„Jasne, że Częstochowa” hasłem przewodnim udanego Road Show

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

jasne.ze.czestochowa.logo.250x89Dwa ostatnie dni października upłynęły niżej podpisanemu na bogatym w wielorakie wydarzenia pobycie w Częstochowie i najbliższej okolicy. Z inicjatywy Prezydenta miasta Krzysztofa Matyjaszczyka z udziałem dwóch operatorów terenów inwestycyjnych t.j. miejscowego Oddziału Operatora ARP sp. z o.o. i Regionalnego Funduszu Gospodarczego, Agencja Strategia PR zorganizowała event dla dziennikarzy pism branżowych i mediów elektronicznych w ramach cyklu spotkań promocyjno-biznesowych składających się na projekt "Zainwestuj w Częstochowie".

Już pierwsze prezentacje multimedialne, skonfrontowane podczas późniejszych wizji lokalnych z rzeczywistością, dowiodły zebranym licznie reprezentantom mediów, że obraz Częstochowy jako miejsca pielgrzymek jest tyleż prawdziwy, co jednostronny. Ta tętniąca życiem społeczność, gdzie 70 proc. mieszkańców legitymuje się wykształceniem minimum średnim, zaś 22 tysiące, z czego połowa w Politechnice, studiują na 8-miu uczelniach wyższych, stanowi dynamiczną i atrakcyjną rynkowo, mobilną i konkurencyjną dla potencjalnych pracodawców i inwestorów grupę. W trosce o pełniejsze wykorzystanie potencjału, na który obok zasobów ludzkich składają się atrakcyjne i dobrze skomunikowane położenie geograficzne, uzbrojone wielofunkcyjne tereny inwestycyjne, wreszcie odpowiednie zasoby mediów niezbędnych dla rozwoju przemysłu – w tej liczbie mocy elektrycznej i cieplnej, wody, sieci dróg i bliskość ośmiomilionowego rynku zbytu, władze miasta przyjęły dwuetapowo – w maju i wrześniu tego roku, szereg uchwał wychodzących naprzeciw oczekiwaniom inwestorów, którzy poza ułatwieniami wynikającymi z funkcjonowania na tutejszym rynku Katowickiej Strefy Ekonomicznej, mogą liczyć na wielostronne ulgi, w tym w podatkach: dochodowym i gruntowym, do wysokości 40 proc. poniesionych nakładów na inwestycje, lub dwuletnich kosztów pracy w przypadku nowozatrudnionych.

 

121102.zdj.01.450x299

Od lewej: Prezydent Miasta Częstochowa – Krzysztof Matyjaszczyk

 

To zresztą jedynie fundament szeroko zakrojonego programu wsparcia inwestycji i aktywizacji rynku pracy, który powstaje z udziałem zainteresowanych, w tym zwłaszcza środowisk gospodarczych. Zdaniem Jarosława Ferenca Naczelnika Wydziału Rozwoju Miasta, blisko 240 tysięczna populacja, pomimo bliskości takich arterii jak A-1, czy DK-1, nie musi szukać poprawy bytu gdzie indziej, czy tez liczyć wyłącznie na licznie przybywających do Klasztoru Jasnogórskiego pątników. Miasto i jego otoczenie, 300 ha terenów inwestycyjnych, okolonych 8-mioma tysiącami ha terenów zielonych, w tym 148-ma hektarami lasu, stwarza warunki dynamicznego – zrównoważonego rozwoju. Miasto to również sport. Nie tylko żużel, którego tradycje sięgają powojnia, ale siatkówka ma liczne grono żarliwych kibiców. W nowo oddanej hali, która zbudowano z myślą o mistrzostwach świata, których organizatorem będzie Polska, na inaugurację obiektu odbyła się Gala Sportów Walki, której inicjatorem był zmarły niedawno – Częstochowianin z urodzenia, dwukrotny złoty medalista olimpijski w boksie Jerzy Kulej, organizować będzie można imprezy masowe, koncerty, targi i prezentacje.

