Jerzy Buzek: Europa potrzebuje 100 mld m3 gazu spoza Rosji

Jerzy Buzek: Europa potrzebuje 100 mld m3 gazu spoza Rosji
Jerzy Buzek. Źródło: en.wikipedia.org
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
- Możliwe jest zmniejszenie w tym roku zakupów rosyjskiego gazu o 2/3 - uważa Jerzy Buzek, który jest głównym negocjatorem w Parlamencie Europejskim regulacji dotyczących zwiększenia bezpieczeństwa gazowego Unii Europejskiej.

Chodzi o dokonanie  zmian do rozporządzenia Security of gas supply regulation z 2017 roku (2017/1938).

Gazowa solidarność

Rozporządzenie to wprowadziło zasadę solidarności, zgodnie z którą państwa mają obowiązek dostarczania gazu sąsiedniemu krajowi, by zaspokoić potrzeby gospodarstw domowych i  podstawowych usług socjalnych, takich jak opieka zdrowotna i usługi bezpieczeństwa, w przypadku poważnego kryzysu.

Firmy kupujące gaz muszą  powiadamiać organy krajowe o głównych długoterminowych umowach na dostawy.

Wprowadzono też ułatwienia dla usług przesyłowych w obu kierunkach na wszystkich połączeniach transgranicznych pomiędzy krajami UE i przygotowano ogólnounijne symulacje dostaw gazu w przypadku zakłóceń w infrastrukturze.

Magazyny i większe dostawy spoza Rosji

23 marca, po rosyjskiej inwazji na Ukrainę, Komisja Europejska opublikowała  wniosek w sprawie zmiany rozporządzenia 2017/1938. Obejmują one obowiązek przechowywania minimum 80% gazu w magazynach do 1 listopada 2022 r.

Według Jerzego Buzka magazyny powinny być zapełnione w 90%, co pozwoliłoby przez prawie 3 miesiące dostarczać europejskim odbiorcom gaz, nawet gdyby źródła zewnętrzne zostały całkowicie odcięte.

Potrzebne zwiększenie dostaw gazu spoza Rosji o 90-100 mld m3.

Aby zrealizować ten cel konieczne jest zwiększenie wydobycia gazu w Europie, głównie w Norwegii, o 5-10 mld m3 i zwiększenie dostaw w podobnych rozmiarach ze Stanów Zjednoczonych i Afryki Północnej.

Całkowite uniezależnienie się od dostaw z Rosji w tym roku nie będzie jednak możliwe, choć realne jest zredukowanie zakupów rosyjskiego gazu o 2/3.

W 2021 roku kraje Unii Europejskiej zakupiły ok. 140 mld m3 gazu z Rosji. Chodzi zatem o zwiększenie dostaw spoza Rosji o 90-100 mld m3.  

Gazoporty i linie przesyłowe

Kluczową sprawą jest zbudowanie gazoportów, w tym dwóch lub trzech w Niemczech, a także linii przesyłowych, pozwalających transportować gaz z Hiszpanii i Portugalii do Niemiec.

Te dwa iberyjskie kraje mają rozbudowaną infrastrukturę, pozwalającą przyjmować rocznie ok 70 mld m3 gazu skroplonego, a także połączenia gazociągami z Marokiem. Niemcy są największym konsumentem gazu w Unii Europejskiej i w 40-procentach są uzależnione od dostaw z Rosji. 

Komisja Europejska na razie nie proponuje wspólnego finansowania zakupów, na co będą nalegać posłowie do Parlamentu Europejskiego

Wyjaśnienia wymaga kwestia finansowania zakupu gazu do magazynów. Zwykle nie było z tym problemu, gdyż gaz kupowano latem, gdy był tańszy i sprzedawano z magazynów zimą po wyższych cenach.

Obecnie jednak gaz jest drogi i prywatne firmy obawiają się, że kupując go mogą ponieść straty. Komisja Europejska na razie nie proponuje wspólnego finansowania zakupów, na co będą nalegać posłowie do Parlamentu Europejskiego.

Źródło: aleBank.pl