Już ruszyły płatności środków europejskich z perspektywy finansowej na lata 2014 – 2020

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

bgk.logo.02.400x288Obsługujący płatności europejskie Bank Gospodarstwa Krajowego dokonał pierwszej wypłaty z nowej perspektywy 2014-2020. Płatność na kwotę ponad 31 mln zł została zlecona w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa.

Polska jest nadal największym beneficjentem pomocy unijnej, podobnie jak w perspektywie 2007-2013. Nasz poziom PKB na mieszkańca osiąga niecałe 70 proc. średniego poziomu UE. Tylko na Mazowszu przekroczył granicę 75 proc., dzięki czemu woj. mazowieckie znalazło się w grupie regionów lepiej rozwiniętych.

Na lata 2014-2020 przyznano nam 82,5 mld euro w ramach polityki spójności. Środki te, za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego, który wspiera rozwój gospodarczy kraju, zostaną wykorzystane w ramach 7 krajowych programów operacyjnych oraz 16 programów regionalnych. Programy krajowe to Infrastruktura i Środowisko, Inteligentny Rozwój, Wiedza Edukacja Rozwój, Polska Cyfrowa, Polska Wschodnia, Rybactwo i Morze oraz Pomoc Żywnościowa.

Obsługa płatności z perspektywy finansowej 2007-2013 potrwa jeszcze do 2016 r. Do tej pory BGK wypłacił z niej prawie 250 miliardów zł.

Bank Gospodarstwa Krajowego inicjuje i realizuje programy służące wzrostowi gospodarczemu Polski. Stanowi centrum kompetencyjne w finansowaniu projektów infrastrukturalnych, eksportu, spółek komunalnych i samorządów. Rozwija systemy poręczeń i gwarancji mające na celu pobudzanie przedsiębiorczości. Zarządza programami europejskimi i dystrybuuje środki unijne w skali krajowej i regionalnej. Jest instytucją wiodącą w procesie konsolidacji finansów publicznych.

Źródło: Bank Gospodarstwa Krajowego