Jak radzą sobie polskie przedsiębiorstwa w dobie rewolucji 4.0

Jak radzą sobie polskie przedsiębiorstwa w dobie rewolucji 4.0
Fot. stock.adobe.com/arrow
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Dzięki zmianom, które przyniosła rewolucja technologiczna, przedsiębiorstwa wkraczają dziś w erę automatyzacji i cyfryzacji, określaną mianem rewolucji 4.0. Jak się okazało, proces transformacji przebiega w różnym tempie, w zależności od możliwości firm. Polskie przedsiębiorstwa są dopiero na początku drogi i powoli przekształcają się w myśli nowej koncepcji biznesu.

Polskie #przedsiębiorstwa #firmy w dobie rewolucji 4.0 #gospodarka 4.0 #automatyzacja #cyfryzacja

Klaus Schwab, prezes Światowego Forum Ekonomicznego i badacz zjawiska rewolucji 4.0, napisał w swojej książce, że z ogromu wyzwań, z jakimi musi się dziś zmierzyć świat, bodaj najbardziej przytłaczające jest to, jak przeprowadzić czwartą rewolucję przemysłową. Zmiany, jakie spowodował przewrót technologiczny, narzucają wręcz konieczność dostosowania się do postępującej automatyzacji, digitalizacji i robotyzacji. Nowe osiągnięcia materializują się m. in. w znanej od niedawna koncepcji biznesu 4.0. Utrzymanie się przedsiębiorstwa na rynku coraz silniej zależy od zrozumienia rewolucji i umiejętnego wprowadzenia zmian, zgodnie z panującymi trendami.

Korporacje jak zwykle na przedzie

Za twórców globalnych trendów uważane są przede wszystkim korporacje działające na rynku światowym. Trendy te dotyczą również sposobów zarządzania biznesem, wprowadzania innowacji w przedsiębiorstwach i wykorzystania możliwości, jakie daje współczesna technologia. Posiadając odpowiednie środki i zasoby, wielkie firmy jako pierwsze wkroczyły w erę biznesu 4.0. Z badań Deloitte wynika, że już ponad połowa największych światowych przedsiębiorstw rozpoczęła wdrażanie innowacyjnych rozwiązań, jak np. automatyzację procesów z wykorzystaniem inteligentnych maszyn.

Przekształcenia, mające miejsce w ciągu ostatnich lat, są jednak tylko początkiem drogi do pełnej cyfryzacji i robotyzacji przedsiębiorstw. Przedsiębiorcy i decydenci zdają sobie sprawę z procesu wprowadzania zmian, który czeka ich w najbliższych latach. Jak zapewnia PWC [3], w badaniu przeprowadzonym w 2015 r. na menadżerach z 26-ciu krajów, tylko 33 proc. respondentów oceniło swoją firmę, jako zaawansowaną cyfrowo. Oszacowano jednak, że do 2020 roku poziom ten ma wzrosnąć do 70-ciu proc.

– Tylko przedsiębiorstwa, które w pełni zrozumieją i wykorzystają nowoczesne technologie, mogą zwiększyć swoją konkurencyjność i zyskać przewagę nad innymi. Biznesmeni, którzy nie boją się zainwestować środków na wprowadzenie innowacji, mogą zyskać szereg korzyści, jak np. optymalizację kosztów produkcji. W najbliższych latach będziemy świadkami kształtowania się coraz to nowych podmiotów ery cyfrowej, które zrewolucjonizują procesy rynkowe. Miejmy nadzieję, że polskie przedsiębiorstwa z czasem również do nich dołączą – mówi Łukasz Grass, członek rady programowej Business Insider Trends Festival.

Wyzwanie dla polskich przedsiębiorstw

Wielu ekspertów uważa, że dla polskich przedsiębiorców czas przystosowania się do,,czwartej fali” zmian dopiero nadchodzi. Co więcej, niektóre badania wskazują na to, że polskie firmy nadal borykają się z wyzwaniami trzeciej, naukowo-technicznej rewolucji. Według analizy firmy Astor około ¾ przedsiębiorstw w badanym okresie podlegało częściowej automatyzacji, podczas gdy 15 proc. było zautomatyzowanych w pełni. Oznacza to, że zdecydowana większość spółek nie wdrożyła całkowicie w danym czasie rozwiązań związanych z technologiami mikroelektronicznymi. Tylko 6 proc. przedsiębiorstw na koniec 2016 wprowadzało koncepcję przemysłu 4.0 w życie. Fakt opóźnienia spółek, względem światowych korporacji może potwierdzać sposób gromadzenia danych w polskich przedsiębiorstwach. Niemal 60 proc. badanych podmiotów w Polsce deklarowało, że dane są wprowadzane ręcznie do systemu, natomiast w 36 proc. firm proces ten przebiegał automatycznie. Co ciekawe, aż w 16 proc. firm informacje zapisywane były ręcznie na papierze.

Mimo znacznej rozbieżności w poziomie zaawansowania rodzimych przedsiębiorstw w stosunku do dużych korporacji, sytuacja wygląda zgoła inaczej, biorąc pod uwagę obszar Europy. W raporcie Siemens’a polscy przedsiębiorcy ocenili stan sektora przemysłowego, odnosząc się do sytuacji, jaka panuje w branży na zachodzie kontynentu. Aż 68 proc. respondentów oceniło, że poziomy rozwoju są zbliżone do siebie, nieco ponad 10 proc. stwierdziło, że w Polsce jest zdecydowanie lepiej, natomiast około 20 proc. uznało, że branża jest gorzej rozwinięta w porównaniu z innymi krajami europejskimi.

Jak donoszą eksperci z zespołu Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, aż 60 proc. przedsiębiorców w 2017 roku nie słyszało o koncepcji przemysłu 4.0. Jednak mimo nieznajomości nazwy, polskie firmy wdrażały innowacje związane z nowoczesnymi technologiami, zaś przełomowe rozwiązania biznesowe, zostały zawarte w strategii przez 15,5 proc. przedsiębiorstw.

Zrozumieć zmia

Pierwszym i koniecznym krokiem przed rozpoczęciem wprowadzania zmian, które dostosują przedsiębiorstwo do dynamicznie zmieniającego się rynku, jest bliższe zapoznanie się ze zjawiskiem czwartej rewolucji oraz możliwościami, jakie ze sobą niesie. Dobrą okazją do poszerzenia wiedzy w tym zakresie jest konferencja Business Insider Trends Festival, podczas której jeden panel zostanie w całości poświęcony,,biznesowi 4.0″. Podczas wydarzenia, eksperci i praktycy podzielą się swoją wiedzą w prowadzeniu firmy w dobie czwartej fali, zaprezentują trendy i rozwiązania charakterystyczne dla czwartego przewrotu w sferze biznesowej.

 

Źródło: Business Insider Trends Festival