Józef Wierzbowski

Józef Wierzbowski
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

Członek Rady Nadzorczej

Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.

W Radzie Nadzorczej od 26 maja 2020 roku.

Absolwent WSPS im. M. Grzegorzewskiej. Ukończył studia podyplomowe MBA Apsley Business School of London WSM Warszawa. Posiada 30-letnie doświadczenie zawodowe na stanowiskach kierowniczych, które zdobywał w administracji państwowej i samorządowej, jak również w spółkach z udziałem Skarbu Państwa. W latach 2007-2008 pełnił funkcję Doradcy Zarządu oraz Zastępcy Dyrektora Biura Audytu w spółce PZU SA. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracach rad nadzorczych. W latach 2016-2017 zasiadał w Radzie Nadzorczej spółki BondSpot S.A., a obecnie zasiada w Radzie Nadzorczej GPW Benchmark S.A. Obecnie pełni funkcję Dyrektora Pionu Zarządzania Przedsiębiorstwa w spółce PGNiG Termika S.A.

Józef Wierzbowski złożył oświadczenie nt. spełniania kryterów niezależności określone w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW, uchwalonych przez Radę Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Źródło: Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. / PZU S.A.