Jaki może być wynik finansowy banków spółdzielczych w 2021 roku?

Jaki może być wynik finansowy banków spółdzielczych w 2021 roku?
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
O zagrożeniach i szansach bankowości spółdzielczej mówiono podczas pierwszego z cyklu webinarów tegorocznej edycji Konwentu na rzecz Współpracy i Rozwoju Polskiej Bankowości Spółdzielczej. Pierwsze webinarium miało miejsce 21 stycznia, drugie 28 stycznia, kolejne odbędzie się 4 lutego. Prezentujemy fragment prezentacji prof. Lecha Kurklińskiego, szefa Ośrodka Badań i Analiz Systemu Finansowego ALTERUM, w której przedstawił obecne i przyszłe zmiany w sytuacji finansowej banków spółdzielczych.

Prof. Lech Kurkliński w swojej prezentacji zdecydował się na wykorzystanie dostępnych danych do listopada 2020 roku.  

Spadek przychodów odsetkowych

W pierwszej kolejności zaprezentował  dynamikę przychodów odsetkowych banków spółdzielczych do listopada 2019 roku.  (Warto obejrzeć omawiany fragment prezentacji szefa  ALTERUM na kanale aleBank.pl na platformie YouTube ze względu na infografikę, która ułatwia zrozumienie rysujących się problemów banków spółdzielczych).

Jak widać na prezentowanych wykresach jest wyraźna różnica między przychodami odsetkowymi banków spółdzielczych w 2020 roku, a przychodami w 2019 roku.

Do marca 2020 roku można było zaobserwować  pozytywną tendencję, rosły przychody odsetkowe. Ale potem sytuacja się zmieniła. W listopadzie 2020 roku wynik z tego tytułu wynosił już minus 22 procent.

Jednak, jak zaznacza prof. Lech Kurkliński, w tym czasie, w środowisku niskich stóp procentowych banki spółdzielcze potrafiły obniżyć koszty odsetkowe o prawie 50 procent.

W tej sytuacji dynamika wyniku z tytułu odsetek wyniosła -15,5 procent w listopadzie 2020 r. w stosunku do roku 2019.

Jak zaznaczył prelegent  to jest wynik dotyczący podstawowego źródła dochodów banków spółdzielczych, banków, które stosują tradycyjny model kredytowo-depozytowy.

Rekordowo niskie stopy procentowe znacznie pogarszają finanse banków spółdzielczych

Szef  ALTERUM pokusił się o prognozę wyników banków spółdzielczych opartą o bardzo prosty rachunek.

Rzeczywiste efekty wprowadzenia niskich stóp procentowych są wyraźniej widoczne w późniejszych miesiącach roku niż wcześniejszych

Do analizy przyjął dane z listopada 2020 roku i z listopada 2019 roku. Dochody z odsetek w 2019 roku wyniosły 325,4 mln złotych, a w 2020 roku – 240,5 mln złotych. Różnica to prawie 85 mln złotych.

O tyle mniejsze były dochody odsetkowe banków spółdzielczych w listopadzie 2020 roku w stosunku do listopada 2019.

Jak zauważył prof. Kurkliński – skutki wprowadzenia rekordowo niskich stóp procentowych pojawiają się coraz wyraźniej wraz z kolejnymi miesiącami 2020 roku.

Można przyjąć, że rzeczywiste efekty wprowadzenia niskich stóp procentowych są wyraźniej widoczne w późniejszych miesiącach roku niż wcześniejszych. Stąd do dalszych analiz jest właśnie brany pod uwagę listopad.

Jak duża strata banków spółdzielczych w 2021 roku?

Gdyby wynik listopada został przemnożony przez 12, to można by uzyskać obraz tego, co może się wydarzyć w kwestii dochodów odsetkowych banków spółdzielczych w skali roku.

W wyniku przeprowadzonego rachunku pojawia się kwota 1 mld 19 mln złotych. To byłby hipotetyczny ubytek z tytułu przychodów odsetkowych – pokazuje prof. Lech Kurkliński.

Jeśli teraz zderzyć tę liczbę z zyskiem netto za rok 2019, który wyniósł 588,2 mln złotych to pojawia się hipotetyczna strata w wysokości 431 mln złotych – wynika z obliczeń prelegenta Konwentu.

Banki spółdzielcze już teraz powinny przygotowywać strategię wychodzenia z kryzysu

Jak podkreśla szef ALTERUM: „To jest bardzo uproszczony rachunek, ale pokazujący to, co może stać się z wynikami banków spółdzielczych w 2021 roku.”

Na razie jednak wynik za 11 miesięcy 2020 roku jest niższy o blisko 15 procent.

„Ta sytuacja wymaga zastanowienia” – zauważa prof. Lech Kurkliński.

Trzy wnioski

Według niego z tej sytuacji należy wyciągnąć trzy wnioski.

Po pierwsze banki spółdzielcze muszą się przyzwyczaić do dłuższego funkcjonowania w środowisku niskich stop procentowych, banki muszą być gotowe na obniżanie kosztów odsetkowych,  na obniżanie oprocentowania depozytów.

Po drugie należy się przygotować  na falę niespłacanych kredytów

I po trzecie banki spółdzielcze już teraz powinny przygotowywać strategię wychodzenia z kryzysu, powinny zastanowić się, jak odbudować swój biznes i relacje ze swoimi klientami po jego zakończeniu.

Źródło: aleBank.pl