Jak zwiększyć inwestycje prywatne w Polsce? 34 rekomendacje Konfederacji Lewiatan

Jak zwiększyć inwestycje prywatne w Polsce? 34 rekomendacje Konfederacji Lewiatan
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Zapewnienie stabilności i przewidywalności stanowionego prawa, przyspieszenie spraw sądowych, zwiększenie mobilności pracowników, ułatwienia w zatrudnianiu cudzoziemców, czy wsparcie rozwoju fintechów – to tylko niektóre z 34 rekomendacji zawartych w raporcie „Jak zwiększyć inwestycje prywatne w Polsce?”, który przygotowała Konfederacja Lewiatan.

W Polsce mamy do czynienia z trwale niskim poziomem inwestycji i mało optymistycznymi prognozami #inwestycje @LewiatanTweets

– Inwestycje, w dłuższej perspektywie, pozytywnie oddziałują na tempo rozwoju gospodarczego. Dzięki nim rośnie produkcja, zwiększa się konkurencyjność przedsiębiorstw i eksport, powstają nowe miejsca pracy i ulepszone produkty, rosną wynagrodzenia. W firmach pojawiają się nowoczesne technologie, innowacyjne rozwiązania oraz nowatorskie i skuteczne sposoby zarządzania. Inwestycje sprzyjają podnoszeniu poziomu życia – mówi Henryka Bochniarz, prezydent Konfederacji Lewiatan.

Trwale niski poziom inwestycji

W Polsce mamy do czynienia z trwale niskim poziomem inwestycji i mało optymistycznymi prognozami, co do możliwości odwrócenia tego trendu w najbliższych latach. Kulejące inwestycje mogą osłabić tempo wzrostu gospodarczego w dłuższej perspektywie. Do 2025 roku udział inwestycji w PKB powinien osiągnąć 25 proc. Niestety, w ostatnich latach spadał i obecnie wynosi tylko ok. 18 proc.

Czytaj także: Napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski wzrósł do 11,48 mld USD w 2018 r. >>>

Nie ma cudownego lekarstwa

– Nie ma jakiegoś cudownego lekarstwa, które jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, nagle z miesiąca na miesiąc, znacząco przyspieszyłoby inwestycje. Z naszego raportu wynika, że potrzebne są raczej kompleksowe działania w różnych dziedzinach gospodarki. Dlatego przedstawiamy 34 rekomendacje, które dotyczą warunków prowadzenia biznesu, rynku pracy, podatków, ale także zmian na rynku finansowym, w gospodarce cyfrowej, polityce energetycznej i klimatycznej, czy sposobie wykorzystywania funduszy europejskich – mówi Grzegorz Baczewski, dyrektor generalny Konfederacji Lewiatan.

Istotna stabilności prawa

Dla zwiększenia inwestycji prywatnych ważne jest z jednej strony zapewnienie stabilności prawa, poprawa jego jakości, przyspieszenie spraw sądowych, z drugiej zaś zwiększenie mobilności pracowników, czy ułatwienia w zatrudnianiu pracowników, w tym cudzoziemców. Obok zmian w podatkach dotyczących ograniczenia negatywnego wpływu formy podatku i sposobu ustalenia podstawy opodatkowania ważne są również budowa gospodarki cyfrowej, mądra polityka energetyczna, wspieranie fintechów czy ułatwienie dostępu do finansowania inwestycji.

Modernizacja struktury gospodarki

Postępująca modernizacja struktury gospodarki będzie naturalnym sprzymierzeńcem wzrostu inwestycji sektora prywatnego. Dotyczy to zarówno branż, jak i wielkości przedsiębiorstw. Ale bez zapewnienia przyjaznych warunków i skutecznych zachęt trudno będzie zdecydowanie ożywić inwestycje prywatne. A bez ich systematycznego i solidnego przyspieszenia trudno będzie podwoić czy potroić nakłady w perspektywie najbliższych 10 czy 20 lat.

Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR), przyjęta przez rząd, zakłada wysoką dynamikę nakładów inwestycyjnych w gospodarce. Do 2025 roku udział inwestycji w PKB ma osiągnąć 25 proc. Niestety, w ostatnich latach spadał.  Zwiększenie wydatków socjalnych, które zapowiada rząd, pomoże w przyspieszeniu konsumpcji, co w krótkiej perspektywie może stymulować wzrost gospodarczy, ale bez pobudzenia inwestycji i poprawy ich struktury jesteśmy narażeni na regres i osłabianie gospodarczej pozycji Polski. Słabnąca gospodarka oznacza obniżanie siły nabywczej wynagrodzeń, mniejsze środki na realizację polityk publicznych np. polityki społecznej, ochronę środowiska, rozwój infrastruktury, ochronę zdrowia, czyli spadek poziomu dobrobytu.

Źródło: Konfederacja Lewiatan