Jak skutecznie zrezygnować z subskrypcji na karcie kredytowej?

Jak skutecznie zrezygnować z subskrypcji na karcie kredytowej?
Karta bankowa Fot. stock.adobe.com/agcreativelab
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Coraz częściej korzystamy z różnych usług, za które opłata pobierana jest cyklicznie z karty kredytowej. Trzeba zawsze zwracać uwagę na zapisy umów związanych ze świadczeniem takich usług i rezygnacji z nich. Przedstawiamy rzeczywisty przykład, jak nie należy tego robić.

Bohdan Szafrański: Wiele osób zmuszonych do pozostawania w domu w związku z pandemią #koronawirus, podejmuje decyzje wykupieniu subskrypcji na usługi cyfrowe takie jak: gry, programy, muzyka i filmy udostępniane przez internet używając karty kredytowej

Jeden z klientów banku od kilku lat miał wykupioną usługę, za którą płatność była pobierana systematycznie z konta jego karty kredytowej. Gdy straciła ona ważność, wystąpił o nową.

Ograniczone zaufanie jest wskazane

Ponieważ zamierzał zrezygnować z usługi (była to subskrypcja programu antywirusowego) liczył na to, że utrata ważności karty spowoduje brak pobrania kolejnej opłaty i wygaśniecie subskrypcji. Nowa karta ma przecież inną datę ważności i kod bezpieczeństwa (CVV2/CVC2). Dlatego też nic więcej w tej sprawie dalej już nie robił.

W tym przekonaniu utwierdziły go również listy od firmy, w której informowano go, że ważność jego karty wygasła i powinien podać nowe dane do zrealizowania płatności i jeśli tego nie zrobi, utraci subskrypcję. Jednak po kolejnym miesiącu, taką opłatę pobrano.

Czytaj także: Rezygnacja z subskrypcji na karcie kredytowej nie jest łatwa, ale możliwa

Najbezpieczniej unieważnić kartę?

W odpowiedzi na reklamację bank przypomniał, że co do zasady, w przypadku płatności cyklicznych, wszystkie transakcje poza pierwszą, która inicjuje cykl, nie są wywoływane przez płacącego, ale bezpośrednio przez aplikację sklepu. Takie transakcje nie wymagają dodatkowego uwierzytelnienia poprzez 3-D Secure lub podanie kodu bezpieczeństwa (CVV2/CVC2).

Posiadacz karty chcąc uniknąć realizacji kolejnej transakcji w cyklu — czy to w trakcie okresu ważności karty, czy po jej wznowieniu z tym samym numerem — powinien skontaktować się ze sprzedawcą i poinformować go, że rezygnuje z zakupu usługi, na którą zawarł umowę z cyklicznymi płatnościami kartą.

Jeżeli klient nie ma możliwości podjęcia takiego kontaktu, powinien kartę unieważnić, uniemożliwiając realizację kolejnych płatności.

Można zgłosić reklamację

Należy pamiętać, że bank może podjąć próbę odzyskania kwestionowanego obciążenia z tytułu operacji dokonanej przy użyciu karty płatniczej.

Warunkiem rozpoczęcia międzybankowego procesu reklamacyjnego jest zastrzeżenie karty oraz zgłoszenie do banku reklamacji transakcji jako nieautoryzowanej.

Powyższy przykład pokazuje, że zawsze trzeba zapoznać się z regulaminem usługi lub umowy i sposobem jej anulowania. Droga „na skróty” może nie być skuteczna.

Dziś to tym bardziej aktualne, bo wiele osób zmuszonych do pozostawania w domu w związku z pandemią koronawirusa, podejmuje decyzje wykupieniu subskrypcji na usługi cyfrowe takie jak: gry, programy, muzyka i filmy udostępniane przez internet.

W większości przypadków sposobem realizacji płatności jest w tym przypadku obciążenie karty kredytowej.

Źródło: aleBank.pl