Jak zwiększyć udział banków spółdzielczych w rynku finansowym?

Jak zwiększyć udział banków spółdzielczych w rynku finansowym?
Druga sesja Strategicznej Szkoły Polskiego Sektora Bankowości Spółdzielczej 2020 Fot. aleBank.pl
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Kolejny dzień prac w ramach drugiej sesji Strategicznej Szkoły Polskiego Sektora Bankowości Spółdzielczej w pełni potwierdził prawdziwość przesłania „Możemy, Potrafimy, Zrobimy”.

#HenrykPietraszkiewicz: Ważna jest umiejętność diagnozowania problemów sfery realnej w gospodarce i dostarczanie adekwatnych instrumentów i produktów finansowych. Strategia pozyskiwania funduszy musi być elementem strategii rozwojowej banku #BankiSpółdzielcze #BankowośćSpółdzielcza #SSPSBS

Kontynuując warsztaty z pierwszego dnia sesji Renata Gut z Instytutu Talentów Flash Point prezentowała kompetencje lidera przyszłości, z akcentem na zdolność adaptacji do zmian i kryzysów w zmiennym środowisku działania.

W interakcji ze słuchaczami poszukiwano odpowiedzi na pytanie:

Jak przewidzieć nieprzewidziane?

Renata Gut Fot. aleBank.pl

Bancassurance w bankach spółdzielczych

Z kolei Paweł Zylm, ekspert rynku ubezpieczeniowego i współtwórca BRE Ubezpieczenia analizował możliwości zwiększenia przychodów pozaodsetkowych w banku spółdzielczym kanałem Bancassurance.

Obrazowe case study wywołało szereg pytań i żywą reakcję. Kontent uzupełniły grupowe warsztaty dotyczące następujących kwestii:

− Czego oczekuje klient?

− Co może zaoferować bank?

− Jakiego wsparcia bank oczekuje od ubezpieczyciela?

Paweł Zylm Fot. aleBank.pl

BS-y a regionalne programy rozwoju  

Kolejny blok programowy poświęcony był relacjom bankowości spółdzielczej z administracją publiczną na szczeblu rządu, wyspecjalizowanych agencji i samorządów wojewódzkich z marszałkami włącznie.

Jak dowiódł wieloletni menedżer sektora bankowego Henryk Pietraszkiewicz − realizacja regionalnych programów rozwoju i udział w wydatkowaniu funduszy celowych, w tym ze środków unijnych − to proces wymagający wypracowania standardów i znajomości procedur z poziomu grupy, a nawet całego sektora bankowości spółdzielczej.

Instrumenty wsparcia sprawią, że możliwe będzie uzyskanie efektu dźwigni finansowej, co otworzy perspektywę zwiększenia przez sektor udziału w rynku finansowym i realnego wsparcia przedsiębiorców lokalnych przez poszerzenie dostępu do finansowania.

Warunkiem jest zwiększenie kontraktowania funduszy oraz programów celowych i środków pomocowych przez banki spółdzielcze i zrzeszające.

Ważna jest umiejętność diagnozowania problemów sfery realnej w gospodarce i dostarczanie adekwatnych instrumentów i produktów finansowych. Strategia pozyskiwania tych funduszy musi być elementem strategii rozwojowej banku.

Henryk Pietraszkiewicz Fot. aleBank.pl

Źródło: aleBank.pl