KE: kwoty z tytułu kar za Turów będą potrącone z płatności należnych Polsce z budżetu UE; stracimy miliony euro?

KE: kwoty z tytułu kar za Turów będą potrącone z płatności należnych Polsce z budżetu UE; stracimy miliony euro?
Fot. stock.adobe.com/ ukasz
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Komisja Europejska poinformowała w środę, że termin końcowy na zapłatę kar dotyczących kopalni Turów minął we wtorek i nie otrzymała od Polski środków. Rzecznik KE Balazs Ujvari wskazał, że w kolejnym kroku KE potrąci pieniądze z płatności należnych Polsce z budżetu UE.

Rzecznik wskazał na konferencji prasowej, że KE przekaże o tym informacje polskim władzom, „dając im 10 dni roboczych do przedstawienia komentarza”. „Następnie KE potraci środki” – dodał.

Wezwania do zapłaty

Komisja Europejska poinformowała 13 stycznia, że wysłała do Polski dwa wezwania do zapłaty kar dotyczących kopalni Turów i jak dotąd nie otrzymała pieniędzy. Ujvari przekazał wtedy, że zgodnie z procedurą jeśli KE nie otrzyma pieniędzy, to potrąci środki z funduszy należnych z budżetu UE.

Czytaj także: Premier Czech: sprawa kopalni Turów wymaga dalszych negocjacji; będzie wycofanie skargi z TSUE?

„Za każdym razem, gdy wysyłamy wezwanie do zapłaty, dotyczy to okresu jednego miesiąca. Płatność jest należna od 20 września, który jest dniem, w którym sąd (TSUE – przyp. red.) nałożył karę. Pierwsze wezwanie do zapłaty dotyczy okresu od 20 września do 19 października. Zostało ono wysłane 10 listopada, z ostatecznym terminem 45 dni (na zapłatę – przyp. red.). Nie otrzymaliśmy płatności w tym terminie i dlatego KE zdecydowała się na wysłanie tzw. listu przypominającego z ostatecznym terminem 15 dni. Jeśli władze polskie nie dokonają płatności, KE ma solidne procedury (…) żeby odzyskać kary. To zostałoby zrobione poprzez potrącenie kwoty wymienionej w pierwszym wezwaniu do zapłaty z płatności, które kraje członkowskie otrzymują z budżetu UE” – powiedział wtedy rzecznik Ujvari.

Polski rząd „zasadniczo nie zgadza się” z decyzją TSUE o nałożeniu kary

Rzecznik polskiego rządu Piotr Müller komentując w minionym tygodniu stanowisko KE, podkreślił, iż rząd „zasadniczo nie zgadza się” z decyzją TSUE o nałożeniu kary na nasz kraj, ponieważ – jak ocenił – „wykracza poza kompetencje UE”.

Czytaj także: Kolejne rozmowy Polski i Czech ws. Turowa, szansa na przełom?

„W związku z tym, to, co możemy robić, to czekać na działania Komisji Europejskiej w tym zakresie. Jeżeli Komisja Europejska będzie chciała ostatecznie, w sposób naszym zdaniem niezgodny z przepisami prawa unijnego potrącić te środki z tych środków, które są przekazywane do budżetu polskiego, to oczywiście zawsze może tak zrobić, natomiast bezpieczeństwo Polaków pod kątem energetycznym jest dla nas najważniejsze” – oświadczył Müller.

Dodał, że rząd „jest w stanie ponieść koszt, który zabezpieczy polskie rodziny przed wyłączeniem energii elektrycznej dla kilku milionów ludzi”.

Skarga Czech

Czechy wniosły do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) skargę przeciwko Polsce w sprawie rozbudowy kopalni Turów pod koniec lutego 2021 roku. Jednocześnie domagały się zastosowania tzw. środka tymczasowego, czyli nakazu wstrzymania wydobycia. Strona czeska uważa, że rozbudowa kopalni zagraża dostępowi mieszkańców Liberca do wody; skarżą się oni także na hałas i pył związany z eksploatacją węgla brunatnego. Polski rząd do nakazu wstrzymania wydobycia się nie zastosował.

20 września TSUE nałożył na Polskę karę 500 tys. euro dziennie za niewdrożenie środka tymczasowego i niezaprzestanie wydobycia węgla brunatnego w kopalni. Polski rząd deklaruje, że płacić nie zamierza.

Źródło: PAP BIZNES