JSW: 169 mln zł straty netto jednostki dominującej grupy w II kw. 2021 r.

JSW: 169 mln zł straty netto jednostki dominującej grupy w II kw. 2021 r.
Źródło: JSW
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Strata netto jednostki dominującej grupy JSW w II kw. 2021 roku wyniosła 169 mln zł wobec 765,4 mln zł straty rok wcześniej - podała spółka w raporcie kwartalnym. Strata operacyjna wyniosła w tym czasie 151,1 mln zł wobec 907,2 mln zł straty rok wcześniej.

Pod koniec lipca JSW poinformowało, że utworzy dodatkowy odpis o wartości 73 mln zł aktualizujący wartość aktywów trwałych. Odpis jest związany z ujemną wartością odzyskiwalną ośrodka generującego środki pieniężne, czyli Kopalni Węgla Kamiennego „Jastrzębie-Bzie”, ujętym w 2020 roku odpisem jego aktywów oraz wzrostem wartości tych aktywów na koniec czerwca 2021 roku.

Analitycy ankietowani przez PAP Biznes spodziewali się, że JSW pokaże w II kwartale 18,6 mln zł straty netto, 2,6 mln zł straty operacyjnej i 294,2 mln zł zysku EBITDA.

Czytaj także: JSW: rada nadzorcza powołała trzech wiceprezesów zarządu >>>

EBITDA sięgnęła w II kwartale – według wyliczeń PAP Biznes – 151,5 mln zł wobec 645,5 mln zł rok wcześniej, a skorygowana EBITDA (bez zdarzeń jednorazowych) wyniosła 226,8 mln zł.

Przychody grupy JSW wyniosły w drugim kwartale 2,179 mld zł wobec 1,460 mld zł przed rokiem

W całym pierwszym półroczu 2021 roku grupa JSW miała 4,18 mld zł przychodów wobec 3,43 mld zł przed rokiem. Strata operacyjna wyniosła 345 mln zł wobec 1.141 mln zł rok wcześniej. Strata netto jednostki dominującej wyniosła 356,5 mln zł, a w I półroczu 2020 roku wynosiła 977,3 mln zł.

EBITDA grupy w I połowie roku wyniosła 255,9 mln zł, a EBITDA skorygowana 339,4 mln zł (rok temu była to strata EBITDA na poziomie odpowiednio: 595,2 mln zł i 86,4 mln zł.)

Jak podała JSW w raporcie, strata EBITDA segmentu Węgiel w I połowie roku wyniosła 472,1 mln zł, a w analogicznym okresie roku poprzedniego strata EBITDA wynosiła 601,7 mln zł. Zysk EBITDA segmentu Koks wyniósł 757,3 mln zł wobec 41,5 mln zł straty przed rokiem. Z kolei EBITDA pozostałych segmentów wyniosła w tym okresie 116,5 mln zł wobec 110,5 mln zł przed rokiem.

Przychody ze sprzedaży węgla i koksu

Przychody ze sprzedaży węgla od odbiorców zewnętrznych w I półroczu wyniosły 1,86 mld zł, co oznacza wzrost o 6 proc. rdr. Jak podała spółka, wzrost ten jest spowodowany wyższym o 1 mln ton, tj. o 23,8 proc. wolumenem sprzedaży węgla, pomimo uzyskanych niższych średnich cen sprzedaży węgla metalurgicznego (koksowego) o 70,92 zł/t, tj. o 14,5 proc. oraz węgla do celów energetycznych o 28,72 zł/t, tj. o 11,5 proc.

Przychody ze sprzedaży w segmencie koks (bez uwzględnienia korekty przychodów ze sprzedaży z tytułu realizacji transakcji zabezpieczających) wyniosły 2,1 mld zł, co oznacza wzrost o 38,6 proc. rdr. To efekt wzrostu średniej ceny sprzedaży koksu o 180,12 zł/t, tj. o 21,7 proc. oraz wyższego o 0,2 mln ton, tj. o 11,8 proc. wolumenu sprzedaży.

Produkcja węgla JSW w I półroczu 2021 roku wzrosła do 6,8 mln ton z 6,7 mln ton. W samym II kwartale produkcja wyniosła blisko 3,5 mln ton wobec 3,4 mln ton przed rokiem, z czego prawie 2,8 mln ton wyniosła produkcja węgla metalurgicznego, a 0,7 mln ton węgla do celów energetycznych.

Produkcja koksu wyniosła w I półroczu 1,84 mln ton (wzrost o ok. 18,6 proc. rdr), a w II kwartale 927 tys. ton (wzrost o 1,1 proc. rdr).

Średnia cena węgla koksowego spadła w I półroczu o 14,5 proc. rdr do 416,86 zł/t, a średnia cena koksu wzrosła o 21,7 proc. do 1.009,77 zł/t.

Na koniec czerwca JSW miała 1,41 mln ton zapasów węgla i ok. 145,8 tys. ton koksu. Na koniec 2020 roku zapasy wynosiły odpowiednio: 2,18 mln ton i 183,1 tys. ton.

Wydatki na inwestycje w grupie JSW wyniosły w I półroczu 931,5 mln zł (w ujęciu gotówkowym) i były niższe o 30,2 proc. rdr.

Źródło: PAP BIZNES