Jak UKNF ocenia plan pomocy dla kredytobiorców?

Jak UKNF ocenia plan pomocy dla kredytobiorców?
Fot. KNF
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Urząd Komisji Nadzoru Finansowego pozytywnie ocenia przedstawione przez premiera propozycje dotyczące wsparcia kredytobiorców posiadających mieszkaniowe kredyty hipoteczne - poinformowała KNF w komunikacie.

W opinii Urzędu KNF przedstawione przez Premiera propozycje stanowią skuteczną formę pomocy osobom spłacającym takie kredyty – zwłaszcza tym, które w wyniku wzrostu miesięcznych rat znalazły się w trudnej sytuacji finansowej.

– napisano w komunikacie.

Czytaj także: Premier przedstawił plan pomocy dla kredytobiorców: zastąpienie WIBOR inną stawką, nowy Fundusz Pomocowy w wysokości 3,5 mld zł i wakacje kredytowe >>>

KNF bierze udział w opracowaniu docelowych rozwiązań

Urząd dodał, że bierze aktywny udział w opracowaniu docelowych rozwiązań regulacyjnych służących wdrożeniu zaprezentowanego pakietu działań.

„Zaprezentowane rozwiązania stanowią w ocenie Urzędu KNF kompleksowy pakiet, równoważący interesy uczestników rynku finansowego, w tym kredytobiorców, którzy historycznie decydowali się na różne rodzaje produktów kredytowych, akceptując różny poziom ryzyka związanego z tymi produktami. Wpisują się także w powszechnie obowiązujące i ugruntowane w krajach rozwiniętych zasady ekonomii i funkcjonowania rynku finansowego” – napisano w komunikacie.

Czytaj także: Prezes ZBP: plan pomocy dla kredytobiorców wymaga szczegółowego przeanalizowania i doprecyzowania >>>

Według Urzędu zaproponowane działania wspierające są możliwe do realizacji dzięki obecnej, korzystnej sytuacji sektora bankowego oraz dzięki dobrym perspektywom w zakresie kształtowania się wyników finansowych banków.

Pozwolą one klientom banków na bezpieczne przejście przez ewentualne czasowe trudności w płatnościach kredytowych, a w efekcie zapewnią także długofalową stabilność sektora bankowego.

– napisano w komunikacie.

Modyfikacja zasad funkcjonowania Funduszu Wsparcia Kredytobiorców

Według UKNF modyfikacja zasad funkcjonowania Funduszu Wsparcia Kredytobiorców umożliwi szersze wykorzystanie tego funduszu przez spełniających kryteria kredytobiorców.

„Instrumenty zawarte w tej propozycji, przy wzmocnieniu kapitałowym funduszu przez banki oraz zmianach operacyjnych w obszarze procedowania wniosków, stworzą skuteczny mechanizm wsparcia dla znaczącej grupy kredytobiorców” – napisano w komunikacie.

Wdrożenie tzw. wakacji kredytowych

W opinii Urzędu wdrożenie tzw. wakacji kredytowych, których formuła sprawdziła się jako działanie osłonowe w czasie pandemii, powinno wpłynąć pozytywnie nie tylko na bezpieczeństwo finansowe kredytobiorców, lecz także – w połączeniu z dobrymi wynikami finansowymi osiąganymi przez banki w ostatnim czasie – przełożyć się na ogólny wzrost odporności i bezpieczeństwa polskiego sektora bankowego w dłuższej perspektywie.

Czytaj także: Ludwik Kotecki z RPP o efektach planu pomocy dla kredytobiorców: dalsze podwyżki stóp procentowych konieczne >>>

„Po trzecie, właściwe w opinii UKNF jest przyspieszenie planowanego zastąpienia, na potrzeby hipotecznych kredytów mieszkaniowych, wskaźnika WIBOR nowym, alternatywnym wskaźnikiem referencyjnym opartym o oprocentowanie transakcji finansowych w terminie O/N (overnight). Będzie to odpowiadało rozwiązaniom funkcjonującym na najbardziej rozwiniętych rynkach finansowych. Nowy wskaźnik będzie obliczany zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011 w sprawie indeksów stosowanych jako wskaźniki referencyjne (BMR) przez administratora posiadającego zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego” – napisano w komunikacie.

„Urząd KNF oczekuje, że wszelkie działania niezbędne do rozpoczęcia opracowywania nowego wskaźnika zostaną zrealizowane przez odpowiedniego administratora we współpracy z sektorem bankowym w możliwie najkrótszym czasie. Wypracowane zostaną także rozwiązania awaryjne na wypadek braku rozpoczęcia opracowywania takiego wskaźnika w zakreślonym terminie” – dodano.

Źródło: PAP BIZNES