Jakub Borowski: podwyżka stóp silniejsza niż oczekiwano

Jakub Borowski: podwyżka stóp silniejsza niż oczekiwano
Jakub Borowski, Credit Agricole. Fot. Piotr Gamdzyk
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
W komunikacie po posiedzeniu Rada Polityki Pieniężnej odnotowała, że agresja zbrojna Rosji na Ukrainę przyczyniła się do ponownego wzrostu cen gazu ziemnego, ropy naftowej, węgla i części surowców rolnych, a w konsekwencji dalszego zwiększenia presji inflacyjnej. Jest to naszym zdaniem czynnik, który częściowo wyjaśnia, dlaczego Rada zdecydowała się na podwyżkę stóp w skali większej niż w poprzednich trzech miesiącach, pisze Jakub Borowski, Główny Ekonomista Credit Agricole Bank Polska S.A.

„W naszej ocenie drugim czynnikiem wyjaśniającym relatywnie dużą skalę podwyżki stopy referencyjnej NBP było znaczące osłabienie kursu złotego po inwazji Rosji na Ukrainę.

Osłabienie to postępowało w ostatnich dniach mimo podjętych przez NBP interwencji walutowych. Naszym zdaniem szybszy wzrost krajowych stóp procentowych i związana z tym rosnąca różnica stóp pomiędzy Polską i zagranicą będzie ograniczać presję na osłabienie kursu złotego,” pisze Główny Ekonomista Credit Agricole Bank Polska.

Możliwe kolejne interwencje walutowe

Jakub Borowski zauważa, że w warunkach nasilających się działań wojennych w Ukrainie, skuteczność przeciwdziałania dalszej deprecjacji kursu złotego będzie jednak zależeć głównie od docelowego (po zakończeniu cyklu zacieśniania polityki pieniężnej) poziomu stóp procentowych.

Jego zdaniem treść komunikatu wskazuje, że w warunkach powracającej presji na osłabienie kursu złotego wysoce prawdopodobne są kolejne interwencje walutowe, których celem – jak dotychczas – nie będzie obrona konkretnego poziomu kursu, lecz przeciwdziałanie jego nadmiernym wahaniom.

Będą kolejne podwyżki stóp procentowych

Jak zauważa Jakub Borowski, Rada zadeklarowała, że „dalsze decyzje Rady będą zależne od napływających informacji dotyczących perspektyw inflacji i aktywności gospodarczej, w tym od wpływu agresji zbrojnej Rosji przeciw Ukrainie na polską gospodarkę”.

„Treść komunikatu po posiedzeniu RPP, a także wyniki marcowej projekcji inflacji NBP, stanowią wsparcie dla naszego scenariusza, zgodnie z którym Rada będzie kontynuowała cykl zacieśniania polityki pieniężnej w kolejnych miesiącach. Dostrzegamy jednak rosnące prawdopodobieństwo, że dalszy wzrost cen surowców energetycznych i żywnościowych, będący efektem wprowadzonego dziś przez Stany Zjednoczone embarga na rosyjską ropę, skłonią Radę do zakończenia cyklu podwyżek stopy referencyjnej na poziomie wyższym niż przewidywany w naszej obecnej prognozie (4,25%)” – podsumowuje Główny Ekonomista Credit Agricole Bank Polska S.A.

Źródło: Credit Agricole Bank Polska S.A.