Jak się ustrzec przed nierzetelnością finansową kontrahenta

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

big.infomonitor.01.250x106Prowadzenie własnej firmy wymaga sporej dozy ostrożności i podejmowania możliwie rozsądnych decyzji biznesowych, dotyczących również właściwego doboru kontrahentów. Błąd w tej kwestii może nas sporo kosztować. Tylko jak skutecznie sprawdzić wiarygodność potencjalnego partnera zanim podejmiemy współpracę?

Jak wynika z najnowszego Raportu BIG InfoMonitor mierzącego Wskaźnik Bezpieczeństwa w Obrocie Gospodarczym, aż 74 proc. badanych firm uważa, że nieterminowe regulowanie płatności stanowi poważną przeszkodę w prowadzeniu działalności gospodarczej, a 45 proc. przedsiębiorców wskazuje, że jest to częsty problem na polskim rynku.

ledworowski.marcin.01.133xZdaniem Marcina Ledworowskiego, Wiceprezesa BIG InfoMonitor taka sytuacja wiąże się zazwyczaj z utrudnieniem, a w skrajnych przypadkach nawet uniemożliwieniem prowadzenia dalszej działalności firmy. – Dlatego standardem w biznesie stają się już takie działania prewencyjne, jak korzystanie z produktów Biur Informacji Gospodarczej: potwierdzanie wiarygodności kontrahentów i monitoring – mówi Marcin Ledworowski. – W porównaniu z twardą windykacją, która jest droga i czasochłonna, miękka windykacja oraz analiza ryzyka to nowoczesny i szeroko dostępny sposób na nieuczciwych kontrahentów, w przystępnej cenie – podkreśla.

 

 

 

Co zrobić, by uniknąć podpisania niekorzystnej umowy, której konsekwencje możemy odczuwać jeszcze przez długi czas od jej zawarcia?

Skontroluj sytuację finansową potencjalnego kooperanta

Aby ograniczyć ryzyko nawiązania współpracy z niepewnym finansowo partnerem biznesowym, warto w pierwszej kolejności zbadać, czy zdarzały mu się już wcześniej sytuacje związane z opóźnieniami lub niewypłacalnością. Taką analizę możemy przeprowadzić na bazie dostarczonej nam przez kontrahenta dokumentacji, lub przeprowadzając nieoficjalne „wywiady środowiskowe” wśród firm wcześniej z nim współpracujących.

Informacje tego typu możemy czerpać też z rejestrów dłużników, prowadzonych przez biura informacji gospodarczej, które mają w swoich usługach bieżący monitoring poszczególnych przedsiębiorstw, zamawiany przez inne firmy w ramach działań oceny ryzyka. Sprawdzenie wiarygodności finansowej przyszłego kooperanta jest istotne z punktu widzenia każdej osoby prowadzącej biznes, stanowi bowiem podstawową ochronę jej interesów i pozwala zminimalizować ryzyko wystąpienia zatorów płatniczych. BIG udostępnia negatywne informacje o aktualnym zadłużeniu i można je otrzymać nawet w ciągu kilku sekund. Wystarczy zawrzeć umowę z wybranym Biurem.

– Każdy może sprawdzić w rejestrze BIG daną firmę lub jednoosobową działalność gospodarczą pobierając specjalny raport. Co ważne w takim wypadku informacje można uzyskać bez pisemnej zgody podmiotu będącego przedmiotem zapytania – mówi Marcin Ledworowski z BIG InfoMonitor. – Raport ten zawiera zapis, czy przedsiębiorstwo figuruje w rejestrze dłużników, na jaką kwotę zalega oraz kto umieścił te dane w bazie. Jeśli w raporcie pojawią się negatywne informacje o naszym potencjalnym kontrahencie, jest to ważny sygnał ostrzegawczy, którego nie powinniśmy bagatelizować – radzi.

Przygotuj umowę na piśmie

Aby ustrzec się przed nierzetelnością partnera biznesowego, firma powinna zadbać o swoje interesy również na etapie spisywania umowy, która stanowi najważniejszy dokument określający zasady współpracy. Umowa jest też podstawą do ewentualnych roszczeń obydwu stron. – Często przedsiębiorcy sięgają do szablonów umów dostępnych w sieci lub rezygnują z pisemnej formy porozumienia. Bazują na ustnych ustaleniach, a faktury wystawiane za udzielane świadczenia traktują jako wystarczające zabezpieczenie przed nieotrzymaniem zapłaty – mówi adwokat Marek Gajek, Partner w kancelarii Gajek i Wspólnicy. – Tymczasem faktura nie gwarantuje przedsiębiorcy otrzymania należnej mu kwoty, co więcej, z chwilą jej wystawienia zostają na niego nałożone obowiązki podatkowe, niezależnie od tego, czy kontrahent zapłacił za zrealizowaną usługę, czy też nie – ostrzega adwokat Marek Gajek. – Aby zatem ustrzec się powyższego i ograniczyć ryzyko biznesowe, zawsze warto podpisać choćby nawet najprostszą umowę, zawierającą klarowny opis transakcji.

Zabezpiecz się przed nieotrzymaniem płatności za wykonane świadczenia

Teoretycznie idealnym rozwiązaniem, dającym pewność, że otrzymamy o czasie wszystkie należności, była by zapłata z góry – jeszcze przed realizacją zamówienia. W praktyce jednak taka sytuacja zdarza się niezwykle rzadko. Istnieje za to możliwość podobnego zabezpieczenia swoich finansów, jeszcze na etapie ustalania warunków partnerstwa. Przedsiębiorca może wówczas np. dążyć do pokrycia spłaty późniejszych zobowiązań przez uzyskanie stosownego poręczenia lub sprawdzić, czy kandydat na wspólnika jest właścicielem mienia (np. nieruchomości), które w razie problemów z wypłacalnością, stanowiłoby gwarancję zabezpieczenia roszczeń wierzycieli.

Sprawdź certyfikaty, świadczące o uczciwości finansowej firmy

O wiarygodności potencjalnego kontrahenta mogą też świadczyć uzyskane przez niego dyplomy i certyfikaty. Nie powinny być one co prawda czynnikiem decydującym o jego wyborze, ale z pewnością ich posiadanie dobrze świadczy o firmie. Przykładowo, BIG InfoMonitor przyznaje tzw. Certyfikat Firmy Wiarygodnej Finansowo (w ramach prowadzonego Programu Firma Wiarygodna Finansowo), biorąc pod uwagę kryterium postępowania w biznesie zgodnego z zasadami fair play. – Każde przedsiębiorstwo, które ubiega się o taki tytuł, musi zadeklarować m.in., że dba o pozytywną historię kredytową oraz uważnie zarządza swoim budżetem – mówi Marcin Ledworowski. – Certyfikat Firmy Wiarygodnej Finansowo stanowi zatem dla innych zapewnienie, że mają do czynienia z solidną i rzetelną firmą, która dobrze rokuje, jeśli chodzi o przyszłą współpracę – dodaje.

Źródło: BIG InfoMonitor