Jednolita licencja bankowa: propozycje KNF spójne ze stanowiskiem Ministerstwa Finansów; wkrótce konkretne projekty przepisów

Jednolita licencja bankowa: propozycje KNF spójne ze stanowiskiem Ministerstwa Finansów; wkrótce konkretne projekty przepisów
Ministerstwo Finansów (źródło: Adam-dalekie-pole - Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=20843347)
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Przedstawione przez Komisję Nadzoru Finansowego kompromisowe propozycje dotyczące jednolitej licencji bankowej są spójne z tym, jak postrzega te kwestie Ministerstwo Finansów - poinformowała pełnomocniczka ds. Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego Katarzyna Szwarc. Zapowiedziała, że wkrótce powstaną konkretne projekty przepisów prawa.

„Bardzo się cieszę, że przy znaczącym udziale KNF zostało wypracowane kompromisowe rozwiązanie i na jego bazie w najbliższych tygodniach będziemy chcieli zaprezentować do konsultacji projekt jednolitej licencji bankowej” – powiedziała Katarzyna Szwarc.

„Opublikowana przez KNF propozycja jest kompromisem pomiędzy różnymi stanowiskami uczestników rynku. Propozycja jest spójna z tym, jak MF postrzega funkcjonowanie jednolitej licencji bankowej. Przystępujemy do jej przełożenia na konkretne projekty przepisów prawa. Chciałabym przedstawić projekt możliwie jak najszybciej, będzie wtedy jeszcze czas dla wszystkich, żeby się do niego odnieść i przedstawić uwagi i opinie” – dodała.

Propozycje KNF idą w kierunku postulowanym przez branżę

Prezes Izby Domów Maklerskich Waldemar Markiewicz ocenia, że propozycje KNF dotyczące jednolitej licencji bankowej idą w kierunku postulowanym przez branżę.

„Szczególnie istotne jest pozostawienie wyłączności firmom inwestycyjnym na świadczenie usług inwestycyjnych dot. instrumentów dopuszczonych do obrotu zorganizowanego oraz na oferowanie. Ponadto, pozostawienie odrębności organizacyjnej biur maklerskich funkcjonujących w ramach banków, jako wydzielonych jednostek biznesowych, to utrzymanie właściwych warunków rozwoju bankowych domów maklerskich, co jest w interesie całej branży maklerskiej i polskiej gospodarki. Biura maklerskie działające w strukturach banków posiadają znaczny udział w obrotach na GPW, jak również za ich pośrednictwem przeprowadzane są rekordowe emisje akcji wpływające na kapitalizację GPW”- powiedział Waldemar Markiewicz.

Jego zdaniem, ze względu na większą złożoność, konieczność posiadania wyższych kompetencji, a jednocześnie większe ryzyko i mniejszą skalę usług inwestycyjnych związanych z rynkiem kapitałowym zniesienie odrębności organizacyjnej biur maklerskich stwarzało ogromne ryzyko marginalizacji tych usług w bankach uniwersalnych i wypychania ich przez prostsze usługi bankowe.

Wstępne założenia wypracowanej koncepcji

Na początku kwietnia Urząd Komisji Nadzoru Finansowego zakończył konsultacje dotyczące propozycji jednolitej licencji bankowej z udziałem biur maklerskich i banków prowadzących działalność inwestycyjną poza strukturami biur, a także z udziałem Związku Banków Polskich oraz Izby Domów Maklerskich.

Wstępne założenia wypracowanej koncepcji przewidują m.in. wydzielenie organizacyjne biura maklerskiego, przy jednoczesnym złagodzeniu zasad wydzielenia (poprzez umożliwienie realizacji wybranych wymogów prawnych z poziomu całego banku, w celu uproszczenia rozwiązań organizacyjnych w bankach) oraz rozszerzenie zakresu działalności inwestycyjnej oraz usług inwestycyjnych banków poza strukturą biura maklerskiego, z zachowaniem wyłączności biur maklerskich w zakresie świadczenia usług dotyczących instrumentów dopuszczonych do obrotu zorganizowanego oraz prowadzenia publicznych ofert prospektowych.

Propozycje zawierają też uproszczenie procedur licencyjnych, którym objęte zostałyby biura maklerskie, banki prowadzące działalność inwestycyjn

Źródło: PAP BIZNES