Jak się sprawdził Zegar Inwestycyjny BPS TFI w 2022 roku?

Jak się sprawdził Zegar Inwestycyjny BPS TFI w 2022 roku?
Fot. stock.adobe.com/Blue Planet Studio
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Rok 2022 z pewnością pozostanie w naszej pamięci na długo i niestety nie będzie on kojarzony z pozytywnymi wydarzeniami. Inwazja Rosji na Ukrainę, oprócz oczywistego dramatu ludzkiego, wprowadziła również olbrzymie zamieszanie zarówno w gospodarkach państw naszego regionu, jak również nerwowość na rynkach światowych. Skutkowało to słabymi wynikami większości funduszy inwestycyjnych. Aby w takich warunkach skutecznie chronić uczestników przed ponadprzeciętnymi stratami, szczególne znaczenie miała odpowiednia polityka inwestycyjna, czytamy w informacji przygotowanej przez analityków BPS TFI.

Artur Czerwoński.

– Od połowy 2021 r. modyfikowaliśmy nasz proces inwestycyjny. Główne  kierunki to zarządzanie zgodne z podejściem tzw. absolutnej stopy zwrotu. Czyli odejście od porównywania się do benchmarków i położenie nacisku na osiąganie dodatnich stóp zwrotu bez względu na sytuację na rynku.

Drugim kierunkiem było usystematyzowanie procesu podejmowania strategicznych decyzji poprzez wprowadzenie tzw. zegara inwestycyjnego. W 2022 r. zmiany te przyniosły oczekiwane przez nas  efekty.

Nasze fundusze dłużne potrafiły wypracować dodatnią stopę zwrotu, a fundusz BPS Akcji ominęły drastyczne  spadki i w konsekwencji osiągnął najlepszy wynik w swojej grupie porównawczej – powiedział Artur Czerwoński, prezes Zarządu BPS TFI S.A.

Wspomniany Zegar Inwestycyjny jest narzędziem wspomagającym podejmowanie decyzji inwestycyjnych w oparciu o ocenę aktualnej fazy cyklu koniunktury gospodarczej.  Zegar Inwestycyjny wskazuje aktywa, które w danej fazie cyklu powinny zachowywać się lepiej od pozostałych (zob. rys. 1).  

Kluczem jest tu oczywiście określenie właściwej godziny na tym zegarze oraz konsekwentne podejmowanie odpowiednich decyzji inwestycyjnych w poszczególnych funduszach.

Źródło: BPS TFI

– Poprawne określenie godziny na Zegarze Inwestycyjnym nie jest zadaniem  prostym. Naszych zarządzających i analityków wspierają zaawansowane algorytmy uczenia maszynowego. W największym uproszczeniu, algorytmy te bazując  na wielkich zbiorach danych makroekonomicznych i rynkowych, uczą się różnorakich zależności jakie miały miejsce w przeszłości i dzięki temu pomagają interpretować aktualnie pojawiające się dane.

Naszym zdaniem, ogrom danych, które podlegają analizie oraz ich poziom komplikacji powodują, że algorytmy ilościowe stają się nieodzowne przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych – dodał Artur Czerwoński.  

Czytaj także: Do 266,4 mld złotych wzrosły aktywa TFI w grudniu 2022 r.

BPS Akcji, jak i BPS Stabilnego Wzrostu na czele rankingu

Nasze fundusze akcyjne lub zawierające część akcyjną w 2022 roku uplasowały się na szczytach rankingów funduszy prowadzonych przez serwis Analizy Online1. BPS Akcji, jak i BPS Stabilnego Wzrostu zajęły pierwsze miejsce w swoich grupach porównawczych wyprzedzając odpowiednio 41 i 29 innych funduszy ze stopami zwrotu (dla porównania indeks WIG spadł w tym okresie o 17,08%- przyp. red.).

