KE dała zielone światło dla polskiego programu wsparcia firm energochłonnych o wartości 1,1 mld euro

KE dała zielone światło dla polskiego programu wsparcia firm energochłonnych o wartości 1,1 mld euro
Fot. stock.adobe.com/xavdlp
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Komisja Europejska zatwierdziła polski program pomocy o wartości 1,1 mld euro (5,1 mld złotych), którego celem jest wsparcie przedsiębiorstw energochłonnych odczuwających szczególne trudności w kontekście wojny Rosji przeciwko Ukrainie.

Jak podano, program został zatwierdzony na podstawie tymczasowych kryzysowych ram pomocy państwa.

Programem będzie zarządzało polskie Ministerstwo Rozwoju i Technologii, a pomoc będzie miała formę dotacji bezpośrednich.

Kto będzie uprawniony do uzyskania pomocy z programu?

„Do uzyskania pomocy uprawnione będą małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) oraz duże przedsiębiorstwa, które są przedsiębiorstwami energochłonnymi i które prowadzą swoją działalność w sektorach sklasyfikowanych jako szczególnie narażone na skutki obecnego kryzysu i podsektorach wymienionych w załączniku 1 do tymczasowych ram kryzysowych. Z zakresu środka wyłączone są instytucje kredytowe i finansowe” – napisano.

Dodano, że o zwiększoną kwotę pomocy będą mogły ubiegać się te przedsiębiorstwa, które ponoszą straty z działalności operacyjnej, a zwłaszcza te, które zanotowały spadek wskaźnika EBITDA (wynik finansowy przed odsetkami, opodatkowaniem, deprecjacją i amortyzacją) o co najmniej 40 proc. w okresie pomiędzy 1 stycznia lub 1 lipca a 31 grudnia 2022 r. w porównaniu z analogicznym okresem w 2021 r. lub ujemny wskaźnik EBITDA w okresie pomiędzy 1 stycznia lub 1 lipca a 31 grudnia 2022 r.

Komisja uznała, że program zgłoszony przez władze polskie jest zgodny z warunkami określonymi w tymczasowych ramach kryzysowych.

„Całkowita pomoc przypadająca na beneficjenta może wynieść do 50 proc. kosztów kwalifikowalnych i nie może przekroczyć 4 mln euro. Zwiększoną pomoc (w wysokości do 80 proc. kosztów kwalifikowalnych i kwoty 50 mln euro) mogą otrzymać przedsiębiorstwa energochłonne prowadzące działalność w szczególnie dotkniętych sektorach i ponoszące straty z działalności operacyjnej. Pomoc przyznawana będzie do 31 grudnia 2023 r.” – napisano. 

Źródło: PAP BIZNES