Kapitały wszystkich krajów łączcie się!

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

nbs.2015.01.foto.053.150xW Unii Europejskiej rozpoczęły się prace nad projektem unii kapitałowej. Politycy nie chcą podejmować decyzji pod presją największych światowych banków, które ich zdaniem mają nadmierny wpływ na sytuację gospodarki w krajach UE.

Dr Mariusz Zygierewicz

Zwolennicy rozwoju rynku kapitałowego podają przykład rynku amerykańskiego, gdzie podstawowym kanałem dostępu do środków finansowych jest rynek kapitałowy, a banki odgrywają relatywnie mniejszą rolę. Podkreśla się, że wprawdzie struktura amerykańskiego rynku powoduje niekiedy poważne turbulencje, dodatkowo występują one zwykle częściej niż w modelu europejskim, ale jednocześnie są one zwykle znacznie bardziej krótkotrwałe. Przytacza się w tym kontekście chociażby doświadczenia kryzysu dot- -com z przełomu wieków, czy też ostatniego kryzysu. Dobrze rozwinięty rynek kapitałowy pozwala na szybsze wychodzenie z zawirowań gospodarczych, w czasie kryzysu inwestorzy tracą swoje zainwestowane środków, natomiast nie ma tak silnej potrzeby skupiania uwagi na ochronie bankowych depozytów, gdyż uczestnicy tego rynku są w znacznie większym stopniu świadomi podejmowanego ryzyka

Za powołaniem unii kapitałowej przemawiają też inne pragmatyczne argumenty. Przede wszystkim, starzejąca się Europa potrzebuje wielu nowych projektów infrastrukturalnych, wymagających zaangażowania olbrzymich środków finansowych, dodatkowo w długim horyzoncie czasowym. Dzisiejszy rynek bankowy nie jest w stanie wygenerować tak dużych potrzebnych kwot, a zwłaszcza na dł...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI