Jak wziąć samochód w leasingu?

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

auto.pieniadze.01.250x167O finansowanie w firmie leasingowej może się ubiegać każdy, kto prowadzi działalność gospodarczą, bez względu na typ prowadzonej działalności, jak i branżę w której funkcjonuje. Oczywiście ostateczna możliwość dokonania takiej transakcji uzależniona jest jednak od wielu czynników, dlatego zazwyczaj oferta dla każdego klienta traktowana i rozpatrywana jest bardzo indywidualnie.

Według danych Instytutu Samar, polskie firmy wyleasingowały do sierpnia już niemal 43 tys. samochodów osobowych, co jest wynikiem o 1,92 proc. lepszym niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Według większości ekspertów, w kolejnych miesiącach wzrosty w tym segmencie będą kontynuowane, a przedsiębiorcy będą jeszcze chętniej korzystać z tej formy finansowania.

Warunki poszczególnych umów leasingowych są zazwyczaj rozpatrywane przez firmy leasingowe indywidualnie i mogą być różne w zależności od potrzeb danego klienta. Jakie zatem kroki należy zatem podjąć, aby wyleasingować samochód?

Leasing krok po kroku

Jak zapewnia Robert Bieńkowski, Doradca Zarządu BRE Leasing, procedura zawarcia umowy leasingu dla małych i średnich przedsiębiorstw jest bardzo prosta. – Pierwszym krokiem, jaki powinniśmy zrobić to wybrać samochód mający być przedmiotem leasingu, a po dokonaniu tego wyboru możemy udać się do firmy leasingowej, gdzie wraz z doradcą uzgadniamy szczegółowo warunki transakcji – mówi Robert Bieńkowski. – Następnie przedsiębiorca zostaje zobligowany do dostarczenia wymaganych dokumentów, które w przypadku procedury uproszczonej, stosowanej przy mniej skomplikowanych umowach są ograniczone do minimum – zapewnia.

Jakie to dane? W przypadku zastosowania uproszczonej procedury, będą to: NIP, regon, EDG lub KRS, dwa dokumenty tożsamości osób reprezentujących firmę oraz wniosek leasingowy. Po dostarczeniu tych dokumentów umowa leasingu zostaje podpisana, a my, już jako leasingobiorcy dokonujemy opłaty wstępnej. Sprawa może być nieco bardziej złożona, jeśli chcemy leasingować pojazd używany, gdzie może być dodatkowo wymagane sporządzenie wyceny przedmiotu przez rzeczoznawców. Po odbiorze faktury zakupowej wystawionej na firmę leasingową, dokonujemy płatności na konto dostawcy. Ostatni element w procedurze to rejestracja przedmiotu leasingu i wydanie go użytkownikowi.

– Minimalna wartość leasingowanego środka trwałego ustalana jest indywidualnie dla każdego klienta – mówi Robert Bieńkowski. – Finansowanie leasingiem obejmuje zazwyczaj wszystkie pojazdy do 3,5 tony, także motocykle i quady, a w przypadku samochodów powyżej 3,5 tony mogą to być samochody ciężarowe, dostawcze, ciągniki siodłowe czy autobusy – wylicza.- Paleta możliwości jest tu bardzo duża.

Leasing czy kredyt?

Dlaczego leasing samochodu jest popularniejszym rozwiązaniem niż kredyt samochodowy? Odpowiedź jest prozaiczna – umowy leasingu zawiera się zdecydowanie prościej niż umowy kredytowe, szybciej też firma może rozpocząć użytkowanie danego sprzętu. Ponadto leasing nie generuje konieczności posiadania przez firmę dużych środków własnych, które w innym przypadku byłyby niezbędne do tego, aby stać się właścicielem potrzebnego środka trwałego.

Zdaniem Roberta Bieńkowskiego leasing jest bardzo atrakcyjną alternatywą dla finansowania w formie kredytu, przede wszystkim ze względu na swoją elastyczność. – – Przewagą leasingu nad kredytem jest możliwość elastycznego kształtowania terminów płatności – mówi Robert Bieńkowski. –  Dotyczy to nie tylko wysokości opłaty wstępnej i wartości rezydualnej, ale także wysokości obciążeń w ratach leasingowych w zależności np. od sezonowości przychodów firmy – dodaje.

Leasing daje też możliwość wliczenia całej raty leasingowej w koszty uzyskania przychodu, a w przypadku kredytu w koszty wliczyć możemy jedynie odsetki – komentuje. – Oznacza to możliwość zmniejszenia płaconego CIT/PIT zwłaszcza wtedy, gdy okres leasingu jest znacząco krótszy od okresu jego amortyzacji.

Warto pamiętać, że firmy leasingowe są przez producentów traktowane po części jako hurtownik, dlatego otrzymują od nich rabaty, które następnie uwzględniane są przy podpisywaniu umów z klientami. Firma nie uzyska bezpośrednio tak wysokich rabatów, jakie może otrzymać za pośrednictwem firmy leasingowej.

Zarówno kredyt, jak i leasing musi być w odpowiedni sposób zabezpieczony. Firmy leasingowe podobnie jak banki muszą ocenić kondycję finansową każdego klienta, aby sprawdzić, czy będzie on w stanie w przyszłości spłacać raty leasingowe.

W razie kłopotów leasing możesz „oddać”

Od stycznia tego roku, dzięki tzw. trzeciej ustawie deregulacyjnej, można „wyswobodzić” się z leasingu na przykład w  razie kłopotów z terminowym opłacaniem rat. – Ustawodawca umożliwił przeniesienie na wniosek korzystającego umowy leasingu na inny podmiot, który może ją kontynuować na takich samych zasadach jak poprzednik, jeśli z jakiś powodów regularne płacenie rat leasingowych staje się niemożliwe – przypomina Robert Bieńkowski. – Wejście w życie tych zmian to bardzo dobra wiadomość dla firm, które chciałyby skorzystać z leasingu, mają jednak obawy, czy będą w stanie wywiązać się z umowy obowiązującej przez szereg kolejnych lat – zapewnia.

Źródło: BRE Leasing Sp. z o.o