121102.prezentacja.rfg.zdj.450x299

To nowy znaczący punkt na mapie kulturalnej Częstochowy, uzupełnionej o Centrum Konferencyjno – Wystawiennicze Cepelia, Teatr im. Adama Mickiewicza, w którym kontynuatorem tradycji Iwo Galla jest obecny dyrektor artystyczny Piotr Machalica, wreszcie Filharmonia im. Bronisława Hubermana, która pomna tradycji patrona organizuje festiwal wiolinistyki. W takim mieście warto żyć i pracować. Na zwolenników czynnego wypoczynku czekają niedalekie skałki, wszak tu bierze swój początek Jura z najbogatszym szlakiem polskich zamków warownych- tzw. Szlak Orlich Gniazd, niezliczoną liczbą jaskiń, atrakcyjnych szlaków pieszych i rowerowych, a w samym mieście Park Lisiniec z trzema akwenami, Pacyfikiem, Adriatykiem i Bałtykiem, które również czekają na inwestora. Rozmach inwestycji na terenach pozyskanych od miasta i obu wymienionych operatorów, w branżach metalowej szklarskiej, budowlanej, motoryzacyjnej, rolno-przetwórczej, skórzanej, wymieniać można by długo, robią wrażenie. Gdy chodzi o skalę zainwestowanych środków, to tylko jeden z licznych koncernów z USA, Austrii. Ukrainy i Włoch, już w pierwszym etapie inwestycji zaangażował 200 mln. euro. Czy warto tu inwestować?

121102.panorama.gora.ossona.450x677

Kolejny dzień rozpoczęło spotkanie z inwestorami, w tej liczbie z reprezentującą miejscową lożę BCC Katarzyną Woszczyną, Tadeuszem Szymankiem z Izby Gospodarczej i Piotrem Górnikiem z Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o., którzy mówili o synergii uzyskiwanej dzięki dialogowi, jaki prowadzą miejscowi włodarze ze środowiskami gospodarczymi. Są tego efekty, gospodarcze, społeczne, wizerunkowe wreszcie. Awansowany do pozycji Szefa Regionu przedstawiciel brytyjskiego biznesu postanowił wraz z rodziną, że pomimo możliwości przeprowadzki na Węgry pozostanie właśnie tutaj. O dobry nastrój i wrażenia gości zadbał w imieniu gospodarzy i organizatorów z niestrudzoną Agnieszką Bednarczyk – Dyrektor Zarządzającą Strategii PR, moderator kolejnych sesji, spotkań. prezentacji i wizji lokalnych – Irek Bielennik, również Częstochowianin, który w pobliskim, sławnym z zamku Olsztynie zbudował swoje „miejsce na ziemi”.

Nie bez kozery hasłem wywoławczym wtorkowo-środowego spotkania było Road Show, bowiem pierwszego dnia podziwialiśmy wieczorną już panoramę miasta ze szczytu Góry Ossona, gdzie dotarliśmy pojazdami terenowymi z napędem na cztery koła wprawnie prowadzonymi przez pasjonatów z Automobilklubu Częstochowa. Finał spotkania nastąpił wczesnym popołudniem we środę 31 października na lotnisku Aeroklubu Częstochowskiego w Rudnikach, skąd podziwialiśmy tereny inwestycyjne: Rząsawy, Kusięcką, Skorki i otoczenie huty z lotu ptaka. Żadne pytanie nie pozostało bez odpowiedzi, gospodarze okazali zainteresowanie, otwartość i profesjonalne przygotowanie. Dobrze to rokuje ich ambitnym planom i zamierzeniom na przyszłość, nade wszystko zaś lokalnej społeczności, która -jak się zdaje – powierzyła swój los i pomyślny byt w godne ręce. Więcej o spotkaniu, Częstochowie i potencjale inwestycyjnym miasta w kolejnym numerze Europejskiego Doradcy Samorządowego.

121102.wezel.kom.450x677

Maciej Małek
Redaktor Naczelny
Miesięcznik „Europejski Doradca Samorządowy”