Już wkrótce koniec lewych zwolnień lekarskich

Już wkrótce koniec lewych zwolnień lekarskich
Pixabay.com
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Od lipca zwolnienia lekarskie pod elektroniczną kontrolą ZUS i pracodawców

#MałgorzataJankowska: Zastąpienie papierowych #zwolnienielekarskie elektronicznymi zaświadczeniami nie tylko ułatwi życie pracownikom, którzy nie będą już musieli dostarczać ich pracodawcom, ale także umożliwi #ZUS i pracodawcom natychmiastową ich weryfikację @AnnaStrezynska @MC_GOV_PL

Jeszcze tylko przez niespełna pół roku lekarze mogą wypisywać zwolnienia lekarskie na formularzu papierowym. Od 1 lipca 2018 r. ich obowiązkiem będzie wystawanie ich wyłącznie w formie elektronicznej (e-ZLA). Tym samym wszystkie one trafiać będą automatycznie do ZUS pozwalając mu niejako z marszu na podjęcie określonych czynności kontrolnych, oczywiście, gdy uzna takie działanie za uzasadnione.

Utrata części zasiłku

Obecnie nie zawsze jest to możliwe. Jeśli bowiem lekarz wystawi zaświadczenie o czasowej niezdolności pracownika do pracy na formularzu papierowym (od 1 stycznia 2016 r. może to już robić także w wersji elektronicznej, ale stosunkowo niewielu lekarzy z tej możliwości korzysta) obowiązek jego dostarczenia do pracodawcy (płatnika składek) lub ZUS – w przypadku osób prowadzących własną działalność gospodarczą spoczywa na ubezpieczonym. Ma on na to aż 7 dni od daty jego otrzymania. Jeśli zależy mu, zatem na uniknięciu badania przez lekarza orzecznika ZUS, który ma prawo sprawdzić czy faktycznie jest on niezdolny do pracy może dostarczenie zaświadczenia nieco opóźnić. W przypadku krótkiej absencji chorobowej w praktyce oznacza to, że takie sprawdzenie jest niemożliwe. Przy czym jedyne, co grozi pracownikowi za niedostarczenie zaświadczenia lekarskiego w terminie to obniżka jego zasiłku chorobowego o 25% od 8 dnia orzeczonej niezdolności do pracy do dnia dostarczenia zaświadczenia lekarskiego.

ZUS i pracodawca wiedzą od razu

Przy wystawianiu e- zwolnienia sytuacja jest inna. Po podpisaniu go z wykorzystaniem certyfikatu ZUS, kwalifikowanego certyfikatu lub profilu zaufanego ePUAP przez lekarza zwolnienie automatycznie trafia do ZUS. A następnie nie później niż kolejnego dnia jest ono widoczne na profilu pracodawcy PUE ZUS.

W takim przypadku kontrola wszystkich trafiających do ZUS zwolnień lekarskich także tych krótkich jest dużo łatwiejsza i to zarówno pod względem formalnym jak i merytorycznym. Przy czym dojść do niej może z inicjatywy samego Zakładu jak również na wniosek pracodawcy, który praktycznie od razu po otrzymaniu informacji o zwolnieniu lekarskim pracownika, drogą elektroniczną (poprzez platformę PUE ZUS) może wystąpić do ZUS z wnioskiem o jego skontrolowanie. Albo podjąć decyzję o sprawdzeniu czy pracownik wykorzystuje zwolnienie zgodnie z jego przeznaczeniem we własnym zakresie.