mogą one wznowić produkcji bez znacznych opóźnień, napraw, zatwierdzenia przez organy regulacyjne i kosztów;

– możliwości redukcji gazu i substytucja produktów/komponentów – stopień, w jakim przemysł może przestawić się na komponenty/produkty z importu oraz stopień, w jakim popyt na produkty lub komponenty może zostać zaspokojony poprzez import.

Obecnie ponad 20% energii w UE pochodzi z odnawialnych źródeł energii, a Komisja zaproponowała ponad dwukrotne zwiększenie tej wartości do co najmniej 45% do 2030 r. Od początku roku dodano szacunkowo 20 GW mocy w zakresie energii odnawialnej. To równowartość ponad 4 mld m3 gazu ziemnego.

Źródło: ISBnews