Jak zareaguje BFG w razie lawiny unieważnień umów kredytów frankowych?

Jak zareaguje BFG w razie lawiny unieważnień umów kredytów frankowych?
Źródło: EKF
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
26 maja 2020 r. odbyło się kolejne spotkanie z cyklu „Kwadrans z EKF – Odpowiedzialne finanse w obliczu kryzysu”, którego uczestnikami byli: prof. Leszek Pawłowicz (Koordynator Europejskiego Kongresu Finansowego) oraz Piotr Tomaszewski (Prezes Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego).

#PiotrTomaszewski: Polski sektor bankowy jest bardzo dobrze skapitalizowany, nie mamy problemów z płynnością, duże banki nie dopuszczą do kryzysu w swoich bankach córkach #Koronawirus #Kryzys #KredytyFrankowe #Banki #BFG @EFCongress

Tematem przewodnim rozmowy był kryzys gospodarczy będący następstwem pandemii COVID-19 oraz to, jak z kryzysem radzą sobie banki i rynek finansowy Polsce. Eksperci rozmawiali również o kredytach frankowych i zagrożeniach dla stabilności finansowej z nimi związanych, zwłaszcza w obliczu nadchodzącego kryzysu.

Pomoc dla firm pomaga też bankom

Jak polskie instytucje finansowe radzą sobie z kryzysem? „Ten kryzys pochodzi z realnej gospodarki (..) To, co w tej chwili robią instytucje powołane do zarządzania kryzysem systemowym (…), to się sprawdza ‒ zapewnienie płynności, zapewnienie środków na przetrwanie tego czasu, płynność zapewniona przez BGK i gwarancje de minimis, czy uruchomienie skupu aktywów przez Narodowy Bank Polski” zaznaczył Piotr Tomaszewski i podkreślił, że pomoc dla przedsiębiorców dystrybuowana przez banki tak naprawdę pomaga również bankom.

„Instytucje finansowe zareagowały na kryzys właściwie, a co najważniejsze, pracowały one razem, były to zaplanowane, wspólne czynności. Tylko wspólne działania pozwolą nam wyjść obronną ręką z kryzysu”.

Zobacz więcej najnowszych wiadomości o wpływie koronawirusa na gospodarkę >>>

Będą zmiany w naliczaniu składek na BFG?

Kolejne pytanie dotyczyło Bankowego Funduszu Gwarancyjnego i możliwości zmian w naliczaniu składek na BFG.

Piotr Tomaszewski zaznaczył, że zmiana metodologii naliczania składek na BFG nastąpiła w 2017 r. z momentem przyjęcia legislacji unijnej, która pozwala na korektę składek od 25% w dół do 50% w górę, w zależności od lokalnych czynników.

„W przypadku BFG przyjęliśmy dwa czynniki lokalne, pierwszy z nich to ocena BION, a drugi z nich to udział kredytów w CHF do wszystkich kredytów mieszkaniowych. Podstawą do wymiaru składki jest poziom środków gwarantowanych w bankach, a więc składka rośnie dlatego, że rośnie poziom depozytów.

(…) Na samym początku pandemii nastąpił masowy odpływ środków (nawet kilkanaście miliardów) z bankowych towarzystw funduszy inwestycyjnych ‒ te środki zostały jednak w bankach. Bankom wzrosły tylko w przeciągu miesiąca depozyty gwarantowane dwukrotnie szybciej niż w 2019 r. w analogicznym okresie”.

Internauci zapytali, ile wynosi obecnie faktyczna rozpiętość składki na Fundusz Gwarantowania Depozytów, jeśli bankowi, który płaci składkę minimalną przypiszemy 100%. „Rozpiętość wynosi od 75 do 150, ale średnia to 112%” – odpowiedział prezes BFG.

Bądź na bieżąco – zapisz się na nasz newsletter >>>

BFG a kredyty frankowe

Zdaniem Leszka Pawłowicza, czarny scenariusz przyszłości kredytów frankowych może zakładać lawinę unieważnień umów kredytów frankowych, która spowoduje w sektorze bankowym straty sięgające nawet 40 ‒ 60 miliardów złotych. Co zrobiłby wówczas Bankowy Fundusz Gwarancyjny?

Piotr Tomaszewski podkreślił, że BFG sprawuje nadzór nad działalnością banków w zakresie gwarantowania depozytów i prowadzenia przymusowej restrukturyzacji, więc „jeśli coś się wydarzy, to takie działania Fundusz będzie prowadził, w odniesieniu do konkretnych banków czy instytucji.

Jeśli chodzi o działania systemowe, to my nie jesteśmy w stanie podjąć żadnych działań, tu patrzymy na zaangażowanie wszystkich instytucji sieci bezpieczeństwa, będzie potrzebna skuteczna koordynacja działań wszystkich instytucji, ażeby ten efekt osłabić.

Z drugiej strony, ostatnio, przy okazji pandemii pada dużo różnych pytań hipotetycznych, na które zawsze odpowiadam: uważaj o co prosisz, bo możesz to otrzymać.

Pan Profesor zarysował czarny scenariusz, ja chciałbym podkreślić, że polski sektor bankowy jest bardzo dobrze skapitalizowany, nie mamy problemów z płynnością (…), duże banki nie dopuszczą do kryzysu w swoich bankach córkach”.

Całą rozmowę Leszka Pawłowicza i Piotra Tomaszewskiego można też obejrzeć pod adresem: https://www.efcongress.com/kwadrans/.

Źródło: aleBank.pl