Kacper Żak, zarządzający funduszami BPS TFI

Kacper Żak, zarządzający funduszami odpowiedział nam na pytanie, która konkretnie decyzja w największym stopniu przyczyniła się do osiągnięcia takiego wyniku:

– Jeszcze przed napaścią Rosji na Ukrainę pojawiły się symptomy spowalniania gospodarki i przyspieszającej inflacji, wojna tylko przyspieszyła i spotęgowała te procesy. Nasze fundusze były przygotowane na słabą koniunkturę 2022 roku. W portfelach redukowaliśmy akcje spółek najbardziej cyklicznych sektorów, takich jak budownictwo czy banki. Ciężar alokacji przesunęliśmy w stronę spółek o niskiej zmienności oraz gotówki – powiedział ekspert.

Warto również zauważyć, że w perspektywie rocznej i dwuletniej, wspomniane wyżej fundusze potwierdzają swoją dobrą kondycję i zajmują czołowe miejsca w swoich grupach porównawczych[1].

Czytaj także:  Czy rynek kapitałowy może być bardziej atrakcyjny dla Polaków niż rynek nieruchomości?

Fundusze dłużne też z dobrymi wynikami

Również relatywnie dobre wyniki w 2022 roku osiągnęły nasze fundusze dłużne.

BPS Konserwatywny wypracował 2,23%, BPS Spokojna Inwestycja 0,81%, a fundusz o najwyższym duration BPS Obligacji -1,93%, podczas gdy indeks TBSP reprezentujący zachowanie polskich obligacji skarbowych spadł w tym samym czasie o 5,03% [2].

Bartosz Stryjewski, BPS TFI SA

 – W 2022 roku mogliśmy obserwować kolejną falę spadków cen obligacji (wzrostu rentowności), który miał miejsce przede wszystkim w pierwszej połowie roku. Głównym powodem tych spadków była oczywiście wojna w Ukrainie i związany z nią wzrost ryzyka inwestycyjnego naszego regionu, a także wzrost presji inflacyjnej. W tym czasie nawet najkrótsze obligacje skarbowe odnotowały kilkuprocentowe spadki cen.

Dodatni wynik na funduszu BPS Konserwatywny za rok 2022, pomimo bezprecedensowej bessy na rynku długu, był możliwy dzięki konsekwentnie powadzonej konserwatywnej polityce inwestycyjnej, polegającej przede wszystkim na utrzymywaniu ryzyka stopy procentowej, mierzonej wskaźnikiem duration na relatywnie niskim poziomie w pierwszej połowie ubiegłego roku.

 Z kolei pod koniec roku, ze względu na wejście gospodarek światowych w fazę recesji, zgodnie z odczytami Zegara Inwestycyjnego, wskaźnik ten zaczął być sukcesywnie zwiększany co pozwoliło wypracować dodatkową stopę zwrotu na wzroście cen obligacji – powiedział Bartosz Stryjewski, zarządzający funduszami dłużnymi w BPS TFI S.A.

Prognozy na 2023 rok dla BPS TFI

Rok 2023 rozpoczął się dobrze dla inwestorów o czym świadczą wysokie stopy zwrotu na wszystkich naszych funduszach (patrz tab. 1.).

– Nasze decyzje inwestycyjne w dalszym ciągu będą bazować na wskazaniach Zegara Inwestycyjnego, przy czym pracujemy cały czas nad usprawnieniem naszych modeli. Wierzymy, że takie podejście będzie w dalszym ciągu przynosić pozytywne efekty – dodał Artur Czerwoński.

Źródło: BPS TFI

Czytaj także: Wkroczyliśmy w fazę koniunktury, która najbardziej sprzyja inwestowaniu w fundusze dłużne


[1] Źródło danych: Analizy Online. BPS Stabilnego Wzrostu (https://www.analizy.pl/fundusze-inwestycyjne-otwarte/BPS02/bps-stabilnego-wzrostu), BPS Akcji (https://www.analizy.pl/fundusze-inwestycyjne-otwarte/BPS01/bps-akcji)

[2] Źródło danych: www.stooq.pl (https://stooq.pl/q/d/?s=^tbsp)

Źródło: BANK.pl