Jak sobie radzą polskie regiony na tle innych regionów w Unii Europejskiej?

Jak sobie radzą polskie regiony na tle innych regionów w Unii Europejskiej?
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
"Eurostat regional yearbook 2020 edition", który właśnie się ukazał zawiera przegląd statystyczny regionów Unii Europejskiej, dotyczący szerokiego spektrum tematów, takich jak: ludność, zdrowie, edukacja, rynek pracy, warunki życia, gospodarka, biznes, badania i innowacje, społeczeństwo cyfrowe, turystyka, transport, środowisko i rolnictwo.

#WitoldGadomski: W Polsce najdłużej żyją mieszkańcy regionu Podkarpackiego – średnio 79,4 lat i stołecznego warszawskiego – 79,1 lat, a najkrócej łódzkiego – 76,3 lat @EUinPL @warszawa

Od 1988 roku w Unii Europejskiej stosowana jest Klasyfikacja Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych, znana jako NUTS (fr. Nomenclature des unités territoriales statistiques). Wyróżniono 3 poziomy NUTS. Służą one do prowadzenia polityki strukturalnej w Unii – regiony biedniejsze otrzymują większe wsparcie.

Publikacja obejmuje dane statystyczne dla 240 regionów UE na poziomie  NUTS 2 oraz bardziej szczegółowe informacje dla 1 169 regionów NUTS 3.

Polska jest podzielona na 17 regionów NUTS 2 oraz 73 regiony NUTS 3.

Największą liczbę ludności mają regiony:  stołeczny region Francji Île-de-France (12,2 mln), region Lombardii w północnych Włoszech (10,1 mln) i region Andaluzji w południowej Hiszpanii (8,4 mln).

Polskie regiony z niskim bezrobociem

W 2019 roku najwyższe bezrobocie, sięgające 30 % występowało we francuskim regionie Majotta. To wyspa położona w archipelagu Komorów na Oceanie Indyjskim na północny zachód od Madagaskaru.

Na kontynencie europejskim najwyższe bezrobocie występuje w dwu regionach Grecji: Dytiki Ellada i Dytiki Makedonia – ponad 24 %.

W Polsce najwyższe bezrobocie ma region lubelski – 5%. To znacznie mniej niż większość regionów Europy Południowej.

Najwyższy poziom PKB na mieszkańca ma Luksemburg – 2,6 razy średnia Unii Europejskiej. Na kolejnych miejscach są: dwa regionu Irlandii – wschodni i stołeczny oraz region stołeczny Brukseli w Belgii.

Warszawski region stołeczny z PKB na głowę mieszkańca o ponad 50 % wyższym niż średnia w Unii Europejskiej, jest jednym z bogatszych regionów.

Najdłużej żyją Hiszpanie z okolic Madrytu, najkrócej Bułgarzy

Najniższe poziomy regionalnego PKB na mieszkańca odnotowano na Majotcie, oraz w dwóch regionach bułgarskich: Severozapaden i Severen tsentralen.

Warszawski region stołeczny jest też w czołówce regionów z najwyższym udziałem ludności z wyższym wykształceniem – 69,2 %. Warszawę wyprzedza tylko  Sostinės regionas na Litwie (70,4%)

Najniższy udział ludności z wykształceniem wyższym (poniżej 20 %) mają cztery regiony w Rumunii, jeden w Bułgarii i jeden we Włoszech.

Hiszpania, która nie jest najbogatszym krajem Unii Europejskiej ma za to najdłuższy średni wiek życia – średnio 83,5 lat. Noworodek, urodzony w regionie Madrytu ma średnio przed sobą 85,5 lat życia.

Na drugim końcu jest Bułgaria, gdzie średni wiek życia wynosi 75 lat, a w regionie Severozapaden 73,6 lat.

W Polsce najdłużej żyją mieszkańcy regionu Podkarpackiego – średnio 79,4 lat i stołecznego warszawskiego – 79,1 lat, a najkrócej łódzkiego – 76,3 lat. Długość życia jest zatem słabo skorelowana z poziomem zamożności.

Źródło: aleBank.pl