Każdy będzie mógł zarabiać na nieruchomościach nie kupując całego mieszkania lub biurowca – rząd pracuje nad ustawą o REIT-ach

Każdy będzie mógł zarabiać na nieruchomościach nie kupując całego mieszkania lub biurowca – rząd pracuje nad ustawą o REIT-ach
REIT, budowa, nieruchomości
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Ma być powołany specjalny międzyresortowy zespół, który rozpocznie prace nad ustawą o REIT-ach, czyli spółkach inwestujących w nieruchomości, które przynoszą dochód z najmu. REIT-y nie powinny być podwójnie opodatkowane, należy im umożliwić inwestowanie w różne rodzaje nieruchomości, także komercyjne. W takie spółki mogliby inwestować też inwestorzy indywidualni i korporacyjni, zarówno krajowi, jak i zagraniczni – proponuje Konfederacja Lewiatan.

Juliusz Tetzlaff, dyrektor departamentu mieszkalnictwa w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii poinformował na spotkaniu z przedsiębiorcami, że jest już przyjęty projekt zarządzenia w sprawie powołania międzyresortowego zespołu pracującego nad ustawą o REIT-ach. Wkrótce trafi do podpisu premiera.

REIT-y mogą poszerzyć  formy oszczędzania i zwiększyć jego atrakcyjność, zwłaszcza w skali długoterminowej

–  Jesteśmy tylko jednym z resortów, którego przedstawiciele wezmą udział w pracach zespołu. Wiele propozycji przedsiębiorców będzie rozstrzyganych przez ministra finansów, niektóre muszą być skonsultowane z Komisją Nadzoru Finansowego – powiedział Juliusz Tetzlaff.

Czytaj także: Czy polskie REIT-y będą mogły inwestować w nieruchomości komercyjne?

Czy warto wprowadzać REIT-y?

– Widzimy wiele pozytywnych możliwości, zarówno dla gospodarki, jak i dla obywateli, z wprowadzenia do polskiego systemu prawnego REIT-ów. Mogą poszerzyć  formy oszczędzania i zwiększyć jego atrakcyjność, zwłaszcza w skali długoterminowej – podkreślił Grzegorz Baczewski, dyrektor generalny Konfederacji Lewiatan.

Należy wzorem innych krajów (Finlandii, Niemiec, Włoch czy Francji) wprowadzić preferencyjne zasady opodatkowania takich podmiotów

Konfederacja Lewiatan przedstawiła rządowi stanowisko dotyczące założeń projektu ustawy o REIT-ach. Aby mogły one działać sprawnie, transparentnie i być atrakcyjne w oczach inwestorów, musi zgrać się kilka zagadnień z różnych obszarów, od aspektów korporacyjnych po podatkowe.

Istotny jest zarówno szeroki zakres rodzajów nieruchomości stanowiących aktywa REIT- ów m.in. nieruchomości biurowe, usługowe, handlowe czy mieszkaniowe na wynajem, jednak za wyłączeniem nieruchomości rolnych, jak również ważne jest umożliwienie inwestowania w REIT-y  inwestorom indywidualnym, korporacyjnym, krajowym i zagranicznych.

Czytaj także: Rząd wraca do prac nad ustawą o REIT-ach, funduszach inwestujących w nieruchomości

REIT-y: co proponuje Konfederacja Lewiatan

Jeśli chodzi o formę prawną, Lewiatan wskazał na spółki akcyjne lub spółki komandytowo-akcyjne, jako te, które najlepiej realizowałyby zadania REIT-ów.

Opcjonalnie dopuszcza także wymóg, aby REIT-y były notowane na giełdzie, co przyczyniłoby się np.: do transparentności ich funkcjonowania w formie spółek akcyjnych.

Ważnym zagadnieniem jest też tematyka dywidend. Najbardziej efektywny wariant to taki, w którym co najmniej 80-90% corocznego zysku finansowego REIT powinno zostać wypłacone inwestorom, po odpowiednim pomniejszeniu podatkowym np.: o podatek obciążający dochody REIT w przypadku gdy spółka byłaby podatnikiem CIT.

Aby inwestycje w spółki typu REIT spotkały się z zainteresowaniem inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych należy wzorem innych krajów (Finlandii, Niemiec, Włoch czy Francji) wprowadzić preferencyjne zasady opodatkowania takich podmiotów.

Rząd przygotowuje ustawę, Lewiatan proponuje gotowe rozwiązania:

REIT
REIT
REIT
REIT
REIT
Źródło: Konfederacja Lewiatan

Źródło: Konfederacja Lewiatan