Jak się kształcą samorządowcy

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

nauka.01.250x167W piątek i w sobotę 21 i 22 września na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego odbędzie się dwudniowe seminarium poświęcone nadzorowi nad jednostkami samorządu terytorialnego, roli organizacji pozarządowych w procesie stanowienia prawa miejscowego oraz praktycznemu zastosowaniu prawa miejscowego i stanowieniu i stosowaniu podatków lokalnych.

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji organizuje je wspólnie z Uniwersytetem Warszawskim w ramach projektu systemowego Dobre prawo – sprawne rządzenie (Działanie 5.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludziki, PO KL). Seminarium otworzy wiceminister w MAC Magdalena Młochowska, głos zabiorą wykładowcy Uniwersytetu Warszawskiego prof. Hubert Izdebski i prof. Jacek Jagielski.

Konferencja odbędzie się w Collegium Iuridicum II przy ul. Lipowej 4, Aula A.3 (piątek w godz. 13.00-17.45) oraz sale 1.2 i 1.3 (sobota w godz. 9.00-13.30).

Projekt systemowy Dobre prawo – sprawne rządzenie oferuje pracownikom urzędów wojewódzkich oraz Regionalnych Izb Obrachunkowych: szkolenia, studia podyplomowe i konferencje. W I edycja szkoleń w IV kwartale 2011 r. uczestniczyło 71 osób. II edycja obejmie na początku 2013 roku 94 osoby. Dla 68 pracowników RIO i urzędów wojewódzkich przygotowane zostały studia podyplomowe Nadzór i kontrola nad jakością prawa w samorządzie terytorialnym. Realizowane w ramach projektu konferencje (seminaria) będą odbywać się raz do roku. Spotkania organizuje Uniwersytet Warszawski.

Źródło: www.mac.gov.pl